Gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’. Wij hopen dat dit LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’ te teleladen.


LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2596 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’ DATASHEET (238 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Biggest FW800 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Volgende Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. InleidingtotdeLaCieBiggestFW800 2. UwLacieBiggestFW800 2. 1. Berichten op het LCD-scherm 3 4 4 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 25 26 27 28 29 29 31 32 32 33 LaCie Biggest FW800 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 5. 2. 1. Berichten voor RAID- en Diskinformatie 6. UwLacieBiggestFW800onderhouden 6. 1. Gegevensoverdracht optimaliseren 8. VragenenantwoordenoverFireWire 9. VragenenantwoordenoverUSB 10. Problemenoplossen 11. Contactopnemenmetdeklantenservice 11. 1. [. . . ] Mac-gebruikers BELangrijkE infOrmaTiE: Voordat u het proces van formatteren en partitioneren start, moet u controleren of er geen waarschuwings- of foutberichten op het LCD-scherm van de LaCie Biggest FW800 worden weergegeven. Zodra de array is gedetecteerd door de computer, wordt deze geactiveerd op het bureaublad als een apparaat zonder naam. Ga naar de Finder en gebruik het Ga-menu en open de map Hulpprogramma's. De LaCie Biggest FW800array wordt aan de linkerkant weergegeven, in de lijst van harddisks die op het systeem zijn geactiveerd. Er wordt nu een volume weergegeven dat de interne harde schijf aangeeft en een volume met de naam LaCie. Selecteer de LaCie-drive en klik vervolgens op de tabPartition[Partitioneer]. Kies via de knop Volumestructuur kies het aantal partities waarin u de drive wilt onderverdelen door op het keuzemenu dat begint met Huidig te klikken (Mac OS 10. x biedt u de mogelijkheid de drive onder te verdelen in maximaal 8 partities). U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur: gebied. Maak in de sectie Volumegegevens een naam aan voor elke partitie, kies de volumestructuur (Mac OS uitgebreid, Mac OS standaard, MS-DOS-bestandssysteem of UNIX-bestandssysteem) en de volumegrootte. Klik, nadat u de volumestructuur, het aantal partities, de grootte en de gewenste opties hebt geselecteerd, op OK. Als u de nieuwe volumes opslaat, worden alle bestaande volumes gewist. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?" Klik op Partitioneer om door Afb. 4. 5. 2. TEchnischE OPmErking:Onder Mac OS 10. 3. x is Mac OS uitgebreid (journaled) de standaardinstelling voor de bestandsstructuur. Bij journaling wordt een continu overzicht geboden van wijzigingen in bestanden op de harde schijf. U kunt niet formatteren in het MS-DOS-bestandssysteem tenzij u op de tab Wissen in het venster Schijfhulpprogramma klikt en een volledig MSDOS-volume aanmaakt. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 7. 1. Bestandssysteemstructuren. Bestandssysteemstructuren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BELangrijkE infOrmaTiE: Apple adviseert: als u geen specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem te gebruiken, kunt u de drive het best formatteren met Mac OS Extended, omdat Mac-gebruikers hiermee over een meer vertrouwde gebruiksomgeving kunnen beschikken. Mac OS 10. x stelt nu automatisch het aantal partities en de volumestructuur in die u hebt geselecteerd, waarna de nieuwe drive klaar is voor gebruik. LaCie Biggest FW800 Gebruikershandleiding LaCie Biggest FW800 in gebruik nemen pagina 5. Indicatoren voor diskstatus en -activiteit. Deze lijst biedt een sleutel tot de berichten voor de indicator voor de diskstatus en de indicator voor de diskactiviteit op elk van de afzonderlijke drive bays: Indicator voor diskstatus Afwisselend groen en oranje knipperend Afwisselend groen en oranje knipperend Groen brandend Groen brandend Groen brandend Rood brandend Oranje brandend Indicator voor diskactiviteit Blauw knipperend Blauw knipperend Niet brandend Niet brandend Blauw knipperend Niet brandend Niet brandend Controllerstatus RAID wordt geïnitialiseerd RAID wordt opnieuw opgebouwd Initialisatie van RAID voltooid RAID vastgesteld/geen activiteit Gegevens worden opgehaald Diskstoring/disk niet correct geïnstalleerd Hot Spare-disk in de modus RAID 5 + Hot Spare Als de indicator voor de diskstatus wordt weergegeven als een brandend rood lampje, controleert u of er niet het volgende met de desbetreffende drive aan de hand is: Geblokkeerd Onjuist geïnstalleerd Defect (als de disk defect is, moet deze worden vervangen) BELangrijkE infOrmaTiE: In het geval van een RAID-storing klinkt het alarm. Druk op de Enter-knop om het alarm uit te schakelen. LaCie Biggest FW800 Gebruikershandleiding LaCie Biggest FW800 in gebruik nemen pagina 5. 2. Berichten op het LCD-scherm De status van de controller en de array van de LaCie Biggest FW800 kan worden bekeken op het LCDscherm. [. . . ] Als u alle vragen van de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via de contactinformatie op pagina 51. Zorg ervoor dat u voor de computer zit voordat u contact met ons opneemt en dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Het serienummer van de LaCie-drive Besturingssysteem en versie Merk en model computer De hoeveelheid geïnstalleerd geheugen Namen van andere apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd, inclusief cd/dvd-branders Informatie die moet worden vermeld in correspondentie per e-mail Informatie 1. LaCie harddrive bestandsformaat Waar vindt u informatie Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking Mac-gebruikers: Selecteer het Big Disk Extreme-icoon op het bureaublad en toets Command + I in, of druk op de controltoets en kies Verkrijginfo. Windows-gebruikers: Klik op de rechtermuisknop op het Big Disk Extreme-icoon en selecteer Eigenschappen. 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE BIGGEST FW800 RESERVE DRIVE’ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag