Gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE. Wij hopen dat dit LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE te teleladen.


LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2087 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE (1598 ko)
   LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE DATASHEET (142 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Big Disk Extreme met drievoudige interface Gebruikershandleiding Het gebruik van deze handleiding Het gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Ga naar vorige weergave / Ga naar volgende weergave Ga naar inhoudspagina / Ga naar pagina met voorzorgsmaatregelen Op de pagina: Klik op de tekst van de inhoudsopgave om naar de informatie over het betreffende onderwerp te gaan. Afdrukken: De pagina's van deze handleiding zijn geoptimaliseerd voor weergave op het scherm, maar ze zijn tevens geformatteerd voor afdrukken op papier van 8 1/2" x 11" en van A4-formaat. U krijgt hierdoor de mogelijkheid om de volledige handleiding of alleen een bepaalde pagina of hoofdstuk af te drukken. Afsluiten: Selecteer in de menubalk boven aan het scherm: File > Quit. Pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt Cursief gedrukte alinea's hebben een pictogram dat aangeeft welk type informatie wordt geboden. Belangrijke informatie: Dit pictogram verwijst naar een belangrijke stap die moet worden uitgevoerd. Technische opmerking: Dit pictogram verwijst naar tips voor het maximaliseren van de prestaties. Let op!Dit pictogram duidt op een mogelijk gevaar en geeft tips voor het voorkomen ervan. LaCie Big Disk Extreme met drievoudige interface Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Voorzorgsmaatregelen 1. Windows-gebruikers 3. 3 Digitale videocamera's aansluiten op de drive 3. 4. [. . . ] 7) Klik op de knop Volume-indeling:, kies het aantal partities waarin u de drive wilt onderverdelen door op het keuzemenu dat begint met Huidig te klikken (Mac OS 10. x biedt u de mogelijkheid de drive onder te verdelen in maximaal 8 partities). U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk. LaCie Big Disk Extreme met drievoudige interface Gebruikershandleiding 4. De LaCie-drive gebruiken pagina 37 Begin met Huidig (onder Mac OS 10. x hebt u de optie om de drive in maximaal 8 partities te verdelen). U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volume-indeling:. 8) Maak in de sectie Volumegegevens een naam aan voor elke partitie, kies de volumestructuur (Mac OS uitgebreid, Mac OS standaard, MS-DOS-bestandssysteem of UNIX-bestandssysteem) en de volumegrootte. Indelingen voor bestandssystemen - Mac-gebruikers voor een nadere bespreking over de verschillen tussen de twee systemen. · Als u de drive wilt formatteren volgens het MS-DOS-bestandssysteem (ook FAT 32 genaamd), moet u meerdere partities aanmaken, elk niet groter dan 128 GB. · Apple raadt het gebruik van de structuur Mac OS Uitgebreid aan, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIXbestandssysteem (UFS) te gebruiken, omdat het gebruik van Mac OS Uitgebreid beter bekend is bij de Macintosh-gebruiker. 9) Vink in het gedeelte Opties het vakje Installeer Mac OS 9-besturingsbestanden aan als u van plan bent de drive zowel onder Mac OS 9. x als onder Mac OS 10. x te gebruiken. 10) Klik nadat u de volumestructuur, het aantal partities, de grootte en de gewenste opties hebt geselecteerd op OK. Als u de nieuwe volumes opslaat, worden alle bestaande volumes gewist. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?" Klik op Partitioneer om door te gaan. 11) Mac OS 10. x stelt nu automatisch het aantal partities en de volumestructuur in die u hebt geselecteerd, waarna de nieuwe drive beschikbaar is voor gebruik. LaCie Big Disk Extreme met drievoudige interface Gebruikershandleiding 4. Windows-gebruikers · Windows 2000 en XP - Gebruik het hulpprogramma voor schijfbeheer, dat onderdeel uitmaakt van het besturingssysteem. Zie voor aanwijzingen voor de installatie en het gebruik van Silverlining Pro de handleiding van Silverlining, die zich in pdf-formaat op uw cd LaCie Storage Utilities bevindt. Formatteren en partitioneren met behulp van Windows 2000 en Windows XP Het formatteren en partitioneren van een drive op een computer die onder Windows 2000 of Windows XP draait, bestaat uit twee stappen: (1) een handtekening op de drive installeren, en (2) de drive partitioneren/formatteren. 3) Selecteer in het venster Computerbeheer de optie Schijfbeheer (onder de groep Opslag). 4) Als de drive voor het eerst wordt geformatteerd, start Windows 2000 de Wizard Handtekening Schrijven (Wizard Schrijven Initialiseren onder Windows XP). Als u slechts één drive formatteert, moet er ook maar één drive zichtbaar zijn. Belangrijke informatie: Vink het vakje "Snelformatteren" aan. Klik met de rechter muisknop op de beschikbare ruimte en selecteer Partitie maken. . . Klik op Volgende. LaCie Big Disk Extreme met drievoudige interface Gebruikershandleiding 9) Selecteer Primaire partitie. [. . . ] Bij pc's worden gewoonlijk diskeenheden en andere externe opslagmedia (diskettes, cd-rom's, magneetschijven, enz. ) gebruikt voor de permanente opslag van informatie. Overdrachtsnelheid - De snelheid waarmee de drive gegevens ontvangt van en verzendt naar de controller. De overdrachtsnelheden voor het lezen van gegevens op de diskdrive komen mogelijk niet overeen met de overdrachtsnelheden van het wegschrijven van gegevens naar de diskdrive. Dit betekent dat de werkelijke overdrachtsnelheid niet hoger kan zijn dan het traagste van uw systeemonderdelen (harddrive of computer), ongeacht de overdrachtsnelheid van uw drive. LaCie Big Disk Extreme met drievoudige interface Gebruikershandleiding Verklarende woordenlijst pagina 62 Overschrijven - Gegevens over bestaande gegevens heenschrijven, waardoor de oorspronkelijke gegevens worden gewist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE BIG DISK WITH TRIPLE INTERFACE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag