Gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK NETWORK. Wij hopen dat dit LACIE BIG DISK NETWORK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK NETWORK te teleladen.


LACIE BIG DISK NETWORK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4055 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE BIG DISK NETWORK DATASHEET (594 ko)
   LACIE BIG DISK NETWORK QUICK INSTALLATION GUIDE (1531 ko)
   LACIE BIG DISK NETWORK (4052 ko)
   LACIE BIG DISK NETWORK DATASHEET (594 ko)
   LACIE BIG DISK NETWORK QUICK INSTALLATION GUIDE (1531 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE BIG DISK NETWORK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Big Disk Network Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Groepen: Toevoegen, verwijderen of wijzigen van groepen, groepsrechten toewijzen Paragraaf 4. 4. Gedeelde mappen: Aanmaken, verwijderen of wijzigen van gedeelde mappen en toegangsrechten wijzigen Paragraaf 4. 5. Systeem: Wijzigen van systeeminstellingen, beheer van schijven en RAID-instellingen, beheer van systeemupdates Paragraaf 4. 6. Downloaden: Configureren van uw LaCie Big Disk network als een torrent-server. Back-up: Een back-up van uw LaCie Big Disk network maken op een externe USB harde schijf Paragraaf 4. 8. Bladeren: Toegang tot bestanden en mappen krijgen, uploaden en downloaden van bestanden, bestanden verwijderen Paragraaf 4. 9. Importeren (Snapshot): Klik op de knop aan de voorzijde om de gegevens automatisch te importeren op een aangesloten harde schijf Paragraaf 4. 10. Multimedia: Uw Big Disk Netwerk instellen als een multimediaserver, toegang tot bestanden verlenen aan compatibele digitale media-apparaten Afb. 26 LaCie Big Disk Network Gebruikershandleiding De LaCie Big Disk network beheren pagina 26 4. 1. De Beheerpagina openen OPMERKING: De eenvoudigste manier om de Beheerpagina te openen is door de LaCie Network Assistant te gebruiken (raadpleeg paragraaf 2. 3. 27 Ga als volgt te werk voor toegang tot de Beheerpagina met behulp van een browser: In het URL-veld (internetadres) van uw browser geeft u de volgende informatie op: Mac-gebruikers: http://lacie-Big Disk. local. 28) Zoek het IP-adres door de LaCie Network Assistant op te starten (paragraaf 2. 3. TECHNISCHE OPMERKING: Het IP-adres van de LaCie Big Disk kan anders zijn dan het IP-adres zoals weergegeven in Afb. 29), typt u: Login: admin Wachtwoord: admin BELANGRIJKE INFORMATIE: De inlognaam en het wachtwoord zijn beide standaard ingesteld op "admin". Wanneer u aanmeldt als "admin", wordt de Beheerpagina geopend. 29 LaCie Big Disk Network Gebruikershandleiding De LaCie Big Disk network beheren pagina 27 4. 1. 1. De weergavetaal instellen De standaard weergavetaal is ingesteld op de taal van uw webbrowser. Als de weergavetaal van uw browser niet wordt ondersteund, wordt de Beheerpagina van de Big Disk weergegeven in Engels. U kunt de weergavetaal op elk gewenst moment aanpassen door een taal uit het menu in de rechterbovenhoek van de Beheerpagina te kiezen (Afb. Dit kan vanaf de inlogpagina, zoals weergegeven, zodat u vanaf het begin in de door u gekozen taal verder kunt gaan. Engels Italiaans Zweeds Frans Spaans Deens Duits Nederlands Japans Afb. 30 4. 1. 2. Beheerpagina - Home Wanneer u zich aanmeldt op de Beheerpagina van de LaCie Big Disk network, wordt de Beginpagina geopend (Afb. De indicator Ventilatorstatus (a) bevindt zich in één van drie statussen: Blauw ­ de ventilator is aan en in bedrijf. [. . . ] Als u AppleTalk gebruikt onder Mac OS9. x, moet u ervoor zorgen dat de LaCie Big Disk network en de andere clients in het netwerk zich in dezelfde AppleTalk-zone bevinden. Een andere gebruiker kan alleen toegang verkrijgen tot de LaCie Big Disk network als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 1) de beheerder moet een gebruiker met de juiste bevoegdheden aanmaken en registreren; 2) extra gebruikers kunnen alleen toegang tot de drive krijgen als de LaCie Big Disk network is aangesloten op het netwerk. Gebruikt u AppleTalk onder Mac OS9. x?Heeft de beheerder een account voor de gebruiker aangemaakt? LaCie Big Disk Network Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 54 8. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE BIG DISK NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE BIG DISK NETWORK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag