Gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE. Wij hopen dat dit LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE te teleladen.


LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3175 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE DATASHEET (452 ko)
   LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE (3186 ko)
   LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE DATASHEET (490 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 Big Disk Extreme+ Hard Drive USB 2. 0 · FireWire 400 · FireWire 800 user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding LaCie Big Disk Extreme+ Drievoudige interface Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Uw LaCie Big Disk Extreme+ loskoppelen 3. 5 Van interface veranderen 3. 6. Garantiegegevens Verklarende woordenlijst 3 3 5 6 7 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 19 20 28 29 32 33 35 37 37 39 42 43 44 45 LaCie Big Disk Extreme+ Drievoudige interface Voorwoord pagina Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. [. . . ] BElangrijk: Raadpleeg pagina 28, Nuttige informatie, voor een uitgebreide vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. Hulpprogramma Schijfbeheer (drive gereed voor gebruik) LaCie Big Disk Extreme+ Drievoudige interface Nuttige informatie pagina Mac-gebruikers In Mac OS 10. x wordt de toepassing Apple Disk Utility gebruikt, die deel uitmaakt van het besturingssysteem. Open in het menu Applications de map Utilities (Hulpprogramma's) en dubbelklik vervolgens op Disk Utility gramma's). (Schijfhulpprogramma) in de map Utilities (Hulpprogen). en schakel de drive in door op de blauwe knop te drukken. BElangrijk: Als u deze stappen uitvoert, wordt de harddrive volledig gewist. Daarom moet u een back-up maken van de informatie op de drive die u wilt beschermen of nog verder gebruiken. 5. Het venster Disk Utility (schijfhulpprogramma) wordt gebeschikbare harddisk-drives. Er wordt nu als het goed is geeft en een volume met de naam LaCie Hard Drive. opend. In de linkerkant van het venster staat een lijst met een volume weergegeven dat de interne harde schijf aan- 6. Kies in het menu Volume Scheme (Volume-indeling): het aantal partities waarin u de drive wilt onderverdelen door op het keuzemenu dat begint met Current (Huidrive onder te verdelen in maximaal 8 partities). U kunt de dig) te klikken (Mac OS 10. x biedt u de mogelijkheid de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volume Scheme (Volume-indeling): . Hulpprogramma Schijfbeheer (Mac) BElangrijk: Raadpleeg pagina 28, Nuttige informatie, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BElangrijk: Apple adviseert: als u geen specifieke reden hebt om het UNIXbestandssysteem te gebruiken, kunt u de drive het beste formatteren met Mac OS Extended, omdat Mac-gebruikers hiermee over een bekende gebruiksomgeving kunnen beschikken. 7. Maak in het onderdeel Volume Information (Volumegegevens) een naam aan voor elke partitie, kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard of UNIX-bestandssysteem) en de volumegrootte. 8. Klik nadat u de volumestructuur, het aantal partities, de grootte en de gewenste opties hebt geselecteerd, op OK. (Waarschuwing!) Saving the new volume will erase all existing volumes. (Als u de nieuwe volumes opslaat, worden alle bestaande volumes gewist. ) This can NOT be undone. (Het wissen kan NIET ongedaan worden gemaakt. ) Are you sure you want to do that?(Weet u zeker door te gaan. dat u wilt doorgaan?) Klik op Partition (Partitioneer) om 9. Mac OS 10. x stelt nu automatisch het aantal partities en de volumestructuur in die u hebt geselecteerd, waarna de nieuwe drive klaar is voor gebruik. LaCie Big Disk Extreme+ Drievoudige interface Nuttige informatie pagina 4. 2. Vergelijking van interfaces De keuze van de te gebruiken interface, Hi-Speed USB 2. 0, FireWire 400 of FireWire 800, kan zeer ingewikkeld zijn. Afhankelijk van de interfaces waarover uw computer beschikt, dient uw beslissing te zijn gebaseerd op de volgende argumenten: Computer met alleen USB 1. 1-poorten Als uw computer alleen van een USB-poort is voorzien, is uw beslissing redelijk eenvoudig: sluit de drive aan met de meegeleverde USB-kabel. Hi-Speed USB 2. 0 is neerwaarts compatibel en kan op USB 1. 1-poorten worden aangesloten. Ook nu weer blijven snelheid en capaciteit beperkt tot USB 1. 1-niveau. Computer met Hi-Speed USB 2. 0- en FireWire 400-poorten Als uw computer is uitgerust met een Hi-Speed USB 2. 0-poort en een FireWire-poort, krijgt u aanzienlijk betere prestaties wanneer u de FireWire-aansluiting gebruikt. [. . . ] Wordt Besturingssysteem ­ Software waarmee de toewijzing en het diskruimte en randapparaten wordt bestuurd. Een besturings- gebruik van hardwarebronnen, zoals geheugen, processortijd, LaCie Big Disk Extreme+ Drievoudige interface Verklarende woordenlijst pagina systeem is de basis waarop software (toepassingen) wordt uitgevoerd. Windows, Mac OS en UNIX behoren tot de meestgebruikte besturingssystemen. Overschrijven ­ Gegevens over bestaande gegevens heenschrijven, waardoor de oorspronkelijke gegevens worden gewist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE BIG DISK EXTREME TRIPLE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag