Gebruiksaanwijzing LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER. Wij hopen dat dit LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER te teleladen.


LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3704 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER DATASHEET (4151 ko)
   LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER WHITE PAPER (2055 ko)
   LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER (3685 ko)
   LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER DATASHEET (4358 ko)
   LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER WHITE PAPER (2053 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In dit proces ligt de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de afdruk in de handen, ogen, en vaardigheden van het printbedrijf. Origineel LaCie 724 LCD-monitor Camera Monitor Camera Proofer Druk Pr Printresultaat P pagina 2 pRooFING: VeRzekeReN VaN CoNSISteNtIe IN het aFdRukpRoCeS Over het algemeen bestaat proofing uit een overeenkomst tussen de klant en de drukker om te beginnen met drukken nadat een gedeeld document, een drukproef, gemaakt en goedgekeurd is. De drukproef wordt beschouwd als representatief voor het gewenste eindresultaat en kan worden gebruikt als referentie om de afgedrukte output te evalueren. Als het eindproduct van het drukproces de drukproef goed genoeg benadert, wordt het contractueel aanvaardbaar geacht. Als er echter beduidende afwijkingen bestaan tussen de afdrukken en de drukproef, dan is het de verantwoordelijkheid van de drukker om deze op te lossen. [. . . ] Als er echter beduidende afwijkingen bestaan tussen de afdrukken en de drukproef, dan is het de verantwoordelijkheid van de drukker om deze op te lossen. Dit is de traditionele proofingmethode, ook hardproofing of contractproofing genoemd, omdat de drukproef als een contractuele referentie dient en omdat het in de meeste gevallen de vorm aanneemt van een tastbare, gelamineerde drukproef die goed genoeg wordt geacht om de kleuren van de drukpers nauwkeurig genoeg te voorspellen. pagina 3 LaCie Rapport: Softproofing SoFtpRooFING VS haRdpRooFING Jammer genoeg is de hierboven beschreven methode vaak onhandig: printers kunnen zich op meerdere, afgelegen locaties bevinden, hardproofingkosten kunnen te hoog zijn, of de productiedeadline kan te strak zijn om een hardproof mogelijk te maken. Er bestaat sinds kort echter een alternatieve proofingmethode, softproofing genaamd, die een financieel voordeliger alternatief biedt voor de duurdere en meer tijdrovende hardproofing. Het grootste verschil tussen softproofing en hardproofing is dat in het eerste geval het referentiedocument nooit afgedrukt wordt; het wordt enkel weergegeven op een computerscherm. In dit geval wordt de accuraatheid van de afdruk gecontroleerd door vergelijking met het document dat wordt weergegeven op de monitor. Aangezien het geen afgedrukte, tastbare drukproef is die als referentie wordt gebruikt, maar een elektronisch, virtueel document, wordt deze methode doorgaans softproofing of virtuele proofing genoemd. VooRdeLeN VaN SoFtpRooFING Deze voordelen leveren meer klanttevredenheid en betere voorspelbaarheid en consistentie op. Kortere turnaroundtijden De consistentie, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van high-end monitoren gecombineerd met softproofingsystemen verminderen het aantal benodigde drukproeven en versnellen alle processen. Hogere return op investering Monitorprofiling kan geïmplementeerd worden aan relatief lage kostprijs, omdat de aanbevolen prijzen voor de systemen gedaald zijn. Gebruiksgemak Dankzij de verhoogde populariteit en het gebruiksgemak van kleurbeheer en kalibratiesystemen is het niet langer nodig om een kleurbeheerspecialist in dienst te nemen om ze te implementeren. Proofing op afstand Met de mogelijkheid om systemen en monitors met kleurbeheer overal op te stellen, wordt proofing op afstand al maar populairder. Het gebruiken van metingen en kalibratie om een herhaalbaar en consistent proces te verkrijgen, verzekert de juistheid van een profiel gecreëerd van een drukpers. Dit houdt het meten van platen in, het gebruiken van dezelfde inkset en het beantwoorden aan een geëtableerde afdrukrichtlijn (zoals SWOP of GRACoL) in de perszaal. De volgende eigenschappen zijn heel belangrijk in het kiezen van een geschikt display. pagina 6 Gamut- oF kLeuRbeReIk De meeste monitors kunnen eigenlijk niet alle kleuren reproduceren die een goede drukpers kan afdrukken. Een grote gamutmonitor zoals de LaCie 500/700 Series zal echter aan het gamutbereik beantwoorden dat de meeste printerprofielen vereisen, zoals ISO Coated. y 0. 8 0. 6 0. 4 Gamut Compression 0. 2 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 x y 0. 8 SChaduWdetaILS De LUT (look-up-tabel) van de monitor bepaalt hoeveel kleurenniveaus beschikbaar zijn per pixel. Met 14 bits per kanaal bieden de LaCie 724 en 730 het hoogst beschikbare bereik. 0. 6 0. 4 0. 2 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 x door grote stappen in de curven van de kleurrespons van de monitor kan bandvorming ontstaan. de gammacorrectie van 14-bit verwijdert virtueel de bandvorming door de kleurovergangen fijn bij te stellen. GezIChtShoekeN Kleur en contrast kunnen soms beduidend verschillen eens men van de centrale assen kijkt op sommige schermen. Dit zijn neveneffecten van het type schermtechnologie dat wordt gebruikt in het LCD-paneel. LaCie-monitors bieden de meest geavanceerde kijkhoeken van 178°/178°. heLdeRheId Om geschikt te zijn voor softproofing moet een LCD-monitor in staat zijn om relatief hoge helderheidsniveaus weer te geven (120 cd/m² of meer). Alle LaCie-monitors bereiken deze niveaus zonder beperkingen. pagina 7 LaCie Rapport: Softproofing eeN moNItoRkaLIbRatIeopLoSSING (appaRaat + SoFtWaRe) Naast een monitor is er ook nog een colorimeter vereist. Om geschikt te zijn voor softproofing, moet een monitor worden gekalibreerd. Professionele displays zoals LaCie-monitors ondersteunen hardwarekalibratie. [. . . ] Alle LaCie-monitors bereiken deze niveaus zonder beperkingen. pagina 7 LaCie Rapport: Softproofing eeN moNItoRkaLIbRatIeopLoSSING (appaRaat + SoFtWaRe) Naast een monitor is er ook nog een colorimeter vereist. Om geschikt te zijn voor softproofing, moet een monitor worden gekalibreerd. Professionele displays zoals LaCie-monitors ondersteunen hardwarekalibratie. Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen, moet de hardware automatisch ingesteld worden door de kalibratiesoftware en colorimeter op de gewenste instellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 724 LCD MONITOR HOOD CALIBRATION SOFTWARE COLORIMETER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag