Gebruiksaanwijzing LACIE 5BIG NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 5BIG NETWORK. Wij hopen dat dit LACIE 5BIG NETWORK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 5BIG NETWORK te teleladen.


LACIE 5BIG NETWORK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4177 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 5BIG NETWORK DATASHEET (1007 ko)
   LACIE 5BIG NETWORK WHITE PAPER (1046 ko)
   LACIE 5BIG NETWORK QUICK INSTALLATION GUIDE (1730 ko)
   LACIE 5BIG NETWORK (4145 ko)
   LACIE 5BIG NETWORK DATASHEET (1010 ko)
   LACIE 5BIG NETWORK WHITE PAPER (1040 ko)
   LACIE 5BIG NETWORK QUICK INSTALLATION GUIDE (1730 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 5BIG NETWORK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie 5big Network Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] TECHNISCHE OPMERKING: De 5big heeft een geïntegreerde SMTP-server die e-mails verstuurt via poort 25. Deze service is dus uitgeschakeld als poort 25 wordt geblokkeerd (zoals bij Livebox, Orange en France Telecom). Omdat veel ISP's deze poort blokkeren, moet u uw router zo configureren dat verkeer via deze poort is toegestaan om deze service mogelijk te maken. 33 toont een verzonden e-mail die de beheerder op de hoogte brengt dat de temperatuur van de 5big een kritiek niveau heeft bereikt en dat de 5big automatisch wordt afgesloten. LaCie 5big Network Gebruikershandleiding De LaCie 5big network beheren pagina 28 4. 2. 1. Gebruikers toevoegen Een gebruikersaccount toevoegen: 1. BELANGRIJKE INFORMATIE: (Let hierbij op het gebruik van kleine letters/hoofdletters). Geef de voor- en achternaam van de gebruiker op in de velden Voornaam en Achternaam. Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel van het gebruikersprofiel op deze pagina. Controleer het wachtwoord om de gebruiker te dwingen in te loggen met een wachtwoord. Als het vakje "Wachtwoord" niet is aangevinkt, kan de gebruiker zich met alleen een inlognaam aanmelden. Geef, indien van toepassing, een wachtwoord op in de velden "Wachtwoord" en "Wachtwoord bevestigen". TECHNISCHE OPMERKING: Wachtwoorden mogen niet langer zijn dan 8 tekens. Om het gebruikersaccount te activeren (en gebruiker in staat te stellen om zich aan te melden), selecteert u Activeren in het Status-menu. 35 LaCie 5big Network Gebruikershandleiding De LaCie 5big network beheren pagina 29 4. 2. 2. Gebruikerstoegang tot gedeelde mappen instellen Alle gedeelde mappen op de 5big network worden weergegeven op het tabblad Gedeelde mappen van de profielpagina van elke gebruiker. Gedeelde mappen kennen drie toegangsniveaus: Lezen & Schrijven ­ gebruikers met lees- en schrijftoegang kunnen bestanden uploaden, downloaden en bekijken Alleen lezen ­ gebruikers met alleen lezentoegang kunnen bestanden downloaden en bekijken maar niet uploaden Geen toegang Raadpleeg paragraaf 4. 2. 4. Over toegangsrechten voor meer informatie. Het instellen van de gebruikerstoegang tot gedeelde mappen: 1. Klik op de tab Gedeelde mappen op de pagina Gebruikersprofiel van de gebruiker. Selecteer Lezen en schrijven, Alleen lezen of Geen toegang voor elke gedeelde map (Afb. 36 4. 2. 3. Groepslidmaatschap instellen Alle groepen op de 5big network worden weergegeven op het tabblad Lid van op de Profielpagina van elke gebruiker. Over toegangsrechten voor meer informatie. Het instellen van groepslidmaatschappen: 1. Klik op de tab Lid vanop de pagina Gebruikersprofiel van elke gebruiker. Vink het vakje van elke groep aan waarvan u de gebruiker lid wilt maken (a, Afb. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u klaar bent met het configureren van de nieuwe gebruiker, klikt u op Toepassen om de instellingen voor de nieuwe gebruiker op te slaan en de gebruiker aan de lijst van gebruikers toe te voegen (b, Afb. [. . . ] Als u AppleTalk gebruikt onder Mac OS9. x, moet u ervoor zorgen dat de LaCie 5big network en de andere clients in het netwerk zich in dezelfde AppleTalk-zone bevinden. Een andere gebruiker kan alleen toegang verkrijgen tot de LaCie 5big network als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 1) de beheerder moet een gebruiker met de juiste bevoegdheden aanmaken en registreren; 2) extra gebruikers kunnen alleen toegang tot de drive krijgen als de LaCie 5big network is aangesloten op het netwerk. Gebruikt u AppleTalk onder Mac OS9. x?Heeft de beheerder een account voor de gebruiker aangemaakt? LaCie 5big Network Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 61 9. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 5BIG NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 5BIG NETWORK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag