Gebruiksaanwijzing LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETER WHITE PAPER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETER. Wij hopen dat dit LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETER te teleladen.


LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETER WHITE PAPER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2055 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETER DATASHEET (278 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETERWHITE PAPER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Menselijke factoren hebben bovendien ook een impact omdat kleine wijzigingen, gemaakt door één gebruiker, tot grote discrepanties kunnen leiden aan het eind van het proces. Als resultaat is er in een omgeving zonder rigoreus kleurbeheer weinig kans dat de uiteindelijke afdruk zal overeenkomen met het begindocument. Alle fouten en afwijkingen die eerder in de workflow plaatsvonden tonen zich in de laatste, kritieke fase: het afdrukken. Dit kan leiden tot tijdrovende correcties, bijkomende afdrukken, en het is uiteindelijk een inefficiënt proces dat zowel tijd als geld kost. [. . . ] Proofing op afstand Met de mogelijkheid om systemen en monitors met kleurbeheer overal op te stellen, wordt proofing op afstand al maar populairder. Verschillende locaties brengen bijkomende flexibiliteit met zich mee, omdat het makkelijker is te werken met verschillende uitgevers of accounts, met een verminderde kost als gevolg. Door de vereiste om hardproofs te verzenden te elimineren, spaart profiling op afstand tijd en geld uit. Andere voordelen Monitorgebaseerde proofingsystemen kunnen ook op commentaar en goedkeuring van klanten rekenen: ze kunnen worden gebruikt voor facturatie en audittrails. Omdat de job in digitale vorm blijft, later in het productieproces, kunnen klanten tegelijkertijd samenwerken aan de softproof met andere gebruikers, en wijziging doorvoeren tot laat in het productieproces. pagina 4 WIe heeFt baat bIj SoFtpRooFING? Recente wijzigingen in digitale workflows zullen invloed hebben op iedereen in de productieketen die drukproeven gebruikt, van adverteerders, agentschappen en productieleveranciers tot uitgeverijen en drukkers. Creatieven Creatieve designers, fotografen en grafische ontwerpers maken documenten (foto's, tekeningen, documenten, enz. ) die moeten verwerkt worden in overeenkomst met hun doelmedia. Creatieven eisen uitgebreide controle over de documenten die ze produceren. Ze moeten er ook zeker van zijn dat hun projecten de richtlijnen van de workflow volgen en dat hun originele kleuren behouden blijven in het afdrukstadium. Om dit te bereiken hebben ze een gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt systeem nodig. Agentschappen Advertentie- en fotoagentschappen gebruiken al vele jaren kleurenbeheer. Elke stap van de workflow is kleurbeheerd, waardoor een veilige omgeving gegarandeerd wordt met hoge kleurvoorspelbaarheid en -accuraatheid. Het is voor agentschappen een relatief eenvoudige stap om het gebruik van inkjetprinters of zelfs hardproofs te vervangen door softproofing. Printers Aan het andere eind van de volledig digitale, hardcopyvrije omgeving beginnen printbedrijven hun drukkerijen te voorzien van softproofingmonitors. Kranten hebben softproofing bijvoorbeeld geadopteerd omdat het hen tijd en geld uitspaart. pagina 5 LaCie Rapport: Softproofing VeReISteN: SoFtWaRe, haRdWaRe, eN kIjkomStaNdIGhedeN Softproofingsystemen Er zijn verschillende systemen beschikbaar voor contractkleuren-softproofing: DALiM DiALOGUE, ICS Remote Director, Kodak MATCHPRINT Virtual Proofing System en andere. Voor gebruikers van contractkleuren-softproofingsystemen moet de software gemakkelijk in gebruik zijn. Elke systeem gebruikt filestreaming-technologie om de softproof efficiënt te kunnen weergeven. Dit vermindert de bandbreedte vereist om de softproof te "leveren". Voor de klant betekent dit dat het netwerk genoeg bandbreedte zal voorzien om de softproof efficiënt weer te geven en navigeerbaar te maken. Outputprofielen Een goed profiel is essentieel voor contractkleuren-softproofingsystemen. Het wordt gebruikt om de kleur van het doelapparaat (doorgaans de drukpers) om te zetten op het LCD-scherm. Een softproofingprofiel kan worden aangemaakt van een digitaal proofingapparaat of van de drukpers. De meest accurate methode is het profilen van de drukpers en omdat er meer variabelen in dit proces zijn, zijn er meer rigoreuze kwaliteitscontroleprocedures vereist. Het gebruiken van metingen en kalibratie om een herhaalbaar en consistent proces te verkrijgen, verzekert de juistheid van een profiel gecreëerd van een drukpers. [. . . ] Een ICC Profile wordt gecreëerd om te gebruiken met elk kleurbeheersysteem. Met de LaCie blue eye pro PE software in combinatie met LaCie blue eye kunnen profielen van hoge kwaliteit worden aangemaakt terwijl de UGRA Soft Proofing Certification Test Tools geïntegreerd worden. pagina 8 GeNoRmaLISeeRde SCheRmeRVaRING De omgeving waarin contractkleuren-softproofs bekeken worden moet gecontroleerd zijn, net zoals een kijkkast van groot belang is om hardproofs te evalueren. Werkstations moeten worden geïnstalleerd in een kamer met stabiele en gecontroleerde lichtomstandigheden, in overeenkomst met ISO-Standaarden. CoNCLuSIe In een omgeving van steeds slinkende budgetten en krappere deadlines is softproofing geëvolueerd tot het meest effectieve proofingsysteem in de continu evoluerende printindustrie. Softproofing is verworden tot een superieur alternatief voor hardproofing voor kleurgoedkeuring omdat het snel, gemakkelijk te implementeren en accuraat is, zolang de hardware, voornamelijk de monitor, betrouwbaar is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 526 MET BLUE EYE PRO-COLORIMETER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag