Gebruiksaanwijzing LACIE 321 LCD-MONITOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 321 LCD-MONITOR. Wij hopen dat dit LACIE 321 LCD-MONITOR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 321 LCD-MONITOR te teleladen.


LACIE 321 LCD-MONITOR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1541 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 321 LCD-MONITOR DATASHEET (935 ko)
   LACIE 321 LCD MONITOR (1531 ko)
   LACIE 321 LCD MONITOR DATASHEET (937 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 321 LCD-MONITOR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie 300 Series LCD-scherm Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord Veiligheidsmaatregelen en onderhoud Gezondheids- en ergonomische voorzorgen Milieuvoorschriften Recycling- en energiegegevens van de fabrikant Beeldschermspecificaties 1. InleidingtothetLaCie300SeriesLCD-scherm 1. 1. Minimale systeemvereisten 2. HetLaCie300SeriesLCD-scherminstalleren 3. HetLaCie300SeriesLCD-schermgebruiken 3. 1. Installatie van flexibele arm 4. FunctiesvanOSD-regeltoetsen(On-ScreenDisplay) 4. 1. De functie voor automatische helderheidsinstelling (Auto Brightness) gebruiken 5. Problemenoplossen 6. Contactopnemenmetdeklantenservice 6. 1. [. . . ] Menu Tools Symbool Menutitel LANGUAGE OSD LEFT/RIGHT Uitleg De OSD-besturingsmenu's worden in acht talen aangeboden. Door OSD Location te selecteren kunt u de positie van het OSD-besturingsmenu naar links of rechts verplaatsen. Door OSD Location te selecteren kunt u het OSD-besturingsmenu handmatig omhoog of omlaag verplaatsen. In het submenu OSD Turn Off kunt u selecteren hoe lang het beeldscherm na de laatste toetsaanraking wacht totdat het OSD-besturingsmenu wordt afgesloten. De wachttijd kan vooraf worden ingesteld op een waarde tussen 10 en 120 seconden, in stappen van 5 seconden. Met deze functie wordt de toegang tot alle OSD-besturingsfuncties volledig geblokkeerd. Wanneer tijdens de Lock Out-modus wordt geprobeerd OSD-besturingselementen te activeren, verschijnt op het scherm een venster met de mededeling dat toegang tot de OSD-functies is afgesloten. De functie OSD LOCK OUT is beschikbaar in vier varianten: OSDLOCKOUTmethelderheids-encontrastregeling(BRIGHTNESSenCONTRAST): Activeer de functie OSD Lock Out door eerst op SELECT en dan op UP te drukken en beide tegelijkertijd ingedrukt te houden. U kunt de functie OSD Lock Out uitschakelen door in het OSD-menu eerst op SELECT en dan op UP te drukken en beide tegelijkertijd ingedrukt te houden. BRIGHTNESS en CONTRAST kunnen nu tijdens de Lock Out-modus worden bijgesteld. OSDLOCKOUTzonderregeling: Activeer de functie OSD Lock Out door eerst op SELECT en dan op RIGHT te drukken en beide tegelijkertijd ingedrukt te houden. U kunt de functie OSD Lock Out uitschakelen door in het OSD-menu eerst op SELECT en dan op RIGHT te drukken en beide tegelijkertijd ingedrukt te houden. Tijdens de Lock Out-modus kan nu niets worden bijgesteld aan de weergaveregeling. OSDLOCKOUTmetalleenhelderheidsregeling(BRIGHTNESS): Activeer de functie OSD Lock Out door eerst op SELECT en dan op DOWN en LEFT te drukken en deze toetsen tegelijkertijd ingedrukt te houden. U kunt de functie OSD Lock Out uitschakelen door in het OSD-menu eerst op SELECT en dan op DOWN en LEFT te drukken en deze toetsen tegelijkertijd ingedrukt te houden. (wordt vervolgd op volgende pagina) OSD DOWN/UP OSD TURN OFF OSD LOCK OUT LaCie 300 Series LCD-scherm Gebruikershandleiding Functies van OSD-regeltoetsen (On-Screen Display) pagina (vervolg van vorige pagina) Symbool Menutitel RESOLUTION NOTIFIER Uitleg Deze optimale resolutie is 1280 x 1024 (model 319), 1600 x 1200 (model 320) en 1600 x 1200 (model 321). Als deze functie is ingesteld op ON, verschijnt na 30 seconden een melding op het scherm dat de resolutie niet is ingesteld op 1280 x 1024 (of 1600 x 1200 voor de LaCie 320 en de LaCie 321). Als deze functie is ingesteld op ON, kunt u de helderheid wijzigen met LEFT of RIGHT en het contrast met DOWN of UP, terwijl het OSD-menu is uitgeschakeld. Als u Factory Preset selecteert, kunt u alle OSD-besturingsinstellingen (BRIGHTNESS, CONTRAST, BLACK LEVEL, IMAGE CONTROL, COLOR CONTROL SYSTEM, SHARPNESS, POWER MANAGER, OSD LEFT/RIGHT, OSD UP/DOWN, OSD TURN OFF) terugzetten op de fabrieksinstellingen. U kunt de instellingen afzonderlijk terugzetten door het gewenste besturingselement te markeren en vervolgens op de toets RESET te drukken. HOT KEY FACTORY PRESET 4. 7. Informatie Symbool Uitleg Biedt informatie over de huidige resolutie van het scherm en de technische gegevens, zoals de vooraf ingesteld signaaltiming die wordt gebruikt en de horizontale en verticale frequentie. Geeft model- en serienummer van uw beeldscherm aan. LaCie 300 Series LCD-scherm Gebruikershandleiding Functies van OSD-regeltoetsen (On-Screen Display) pagina 4. 8. [. . . ] (Raadpleeg de handleiding bij de grafische kaart of het computersysteem over wijziging van de grafische modus. ) · Zet het beeldscherm uit en weer aan als er geen beeld verschijnt. · Controleer of de computer niet in de energiebesparingsmodus staat (druk een toets op het toetsenbord in of beweeg de muis). Scherm kan niet kantelen. · Draai het scherm 90° rechtsom totdat u één klikje hoort. · Controleer of de standaard goed is geïnstalleerd aan de hand van de paragraaf `Beeldschermstandaard verwijderen voor montage' in het hoofdstuk over ingebruikneming van het beeldscherm. LaCie 300 Series LCD-scherm Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 6. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk `Problemen oplossen'. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 321 LCD-MONITOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 321 LCD-MONITOR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag