Gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG QUADRA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG QUADRA. Wij hopen dat dit LACIE 2BIG QUADRA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG QUADRA te teleladen.


LACIE 2BIG QUADRA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3795 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 2BIG QUADRA DATASHEET (549 ko)
   LACIE 2BIG QUADRA WHITE PAPER (1046 ko)
   LACIE 2BIG QUADRA QUICK INSTALLATION GUIDE (2922 ko)
   LACIE 2BIG QUADRA (3778 ko)
   LACIE 2BIG QUADRA DATASHEET (1033 ko)
   LACIE 2BIG QUADRA WHITE PAPER (1040 ko)
   LACIE 2BIG QUADRA QUICK INSTALLATION GUIDE (2922 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 2BIG QUADRA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie 2big Quadra · Design by neiL PouLton gebruikershandleiding inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoud van de verpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aanzichten van de drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als u gegevens op de schijven hebt opgeslagen, moet u een back-up van de gegevens op een ander medium maken voor u deze stappen uitvoert. Houd 2 seconden ingedrukt LET OP: Diskdrives moeten correct in de 2big zijn geplaatst voordat u de configuratie kunt wijzigen. De RAID-modus wijzigen: 1. Koppel de 2big Quadra volumes los van uw computer of verwijder deze op veilige wijze, koppel de interfacekabel los en schakel de 2big uit. Houd de knop aan de voorzijde ingedrukt en schakel tegelijkertijd de 2big in om naar de RAID-modificatiemodus te gaan. Gebruik het 2-in-1-gereedschap om de RAID-selectieknop in te drukken tot het lampje voor de gewenste RAID-modus oplicht. De LED van de geselecteerde modus zal knipperen tot u deze valideert (volgende stap). Valideer de gekozen modus door de LED-knop aan de voorzijde 2 seconden ingedrukt te houden. Schakel de 2big uit, wacht tot deze volledig is afgesloten en schakel deze opnieuw in. BELangrijkE infOrmaTiE: Na het wijzigen van de RAIDmodus moet u de diskdrives partitioneren. 3. 2-A off auto on LET OP: Uw LaCie 2big wordt voorgeconfigureerd in Fastmodus (RAID 0) geleverd. De Fast-modus biedt toegang tot het volledige opslagvermogen maar biedt geen bescherming. Indien een van de schijven een defect vertoont, gaan alle gegevens verloren. Wanneer u bezorgd bent over de veiligheid van uw gegevens, beveelt LaCie een RAID 1 (Safe)-configuratie aan. 3. 2-b LaCie 2big Quadra · Design by neiL PouLton gebruikershandleiding RAiD pagina 19 3. 3. Drives verwijderen en installeren Wanneer een afzonderlijke harde schijf defect raakt in de LaCie 2big, neemt u contact met uw LaCie-wederverkoper of met de afdeling Customer Support van LaCie. Vervang een defecte hard drive alleen door een nieuwe drive van LaCie. Volg de onderstaande stappen voor verwijdering en vervanging van de drive. LET OP: Na continu gebruik van de LaCie 2big kunnen de drives heet zijn. BELangrijkE infOrmaTiE: De garantie van de schijf wordt nietig verklaard als u het defecte station vervangt door een station dat niet door LaCie geleverd werd. Stations aangekocht van LaCie worden geleverd met voorgemonteerde stationsleuven met handvaten. BELangrijkE OPmErking: Een vervangingsschijf moet dezelfde of een grotere capaciteit hebben dan de drive die wordt vervangen. BELangrijkE infOrmaTiE: In Safe- (RAID 1) en Mixed(RAID 1 en RAID 0) modus moet voor de reconstructie het product ingeschakeld zijn terwijl een vervangingsschijf wordt geïnstalleerd. LaCie beveelt aan geen drive uit een Mixed-array te verwijderen tenzij de drive een defect vertoont. Hierdoor kunnen immers de gegevens op het RAID 0-volume verloren gaan. Een drive verwijderen: 1. Als de 2big zich in de Fast (RAID 0)- of Big (concatenatie)modus bevindt, zet u hem uit en koppelt u hem los. [. . . ] De drives partitioneren. De 2big werkt langzaam. Als andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten zijn aangesloten op dezelfde poort of hub, koppelt u de andere apparaten los en kijkt u of de prestatie van de 2big verbetert. Nieuwe voedingen kunnen bij LaCie worden aangeschaft via: www. lacie. com Storing in de stroomtoevoer. LaCie 2big Quadra · Design by neiL PouLton gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 34 5. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 2BIG QUADRA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 2BIG QUADRA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag