Gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN. Wij hopen dat dit LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN te teleladen.


LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4791 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN DATASHEET (289 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch LaCie 2big Network Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 1. Inhoud van de verpakking Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 4 6 6 7 8 10 11 11 12 9 1. 2. Harddrive-temperatuurregeling Vooraanzicht/gegevens delen met 1 klik Achteraanzicht 1, 6. De Ethernetkabel aansluiten 13 14 15 16 17 19 20 2. 3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) 2. 4 Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac) 2. 5 De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server 2. 5. 2 Configureren met LaCie IP-configurator (Mac) 2. 5. 1 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) 20 21 2. 6. [. . . ] Selecteer "Enable public access" om de gedeelde map voor is geen wachtwoord nodig voor toegang tot de gedeelde Beheer pagina iedereen toegankelijk te maken in lees-/schrijfmodus. Selecteer "Enable guest access" om ingave van een wachtwoord voor lees-/schrijftoegang verplicht te stellen. Iedereen kan een gedeelde map met "guest access" in alleen-lezenmodus benaderen. 5. Selecteer de protocollen die gebruikt zullen worden voor toegang tot de gedeelde map. Er kan gekozen worden uit Windows, Apple (SMB), FTP of HTTP. 3. 6. 2 Maken van een gedeelde map van een USB-stick Om automatisch een gedeelde map te maken van een USB-stick sluit u de USB-stick aan op een USB-poort aan de achterzijde van de 2big Network en drukt u op de grote blauwe knop aan de voorzijde van de drive. Het volgende zal gebeuren: Er zal een nieuwe gedeelde map gemaakt worden op de USB-stick. U kunt de gedeelde map op ieder gewenst moment een andere naam geven. 2big (Afb. De gedeelde map krijgt de naam van de afbeelding 3. 6. 2 Alle gegevens op de USB-stick zullen naar de nieuwe gedeelde map gekopieerd worden. Wanneer u de USB-stick schikbaar zijn omdat deze gekopiëerd zijn naar de 2big. loskoppelt van de 2big zullen de gegevens nog steeds be- OPmErkinG: Gedeelde mappen die gemaakt zijn met 1mappen die gemaakt zijn door het aansluiten van externe click gegevens delen (USB-sticks) zijn anders dan gedeelde opslagapparaten zoals USB-harde schijven. Wanneer een geharde schijf moet deze schijf te allen tijde aangesloten zijn deelde map gemaakt wordt door het aansluiten van een USBom de gegevens toegankelijk te houden. Gedeelde mappen die op de 2big en zijn altijd toegankelijk. gemaakt zijn van USB-sticks met 1-click gegevens delen staan LaCie 2big Network Gebruikershandleiding 3. 6. 3. Verwijderen van gedeelde mappen. map die u wilt verwijderen en klik op Remove. Verwijderen van de gedeelde map kan enkele seconden tot minuten in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de gedeelde map. Vink op de pagina Shares het vakje aan naast elke gedeelde Beheer pagina LET OP: Verwijderen van een gedeelde map verwijdert alle bestanden binnen deze gedeelde map. gegevens die u wilt bewaren vóórdat u de gedeelde map ver- afbeelding 3. 6. 3 3. 6. 4 Aanpassen van gedeelde mappen. elk moment wijzigen door op pagina Groups op de groep te klikken om het profiel van de groep te bekijken. De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op LaCie 2big Network Gebruikershandleiding Beheer pagina 3. 7. Systeem gina, heeft het menu System (systeem) vier subsecties: Net(onderhoud), elk toegankelijk vanuit de navigatiebalk wanneer u klikt op System (Afb. Naast pagina Configuration, de voornaamste Systeempa- work (netwerk), Disk (schijf ), Status (status) en Maintenance afbeelding 3. 7 3. 7. 1 Configuratie de pagina Configuration te openen. Deze pagina geeft basisinformatie over de 2big Network inclusief de naam van de machine, de windows werkgroep, tijdzone en datum en tijd. Om de naam van de machine aan te passen seKlik op de link System (systeem) in de navigatiebalk om lecteert u de naam (standaard "LaCie-Network"), verwijdert sen). deze en geeft een nieuwe naam in. Klik op Apply (Toepas- BELanGrijkE infOrmaTiE: De naam van de machine mag alleen karakters `a-z', `A-Z', `0-9' en `-' bevatten en dient met een letter te beginnen. teert u de naam van de werkgroep, verwijdert deze en geeft een nieuwe naam in. [. . . ] Als uw netwerk NIET wordt beheerd door een DHCP-server, gebruikt de 2big Network het standaard IP-adres 19X. x6X. x. 100. opslag. netwerk wordt beheerd door een DHCP-server en u kunt geen toegang krijgen tot uw 2big Network, contro- Voor meer informatie raadpleegt u hoofdstuk 4. Toegang tot gedeelde Wanneer uw netwerk DHCP ingeschakeld heeft, raadpleeg dan paramet de IP-configuratiewizard. Wanneer DHCP niet ingeschakeld is dient het adres handmatig geconfigureerd te worden; raadpleeg DHCP-server. grafen 2. 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 2BIG NETWORK RAID-SYSTEEM MET 2 SCHIJVEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag