Gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG NETWORK. Wij hopen dat dit LACIE 2BIG NETWORK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 2BIG NETWORK te teleladen.


LACIE 2BIG NETWORK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3895 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 2BIG NETWORK DATASHEET (678 ko)
   LACIE 2BIG NETWORK QUICK INSTALLATION GUIDE (1492 ko)
   LACIE 2BIG NETWORK (3868 ko)
   LACIE 2BIG NETWORK DATASHEET (675 ko)
   LACIE 2BIG NETWORK QUICK INSTALLATION GUIDE (1492 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 2BIG NETWORK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie 2big Network Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Neem contact op met uw LaCie-verkooppunt of LaCie klantenservice bij een storing aan de ventilator. De indicator RAID-status (b) bevindt zich in één van drie statussen: Blauw ­ de schijven zijn aan en in bedrijf. Grijs ­ de schijven werken maar zijn niet toegankelijk (gegevens worden bijvoorbeeld gereconstrueerd). Controleer de Schijfpagina (Systeem > RAID) op foutmeldingen. Afb. 31 LaCie 2big Network Gebruikershandleiding De LaCie 2big network beheren pagina 28 4. 2. Gebruikers Klik in de navigatiebalk op de koppeling Gebruikers om de pagina Gebruikersaccounts te openen. Gebruik deze pagina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts. Beheerdersaccount Er kan slechts één gebruiker beheerdersrechten hebben voor de 2big network. De inlognaam van deze gebruiker ("admin") kan niet worden gewijzigd maar het wachtwoord wel. BELANGRIJKE INFORMATIE: De beheerder kan ook een e-mailadres opgeven waar de 2big berichten naartoe kan sturen over belangrijke wijzigingen in de status van 2big (zie hieronder). Afb. 32 From: Subject: Date: To: Chris Sutton <csutton@lacie. com> Re: TR : [TwoBig-Rose] LaCie email notification August 20, 2008 3:14:26 PM GMT+03:00 Edin Del Mar <edelmar@lacie. com> ] Ga als volgt te werk om het wachtwoord van de beheerder te wijzigen: 1. Klik op gebruiker "admin" in de lijst van gebruikers op de pagina Gebruikers. Geef het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld «Wachtwoord bevestigen». 33). De : TwoBig-Rose@192. 168. 8. 48 [ mailto:TwoBig-Rose@192. 168. 8. 48 Envoyé : mercredi 23 avril 2008 11:14 À : Edin Del Mar Objet : [TwoBig-Rose] LaCie email noti cation * * * * * Machine: Model: IP address: MAC address: System time : TwoBig-Rose 2big Network 192. 168. 8. 48 8C:00:00:00:51:81 11:14:10 23 March 2008 This message is automatically generated by the LaCie email noti cation service. The temperature of the drive(s) is critical: SYSTEM WILL NOW DO AN EMERGENCY SHUTDOWN | Temp HDD1 => 43degC | Temp HDD2 => 39degC Model: SAMSUNGSP2504C Model: SAMSUNGSP2504C Serial Nb : S0YHJ1PP600041 Serial Nb : S0YHJ1PP600045 | | Afb. 33 E-mailnotificaties De beheerder kan ook een e-mailadres invullen naar waar de 2big notificaties zal sturen over belangrijke statuswijzigingen zoals een schijfstoring (raadpleeg schema in paragraaf 7. TECHNISCHE OPMERKING: De 2big heeft een geïntegreerde SMTP-server die e-mails verstuurt via poort 25. Deze service is dus uitgeschakeld als poort 25 wordt geblokkeerd (zoals bij Livebox, Orange en France Telecom). Omdat veel ISP's deze poort blokkeren, moet u uw router zo configureren dat verkeer via deze poort is toegestaan om deze service mogelijk te maken. 33 toont een verzonden e-mail die de beheerder op de hoogte brengt dat de temperatuur van de 2big een kritiek niveau heeft bereikt en dat de 2big automatisch wordt afgesloten. LaCie 2big Network Gebruikershandleiding De LaCie 2big network beheren pagina 29 4. 2. 1. Gebruikers toevoegen Een gebruikersaccount toevoegen: 1. BELANGRIJKE INFORMATIE: (Let hierbij op het gebruik van kleine letters/hoofdletters). Geef de voor- en achternaam van de gebruiker op in de velden Voornaam en Achternaam. Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel van het gebruikersprofiel op deze pagina. [. . . ] Als u AppleTalk gebruikt onder Mac OS9. x, moet u ervoor zorgen dat de LaCie 2big network en de andere clients in het netwerk zich in dezelfde AppleTalk-zone bevinden. Een andere gebruiker kan alleen toegang verkrijgen tot de LaCie 2big network als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 1) de beheerder moet een gebruiker met de juiste bevoegdheden aanmaken en registreren; 2) extra gebruikers kunnen alleen toegang tot de drive krijgen als de LaCie 2big network is aangesloten op het netwerk. Gebruikt u AppleTalk onder Mac OS9. x?Heeft de beheerder een account voor de gebruiker aangemaakt? LaCie 2big Network Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 59 9. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 2BIG NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 2BIG NETWORK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag