Gebruiksaanwijzing LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER QUICK INSTALL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER. Wij hopen dat dit LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER te teleladen.


LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER QUICK INSTALL: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1184 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER (3806 ko)
   LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER QUICK INSTALL GUIDE (1179 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVERQUICK INSTALL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12big Rack Storage Server Snelle installatiegids NL NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veilige hantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De raillocatiepennen zijn voorgemonteerd en zijn geschikt voor rekken met vierkanten of ronde gaten. Haal de railmontagekit voor rekken uit de doos met accessoires en controleer deze op schade. Zoek de raillocatiepennen in de voorkant van het rek en verleng de rails zodat de achterste locatiepennen kunnen worden vastgezet. Zorg ervoor dat de pennen zich volledig in de gaten in de rekstijlen bevinden (zie Afbeelding 2). Installeer de klemschroeven aan de voor- en achterkant (zie Afbeelding 2). De schroeven moeten niet te strak worden aangedraaid, zodat de rail nog zijwaarts naar de sleuven kan bewegen. Trek de behuizing circa 200 mm uit en draai de klemschroeven aan de voor- en achterkant volledig vast (zie Afbeelding 2). Bevestig de voorkant van de behuizing met de twee borgschroeven, zoals in Afbeelding 2 wordt getoond. Afbeelding 1 - De behuizing uitpakken Afbeelding 2 - Rekinstallatie LaCie Snelle installatiegids 4 3. 2. Modules plaatsen Plaats de modules in de sleuven zoals aangegeven in Afbeelding 3. BELANGRIJK: Het verwijderen van de bovenste afdekking van de behuizing of een voedingsmodule mag alleen door onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Mogelijke gevaren zijn onder andere draaiende ventilatoren en hete oppervlakken. De schroeven of vergrendelingen die de bovenste afdekking van de behuizing en voedingsmodules vastzetten, moeten goed worden vastgedraaid om onbevoegde toegang tot die zones te voorkomen. 3. 4. Voedingseenheden verwijderen BELANGRIJK: Voordat u de voedingseenheid verwijdert uit de montagekooi, sluit u de stroom van de voeding af met de schakelaar (indien aanwezig) of door de voedingsbron fysiek te verwijderen. Zo zorgt u ervoor dat uw systeem een waarschuwing ontvangt dat de voeding wordt uitgeschakeld. Verwijder de defecte voedingseenheid pas als u een vervangende eenheid hebt. U kunt blijven werken terwijl de defecte voedingseenheid wordt vervangen. Zorg ervoor dat u vaststelt welke van de twee geïnstalleerde voedingseenheden defect is. Druk de sluithendel naar links om de eenheid te ontgrendelen (zie Afbeelding 4a). Pak de handgreep vast en trek de voedingseenheid naar buiten (Afbeelding 4b). Afbeelding 3: Modulelocaties 3. 3. Voedingseenheden plaatsen Twee voedingseenheden zijn in de montagekooi achter in de behuizing geïnstalleerd. Controleer op schade en besteed hierbij bijzondere aandacht aan de achterste connector van de voedingseenheid. Wees voorzichtig met de voedingseenheid en vermijd schade aan de connectorpennen. [. . . ] Onder de lijst met beschikbare stations gaat u als volgt te werk voor elke schijfarray: a. Selecteer de stations die u in uw array wilt opnemen in de weergave Unconfigured Drives (Ongeconfigureerde stations). LET OP: Het besturingssysteem is voorgeïnstalleerd op de eerste drie gegevensstations. Als u de RAID-configuratie van die stations verwijdert, verwijdert u ook het voorgeïnstalleerde besturingssysteem. OPMERKING: U kunt meerdere stations selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 12BIG RACK STORAGE SERVER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag