Gebruiksaanwijzing LACIE 120 LCD MONITOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 120 LCD MONITOR. Wij hopen dat dit LACIE 120 LCD MONITOR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 120 LCD MONITOR te teleladen.


LACIE 120 LCD MONITOR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (536 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 120 LCD MONITOR DATASHEET (1352 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 120 LCD MONITOR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie 120 Monitor Gebruikershandleiding Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / volgende pagina Ga naar de inhoudsopgave / Ga naar de pagina met voorzorgsmaatregelen Afdrukken: Hoewel de pagina's van deze handleiding zijn geoptimaliseerd voor weergave op het scherm, zijn deze tevens geformatteerd voor afdrukken op papier van 8 1/2 x 11 inch en van A4-formaat. U krijgt hierdoor de mogelijkheid om de volledige handleiding of alleen een bepaalde pagina of paragraaf af te drukken. Afsluiten: Selecteer in de menubalk boven in uw scherm: File > Quit. In deze handleiding gebruikte pictogrammen Deze pictogrammen karakteriseren het gegeven type informatie: Belangrijke informatie: Dit pictogram verwijst naar een belangrijke stap die moet worden uitgevoerd. Technische opmerking: Dit pictogram verwijst naar tips voor het maximaliseren van de prestaties. Let op!Dit pictogram duidt op een mogelijk gevaar en geeft tips voor het voorkomen ervan. LaCie 120 Monitor Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 2 Inhoudsopgave Voorwoord Voorzorgsmaatregelen Opmerkingen 1. [. . . ] Deze stekker past uitsluitend in een geaard stopcontact, als veiligheidsvoorziening. Als uw voedingsaansluiting niet passend is voor de drietandige stekker, moet u door een elektricien een passend stopcontact laten aanleggen of het toestel op een veilige wijze aarden. · Neem de stekker uit de voedingsaansluiting tijdens onweer of wanneer de monitor langere tijd niet zal worden gebruikt. De monitor blijft dan gevrijwaard tegen beschadiging als gevolg van spanningspieken. · Duw nooit voorwerpen van enigerlei aard in de gleuf van de monitorbehuizing. Daardoor zou kortsluiting in delen van het stroomcircuit kunnen optreden, met brand of elektrische schok als gevolg. Door het openen of verwijderen van afdekpanelen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische spanning en andere risico's. · Om een goede werking te waarborgen mag de monitor uitsluitend worden gebruikt in combinatie met computers voorzien van ULmarkering en voorzien van op de juiste manier geconfigureerde aansluitingen met spanningsbereikmarkering 100 ­ 240 V wisselstroom, minimaal 5 A. · De wandcontactdoos moet dicht bij het toestel zijn gemonteerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. · Bedrijfstemperatuur 0 ­ 35 °C (32 - 96 °F), opslagtemperatuur -20 - 60 °C (-4 - 140 °F) · Luchtvochtigheid in bedrijf 10% tot 85% Let op!De garantie van de LaCie 120 monitor wordt mogelijk ongeldig als de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen worden genegeerd. LaCie 120 Monitor Gebruikershandleiding Opmerkingen pagina 8 ALGEMENE OPMERKINGEN Het schermoppervlak is zeer kwetsbaar. Voorkom wrijving, aanraking of tikken op het schermoppervlak met scherpe voorwerpen zoals pennen of potloden. Door dergelijke aanrakingen kan het scherm krassen of andersoortige beschadigingen oplopen. Raadpleeg de bij uw computer geleverde handleiding voor de juiste afsluitprocedure. · Bewaar de oorspronkelijke verzendingsdoos en andere verpakkingsmaterialen. Deze komen goed van pas als u uw monitor ooit moet vervoeren of verzenden. · U beschermt uw monitor optimaal door het toestel op dezelfde wijze te verpakken als oorspronkelijk in de fabriek is gedaan. · Uw monitor blijft er als nieuw uitzien wanneer u de behuizing en het oppervlak van het TFT-LCD-scherm regelmatig reinigt met een zachte, niet-vezelige doek, licht bevochtigd met een glasreinigingsmiddel. Gebruik nooit krachtige oplosmiddelen zoals terpentine, benzeen of bijtende reinigingsmiddelen, want door zulke middelen worden de behuizing en het scherm beschadigd. Als veiligheidsmaatregel moet de netvoeding altijd worden losgekoppeld voordat de monitor wordt gereinigd. · Plug & Play DDC1/2B-functie: deze monitor is uitgerust met VESA DDC1/2B-voorzieningen overeenkomstig de norm VESA DDC. Hierdoor kan de monitor identiteitsinformatie naar het hostsysteem sturen en tevens, afhankelijk van het toegepaste DDC-niveau, extra informatie over de schermfuncties van de monitor. [. . . ] Weergavebeschadigingen, bijvoorbeeld: wit wordt niet als wit weergegeven. Stel de pixelfrequentie (CLOCK) en FOCUS bij of druk op de hot-key (AUTO-toets). · Verplaats elektrische apparaten die mogelijk interferentie veroorzaken. Aan/uit-indicator-LED brandt · Overtuig u ervan dat de aan/uit-schakelaar in de AAN-stand staat. LaCie 120 Monitor Gebruikershandleiding Het probleem FOUTMELDING: Cable not Connected FOUTMELDING: Input not Supported Mogelijke oplossingen 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 120 LCD MONITOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 120 LCD MONITOR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag