Gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-3920DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-3920DN. Wij hopen dat dit KYOCERA FS-3920DN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-3920DN te teleladen.


KYOCERA FS-3920DN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5125 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA FS-3920DN DATASHEET (305 ko)
   KYOCERA FS-3920DN QUICK INSTALLATION (1974 ko)
   KYOCERA FS-3920DN (1235 ko)
   KYOCERA FS-3920DN DATASHEET (319 ko)
   KYOCERA FS-3920DN KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA FS-3920DN COMMAND CENTER (1952 ko)
   KYOCERA FS-3920DN QUICK INSTALLATION (1974 ko)
   KYOCERA FS-3920DN PRESCRIBE COMMANDS (8610 ko)
   KYOCERA FS-3920DN FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA FS-3920DN PRESCRIBE COMMANDS REFERENCE (REV.4.9) (4876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA FS-3920DN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-1100 FS-6970DN FS-1300D Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de modellen FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN en FS-6970DN. Opmerking Deze gebruikershandleiding bevat informatie voor zowel de inchversie als de metrische versie van dit apparaat. De inchversies van deze apparaten worden getoond in de schermen in deze handleiding. Wanneer u de metrische versie gebruikt, gebruik dan de berichten voor de inchversie alleen als referentie. [. . . ] Opmerking Als er een Plug-en-Play venster zoals links afgebeeld verschijnt, selecteert u Annuleren. 2 Plaats de cd-rom (Product Library) in het cd-romstation. Als het venster Automatisch afspelen verschijnt, selecteert u Run Setup. exe. Opmerking Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, gebruikt u Windows Verkenner om de cd-rom te openen en selecteert u Setup. exe. 3 U kiest Gebruiksrechtovereenkomst weergeven om de informatie te lezen en dan kiest u Accepteren om verder te gaan. 4 U kiest Software installeren. Opmerking U kiest in Windows XP Software Installeren om de Installatie wizard te starten. KiesVolgende om het Installatiemethode venster weer te geven. 5 Kies Snelle modus of Aangepaste modus als installatiemethode. Aansluiten en afdrukken 3-13 · · Snelle modus: Als de printer via USB of het netwerk is aangesloten en ingeschakeld staat, detecteert het installatieprogramma de printer. Aangepaste modus: Met deze optie kunt u items selecteren die overeenkomstig geïnstalleerd worden en de poort specificeren. Volg onderstaand hoofdstuk volgens de installatiemethode. Snelle modus Wanneer u kiest voor Snelle modus, worden de printerdriver en lettertypen geïnstalleerd. Nadat u met deze modus geïnstalleerd heeft, kunnen de andere functies toegevoegd worden door het gebruik van de Aangepaste modus. 1 Kies in het venster Installatiemethode Snelle modus. Het installatieprogramma zoekt de aangesloten printers in het Afdruksysteem detecteren venster. Als er geen printer is gedetecteerd, zorg er dan voor dat de printer aan staat en aangesloten is op de USB of Netwerkpoort van de computer, kies dan Vernieuwen om opnieuw printers te zoeken. Opmerking Alshet dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u Annuleren. 2 Selecteer de printer die u wilt installeren, en kies Volgende. 3 Bevestig de instellingen en kies Installeren. Opmerking Als tijdens het installatieproces het Windows Beveiliging venster verschijnt, kiest u Deze driversoftware toch installeren. Als het venster Hardware Installatie verschijnt in Windows XP, kiest u Toch doorgaan. 4 Installatie voltooid venster verschijnt. Kies Voltooien om terug te keren naar het hoofdmenu. 3-14 Aansluiten en afdrukken Aangepaste modus Wanneer u kiest voor de Aangepaste modus, worden de printerpoort en de hulpprogramma's zo nodig veranderd. 1 Kies in het venster Installatiemethode Aangepaste modus. 2 Op het tabblad Driver en het tabblad Hulpprogramma in het venster Aangepaste installatie kiest u de printerdriver en de hulpprogramma's die u wilt installeren, en klik op Volgende. 3 Selecteer de printer die u wilt installeren, en kies Volgende. Opmerking Als u de poort die verbonden is met de printer wilt toevoegen of wijzigen selecteert u de printer en Aangepaste selectie, en kies Volgende. Volg de stappen in de wizard om de poort toe te voegen of te wijzigen. 4 Bevestig de instellingen en kies Installeren. Opmerking Als tijdens het installatieproces het Windows Beveiliging venster verschijnt, kiest u Deze driversoftware toch installeren. Als het venster Hardware Installatie verschijnt in Windows XP, kiest u Toch doorgaan. 5 Installatie voltooid venster verschijnt. Kies Voltooien om terug te keren naar het hoofdmenu. Aansluiten en afdrukken 3-15 De printerdriver op een Mac Besturingssysteem installeren Dit hoofdstuk legt uit hoe de printerdriver op een MAC Besturingssysteem geïnstalleerd moet worden. 1 2 3 4 Schakel de printer en de Macintosh in. Dubbelklik op OS X 10. 2 and 10. 3 Only of OS X 10. 4 or higher afhankelijk van uw MAC OS-versie. 5 Dubbelklik op Kyocera OS X x. x. 6 Het installatieprogramma van de printerdriver start. 7 Kies Bestemming selecteren, Installatietype en installeer vervolgens de printerdriver zoals aangegeven door de instructies in de installatiesoftware. Opmerking Behalve Eenvoudige installatie, omvatten de Installatietype opties Aangepaste installatie, waarmee u de te installeren onderdelen kunt specificeren. BELANGRIJK Voer in het scherm Verificatie de naam en het wachtwoord in die worden gebruikt voor het besturingssysteem. Hiermee is de installatie van de printerdriver voltooid. Specificeer vervolgens de afdrukinstellingen. 3-16 Aansluiten en afdrukken Indien er een IP- of AppleTalk verbinding wordt gebruik, zijn de onderstaande instellingen vereist. Indien een USB-verbinding wordt gebruikt, wordt de printer automatisch herkend en verbonden. 8 Open Systeemvoorkeuren en kies Afdrukken en faxen. 9 Klik op het plus-symbool (+) om de geïnstalleerde printerdriver toe te voegen. 10Klik op de IP-icoon voor een IP-verbinding en voer het IP-adres en de printernaam in. [. . . ] 3-21 Pop-upvenster status monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 Printer verplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Printerdriver installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 Windows pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA FS-3920DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA FS-3920DN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag