Gebruiksaanwijzing KRUPS YY4081FD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRUPS YY4081FD. Wij hopen dat dit KRUPS YY4081FD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRUPS YY4081FD te teleladen.


KRUPS YY4081FD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (413 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRUPS YY4081FD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] – OPGELET: Oneigenlijk gebruik van het apparaat leidt tot risico op verwondingen. – OPGELET: Raak na gebruik van het apparaat de warme onderdelen (koffie uitgang, stoompijpje) niet aan: deze blijven nog even warm. Zorg ervoor dat u het stoompijpje bij gebruik goed richt om het risico op brandwonden te vermijden. – Dit apparaat mag door kinderen die minstens 8 jaar oud zijn gebruikt worden, zolang ze onder toezicht staan en aanwijzingen hebben 13 Nederlands gekregen over het juist en veilig gebruik van het apparaat, en volledig op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. [. . . ] ■ De garantie is niet van toepassing als u de ontkalkings-, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden niet respecteert en dekt geen schade veroorzaakt door externe voorwerpen in de molen of maalklep. – De garantie is niet van toepassing als het filterpatroon Claris Aqua Filter System niet wordt gebruikt zoals voorgeschreven door KRUPS. ■ Gebruik voor dit apparaat uitsluitend door KRUPS erkende accessoires en verbruiksartikelen om de garantie te behouden. – Behalve het schoonmaken en het ontkalken volgens de stappen die in de gebruiksaanwijzing van het apparaat staan vermeld, dient elke interventie aan het apparaat uitgevoerd te worden door een door KRUPS erkend centrum. ■ Als een onbevoegde persoon het apparaat opent, wordt de garantie ongeldig. Gebruik het apparaat niet als het niet correct functioneert of als het schade heeft opgelopen. In dat geval raden we aan het apparaat te laten nakijken door een door KRUPS erkend centrum (raadpleeg de lijst in het boekje Dienstverlening KRUPS). – Omwille van veiligheids - en homologeringsredenen is elke transformatie of wijziging van het apparaat die u op eigen houtje onderneemt, verboden omdat alleen de apparaten die getest zijn gehomologeerd worden en de fabrikant in het geval van schade elke aansprakelijkheid weigert. GEBRUIKSVOORWAARDEN ■ Het apparaat is niet geschikt om ■ Als uw apparaat uitgerust is met drankjes voor baby’s te bereiden. Ons Claris - Aqua Filter System F088-patroon zorg er dan voor dat u dit patroon wegneemt voordat u met het ontkalken begint. U dient het schoonmaakprogramma volledig uit te voeren om vergiftigingsgevaar te voorkomen. Indien u één van de producten die bij het toestel worden meegeleverd inslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dokter en/of het antigifcentrum. Houd nooit uw hand onder het stoompijpje of onder het super cappuccino accessoire wanneer u stoom maakt voor cappuccino, warme melk of warm water of onder de koffieuitgang wanneer u koffie zet. – Het stoompijpje kan warm zijn, zorg er dan ook voor dat u het niet aanraakt tijdens of meteen na het maken van stoom. ■ Controleer of de spanning , aangegeven op de kenplaat van het apparaat , overeenkomt met die van uw elektrische installatie. Zorg ervoor dat de stekker makkelijk toegankelijk is om de stekker snel te kunnen uittrekken in het geval van een slechte werking. – Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact om uw apparaat te beschermen. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Laat het netsnoer nooit over de rand van een tafel of een werkoppervlak hangen, zorg ervoor dat het niet in aanraking komt met warme onderdelen van het apparaat en laat het niet in de buurt liggen van warmtebronnen of scherpe hoeken. ■ We raden het gebruik van meervoudige stekkerdozen of verlengdraden af. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt en wanneer u het apparaat schoonmaakt. – De niet-naleving van deze veiligheidsvoorschriften of elk contact van de geleidende onderdelen van het apparaat met vocht of met water kan dodelijke letsels veroorzaken als gevolg van de aanwezigheid van elektriciteit! [. . . ] WEGWERPEN ■ Het symbool dat aanwezig is op het apparaat of op de verpakking wijst erop dat dit product in geen enkel geval kan worden behandeld als huishoudelijk afval. Het moet dan ook worden verstuurd naar een afvalophaalcentrum dat elektrische en elektronische toestellen recycleert. Door een correcte, afzonderlijke ophaal te garanderen en uw oude toestellen correct weg te werpen draagt u bij tot het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen en vermijdt u schade aan het milieu en de gezondheid van de bevolking. Voor meer inlichtingen over ophaalpunten voor afval, neem contact op met een bevoegd dienstverleningscentrum of met uw verdeler. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRUPS YY4081FD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRUPS YY4081FD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag