Gebruiksaanwijzing KRUPS XN411T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRUPS XN411T. Wij hopen dat dit KRUPS XN411T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRUPS XN411T te teleladen.


KRUPS XN411T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5499 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRUPS XN411T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] INFORMATIE: dit pictogram verwijst naar de instructies voor een correct en veilig gebruik van uw machine. INFORMATIE: dit pictogram verwijst naar functies die u met de App kunt gebruiken. Contact opnemen met de Nespresso Club / GEVAAR: de veiligheidsvoorschriften worden bij de machine geleverd. Lees deze voorschriften aandachtig door voordat u uw nieuwe machine voor het eerst gebruikt. [. . . ] Gebruik deze machine nooit zonder de lekbak en het lekrooster in de machine te plaatsen om te voorkomen dat er water terecht komt op de oppervlakken rondom de machine. Gebruik een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel om het oppervlak van de machine schoon te maken. Verwijder na het uitpakken van de machine het plasticfolie van het lekbakrooster en gooi het weg. Deze machine werd ontworpen voor Nespresso koffiecapsules die exclusief verkrijgbaar zijn via de Nespresso Club. De kwaliteit van Nespresso kan alleen worden gegarandeerd bij gebruik van de (originele) Nespresso capsules in de daarvoor geschikte Nespresso machine. Nespresso behoudt zich het recht voor deze instructies te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Bij correct gebruik zorgt het Nespresso ontkalkingsmiddel ervoor dat uw machine de hele levensduur lang goed werkt en dat uw koffiebeleving net zo perfect blijft als op de eerste dag. Voor koffie en koffie&melk machines, ontkalk volgens het advies in de gebruikshandleiding of specifieke ontkalkingswaarschuwingen. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLAATS Als deze machine wisselt van eigenaar, geef deze gebruiksaanwijzing er dan bij. Deze gebruiksaanwijzing is ook als PDF te downloaden op de website nespresso. Onderhoudslampje: waterreservoir leeg, capsule-opvangbakje ontbreekt, *ontkalking nodig : , , * Koffieknoppen (ristretto, espresso & lungo) (Ristretto, Espresso & Lungo) Lees alle veiligheidsinstructies aandachtig door voor eerste gebruik van de machine om het risico op elektrocutie en brand te voorkomen. Kies de positie voor de Waterreservoir om voordat u dit vult met drinkwater. In de geleider, links of rechts onder de machine, afhankelijk van de gekozen positie van het waterreservoir. Voor uw veiligheid, gebruik de machine alleen wanneer het lekbakje en capsuleopvangbakje geplaatst zijn. Sluit de machine op de Voor het koppelen van de machine, volg de instructies uit de sectie "Verkrijgen van de App" en "Koppelen" op pagina 116. Meerdere apparaten kunnen worden gekoppeld aan uw Prodigio&Milk machine wanneer u een unieke Clubcode gebruikt. Om de additionele apparaten te koppelen, volg dan ook de instructies uit in de sectie "Verkrijgen van de App" en "Koppelen" op pagina 116. Zet de machine aan door op de Indicatieleds blijven branden: klaar voor gebruik. Voordat u koffie gaat zetten, zorg ervoor dat Om de machine uit te schakelen, zorg er voor dat de 3 Plaats een kopje onder Zet de machine aan door op Indicatieleds blijven branden: klaar voor gebruik. Selecteer de gewenste kopgrootte door de toets in te duwen, dit kan ook terwijl de machine opwarmt. De geselecteerde toets zal knipperen en pas blijven branden wanneer de machine klaar is om de koffie te zetten. O m hygiënische omstandigheden te garanderen, raden wij u aan om gebruikte capsules niet te hergebruiken. [. . . ] Lever uw oude machine in bij een inzamelpunt voor huishoudelijke apparaten of bij uw milieupark. Uw gemeente informeert u graag over de verschillende mogelijkheden van afvalinzameling. Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van Nespresso, ga naar www. De garantie van Krups in geval van eventuele materiaal- en productiefouten loopt tot twee jaar vanaf de aankoopdatum van dit apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRUPS XN411T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRUPS XN411T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag