Gebruiksaanwijzing KRUPS PIXIE XN3005

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRUPS PIXIE XN3005. Wij hopen dat dit KRUPS PIXIE XN3005 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRUPS PIXIE XN3005 te teleladen.


KRUPS PIXIE XN3005 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1417 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRUPS PIXIE XN3005

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de machine altijd op een vlakke en Deze machine is uitsluitend bedoeld voor samenhangen. Kinderen dienen deze · Trek de kabel niet over scherpe randen stabiele ondergrond. Huishoudelijk en dergelijk gebruik, zoals: machine niet te gebruiken als speelgoed. En zorg dat ze niet bekneld raakt of naar bestendig zijn tegen hitte en vloeistoffen De fabrikant aanvaardt geen enkele beneden hangt. [. . . ] Plaats een bakje onder de uitloop en druk op de Lungo toets om de machine door te spoelen. Plaats de capsuleklem in de geopende stand en Sluit de capsuleklem vervolgens en plaats een /Capsuleklem nooit openen tijdens Gebruik en veiligheidsmaatregelen doorlezen om persoonlijk letsel te Voorkomen tijdens gebruik van de machine Tijdens het opwarmen kunt u op de Lungo of Espresso toets drukken terwijl de lichtjes knipperen. Wanneer u een receptenglas gebruikt, dient u het lekrooster in een verticale stand te plaatsen. Het rooster zal automatisch terugklappen wanneer u het glas verwijdert, zodat er geen druppels op de ondergrond terechtkomen. Om vroegtijdig te stoppen of juist meer koffie in het kopje te laten lopen, drukt u de toets nogmaals in. Beweeg de capsuleklem omhoog en sluit deze om de gebruikte capsule in het capsuleopvangbakje te laten vallen. Schakel de machine uit wanneer u deze niet gebruikt om energie te besparen. Automatische uitschakeling: de machine schakelt zich 9 minuten na laatste gebruik automatisch uit. Houd de Espresso toets ingedrukt en schakel tegelijk de spanning van de machine in. Houd de Lungo toets ingedrukt terwijl u de spanning van de machine inschakelt. Apparaat in geen geval onder in Regelmatig schoon met een vochtige doek. Om de kopjeshouder en het lekbakje te monteren: verwijder het rooster, plaats beiden naast elkaar, en klik het lekbakje vast aan de kopjeshouder. 74)/Lees de aanwijzingen op de verpakking van het ontkalkingsmiddel aandachtig door en houd u aan de voorgeschreven ontkalkingsintervallen in de tabel op pagina 74 Verwijder de capsule uit de houder en sluit de . Druk de beide bedieningstoetsen gelijktijdig in en houd ze 3 seconden vast. Druk op de Lungo toets en wacht totdat het waterreservoir helemaal leeg is. Vul het waterreservoir met de opgevangen ontkalkingsoplossing uit het bakje en herhaal de handelingen beschreven bij stap 8. We adviseren de Nespresso ontkalkingssets die verkrijgbaar zijn via de Nespresso Club te gebruiken, aangezien deze specifiek gemaakt zijn voor uw machine. Gebruik geen andere producten (zoals azijn) die de smaak van uw koffie negatief beïnvloeden. In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe vaak u uw machine moet ontkalken voor optimale prestaties - intervallen zijn gebaseerd op de hardheid van het drinkwater. Voor eventuele aanvullende informatie over het ontkalken van uw machine kunt u contact opnemen met de Nespresso Club. [. . . ] Lever uw oude machine in bij een inzamelpunt voor huishoudelijke apparaten of bij uw milieupark. Uw gemeente informeert u graag over de verschillende mogelijkheden van afvalinzameling. Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van Nespresso, ga naar www. De garantie van Krups in geval van eventuele materiaal- en productiefouten loopt tot twee jaar vanaf de aankoopdatum van dit apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRUPS PIXIE XN3005

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRUPS PIXIE XN3005 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag