Gebruiksaanwijzing KRUPS KM3038

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRUPS KM3038. Wij hopen dat dit KRUPS KM3038 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRUPS KM3038 te teleladen.


KRUPS KM3038 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2479 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRUPS KM3038

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij ze van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of deze persoon toezicht op hen houdt en hen op voorhand het gebruik van het apparaat uitlegt. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minder dan 8 Jaar en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of personen zonder ervaring of kennis, als er op een gepaste manier toezicht wordt gehouden of als deze personen de instructies voor het gebruik van het apparaat correct hebben gekregen en als deze personen op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of het onderhoud door de gebruiker niet uitvoeren als er geen toezicht op hen wordt gehouden. [. . . ] Voordat u het apparaat aansluit dient u na te gaan of de spanning van uw installatie overeenkomt met die van het apparaat en of de aarding van de stekker goed werkt. Behalve het schoonmaken en het onderhoud door de klant, dient elke interventie te worden uitgevoerd door een erkende servicedienst. Zorg ervoor dat het snoer zich nooit binnen het handbereik van kinderen bevindt. Voor uw eigen veiligheid dient u uitsluitend gebruik te maken van accessoires en onderdelen die zijn vervaardigd door de fabrikant en afgestemd zijn op uw apparaat. Plaats de thermoskan niet op een vlam of een ingeschakelde elektrische kookplaat. Gebruikstests uitgevoerd op apparaten die willekeurig worden uitgekozen, wat eventuele sporen van gebruik kan verklaren. De isothermische pot (Afhankelijk van het model) daarentegen kan niet in de microgolfoven of in de vaatwasmachine worden gebruikt. Lees deze voorschriften aandachtig door voordat u uw nieuw apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar ze op een veilige plek, zodat u ze later als referentie kunt inzien. N L aat uw filterkoffiezetapparaat de eerste keer zonder koffie werken met een hoeveelheid water die N Volg de illustraties 1 tot 12 op n Gebruik alleen koud water en een filter n°4. N Het antidruppelsysteem maakt het mogelijk om de kan tijdens het koffiezetproces te verwijderen. Gooi na gebruik het koffiedik weg en spoel de filterhouder onder stromend water. De aanbevolen hoeveelheid gemalen koffie voor een standaard kopje koffie is een vlakke lepel (maximum 7 gram). Uw koffiezetapparaat is uitgerust met een systeem dat het apparaat automatisch stopzet : n Het apparaat schakelt zich na ongeveer 5 minuten automatisch uit. N Schakel het apparaat op elk moment uit door op de aan/uit-knop (e) te drukken. tHERMOSKAN N Warm houden Vul de kan eerst enkele minuten met warm water en leeg het vervolgens. N Koud houden - Koel de kan af met koud water en leeg het voordat u het met een koude drank vult. N Om het gebruikte koffiedik uit te nemen haalt u de filterhouder uit het koffiezetapparaat. [. . . ] N De doorlooptijd is te lang of het apparaat maakt teveel geluid : - ontkalk het koffiezetapparaat. N Het apparaat lijkt te lekken: - Zorg ervoor dat het waterreservoir niet tot boven de hoogste maatstreep is gevuld. - Het maalsel is te fijn en is niet geschikt voor een filterkoffiezetapparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRUPS KM3038

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRUPS KM3038 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag