Gebruiksaanwijzing KRUPS GRIND AROMA KM832810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRUPS GRIND AROMA KM832810. Wij hopen dat dit KRUPS GRIND AROMA KM832810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRUPS GRIND AROMA KM832810 te teleladen.


KRUPS GRIND AROMA KM832810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (949 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRUPS GRIND AROMA KM832810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: Er is risico op letsel als dit apparaat verkeerd wordt gebruikt. WAARSCHUWING: Raak de warmhoudplaat na gebruik niet aan, de plaat blijft Nog enige tijd warm. Raak tijdens de werking alleen het handvat van de glazen kan aan totdat het apparaat is afgekoeld. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht staan of als ze richtlijnen hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de risico's kennen. [. . . ] Vul het waterreservoir tot het niveau dat overeenkomt met het gewenste aantal koppen (fig. Doe geen gemalen koffie in het koffiebonenreservoir, alleen in de papieren filter, of uw apparaat kan worden beschadigd. Aan het einde van de koffiezetcyclus: ­ Het Aan/uit-controlelampje (H2) stopt met knipperen en brandt nu continu. Het Aan/uit-controlelampje (H2) dooft aan het einde van de warmhoudcyclus. Vul het waterreservoir tot het niveau dat overeenkomt met het gewenste aantal koppen (fig. Stel de maalparameters in of doe de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in de filter. Druk en houd de Vooraf ingestelde tijd-knop (H5) gedurende 2 seconden ingedrukt. De tijdweergave (G1) geeft de vooraf ingestelde timer al knipperend weer om aan te geven dat de timer ingesteld kan worden. Deze status wordt afgesloten wanneer er binnen 5 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt. Stel de tijd in met behulp van de Tijd instelling (Uur) knop (H6) om het uur te selecteren. De uurwaarde wordt op het scherm weergegeven (houd de Tijdinstelling (Uur) knop (H6) ingedrukt om de waarde sneller te doorlopen). De tijdinstelstatus wordt nu afgesloten (de ingestelde tijd is opgeslagen). Als er binnen de 3 seconden niet op de knop wordt gedrukt, verdwijnt de Vooraf ingestelde tijd-indicator (G7) en geeft de Tijdweergave (G1) de huidige tijd weer. In de Vooraf ingestelde tijd instelstatus (de Vooraf ingestelde tijd-indicator (G7) knippert), druk kort op de Vooraf ingestelde tijd-knop (H5) om de Vooraf ingestelde tijd instelstatus af te sluiten (de ingestelde tijd is opgeslagen na het aanpassen met de Uur (H6) en Minuut (H7) knoppen), de Vooraf ingestelde tijd-indicator (G7) verdwijnt en de Tijdweergave (G1) geeft de huidige tijd weer. In stand-by, druk kort op de Vooraf ingestelde tijd-knop (H5), de Vooraf ingestelde tijdindicator (G7) knippert, de Tijdweergave (G1) knippert om de vooraf ingestelde tijd 3 seconden weer te geven, de Tijdweergave (G1) geeft de huidige tijd weer en de Vooraf ingestelde tijd-indicator (G7) verschijnt om aan te geven dat het aftellen van de Vooraf ingestelde tijd is gestart. Zodra de Vooraf ingestelde tijd is bereikt, start de koffiezetcyclus automatisch. Aan het einde van de koffiezetcyclus: ­ Het Aan/uit-controlelampje (H2) stopt met knipperen en brandt nu continu. Het Aan/uit-controlelampje (H2) dooft aan het einde van de warmhoudcyclus. Na een inactiviteit van 10 minuten, gaat het apparaat automatisch in stand-by om energie te besparen. Om het apparaat opnieuw te activeren: Druk op een willekeurige knop op het frontpaneel. reiniging en onderhoud MEDEDELINGEN Maak het apparaat niet schoon met een giftig, corrosief of schurend reinigingsmiddel. Indien nodig, veeg het koffiebonenreservoir (B) en het deksel (A) schoon met een Veeg de behuizing schoon met een vochtige doek. [. . . ] Om de best mogelijke After Sales Service aan te bieden en een constante verbetering te realiseren van de consumenttevredenheid, kan KRUPS alle consumenten, wiens product gerepareerd of vervangen is door een van de KRUPS geautoriseerde service partner, een tevredenheidonderzoek toezenden. De internationale KRUPS garantie is alleen van toepassing voor producten die gekocht zijn in de landen die in bijgaande lijst vermeld staan, en die alleen voor huishoudelijk gebruik zijn gebruikt in die landen. Als een product gekocht is in een van de landen die op de lijst staat, maar die in een ander land gebruikt is dan is het volgende van toepassing: De reparatieprocedure voor producten die gekocht zijn buiten het land van gebruik kunnen langer duren als het product niet door de locale KRUPS vestiging wordt verkocht. In het geval dat het product niet gerepareerd kan worden in het nieuwe land, dan wordt de internationale KRUPS garantie beperkt tot het leveren van een vervangend product dat ongeveer hetzelfde presteert en kost, indien mogelijk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRUPS GRIND AROMA KM832810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRUPS GRIND AROMA KM832810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag