Gebruiksaanwijzing KRUPS EA810770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRUPS EA810770. Wij hopen dat dit KRUPS EA810770 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRUPS EA810770 te teleladen.


KRUPS EA810770 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1963 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRUPS EA810770

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ?berprüfen Sie die Sicherungen und die Steckdose in Ihrem Haushalt. Prüfen Sie, ob die 2 Stecker des Stromkabels richtig in die Steckdose gesteckt sind. OPGELET: Lees eerst de veiligheidsvoorschriften voor u het apparaat gebruikt Knippert tweemaal: er is een koffiecyclus voor 2 kopjes in gang gezet. de koffiedik-opvangbak leegmaken (er is een cyclus van 2 koffies bezig). [. . . ] Het lekbakje heeft vlotters waaraan je altijd kunt zien of de bak moet worden leeggemaakt. Maak de koffiedikopvangbak helemaal leeg om te voorkomen dat hij later overloopt. Het controlelampje blijft branden als de koffiedik-opvangbak niet goed is teruggeplaatst of niet ver genoeg in de machine is geduwd, of als deze na minder dan 4 seconden is teruggeplaatst. Ge Zolang het controlelampje brandt of knippert, is het niet mogelijk koffie of espresso te maken. Deze 2 functies zijn op elk gewenst moment beschikbaar, behalve als de machine vraagt om `CLEAN' en/of `CALC'- Het stoomcircuit spoelen: Zet een opvangbakje of kop onder de koffie-uitgangen. Druk kort op de knop koffiecircuit te starten; deze cyclus stopt automatisch na ongeveer 40 ml. Het stoomcircuit spoelen: Plaats een bakje van 0, 6 l onder het stoompijpje. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om een spoelcyclus van het stoomcircuit te starten; deze cyclus stopt automatisch na ongeveer 300 ml. reinigingsprogramma - totale duur: ongeveer 13 minuten Als de machine moet worden gereinigd, wordt dat aangegeven door een knipperend lampje `CLEAN'. Dit reinigingsprogramma is alleen beschikbaar als de machine hierom vraagt (na ongeveer 300 koppen koffie of espresso). Volgens garantievoorwaarden ben je verplicht het reinigingsprogramma uit te voeren als het apparaat aangeeft dat dat nodig is. De reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij het KRUPS-servicecentrum. Als het controlelampie knippert, kan ie de machine blijven gebruiken, maar is het aan te bevelen het programma zo snel mogelijk uit te voeren. Haal de koffiedikopvangbak uit het apparaat, maak hem leeg en reinig hem - Fig. 22 Haal het lekbakje uit de machine, maak het leeg en reinig het - Fig. Het lampje gaat uit Neem het waterreservoir uit het apparaat, vul het en plaats het terug. Aan het eind van die fase klinkt om de 10 seconden een geluidssignaal; dit betekent dat je de opvangbak voor gebruikt water en het lekbakje kunt legen. In deze fase wordt het apparaat gespoeld en worden resten reinigingsmiddel verwijderd. als de reinigingscyclus is voltooid , gaat het lampje `CLEAN' uit. In deze fase wordt de machine gespoeld en worden resten ontkalkingsmiddel verwijderd. Als deze fase is voltooid, klinkt er om de 10 seconden een geluidssignaal. In deze fase worden de laaste restjes ontkalkingsmiddel verwijderd Als de ontkalkingscyclus is voltooid, gaat het lampje `CALC' uit. [. . . ] Aan het begin en op het einde van het recept kunnen enkele druppels uit het stoompijpje komen. Verwarm het kopje voor door het te spoelen met warm water voordat je de bereiding start. Controleer of het koffiebonenreservoir nog koffie bevat en of deze correct omlaag wordt gevoerd. verminder het volume van de bereiding , verhoog de sterkte van de bereiding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRUPS EA810770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRUPS EA810770 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag