Gebruiksaanwijzing KRESS FME 1101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRESS FME 1101. Wij hopen dat dit KRESS FME 1101 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRESS FME 1101 te teleladen.


KRESS FME 1101 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10943 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRESS FME 1101

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Elektronischer Überlastschutz Bei zu starker motorgefährdender Belastung wird durch die integrierte Motorüberwachung die Drehzahl des Fräsmotors reduziert. Fijación de las herramientas El husillo 3 del motor de fresado y amolado está equipado con una pinza de precisión 2 para alojar las herramientas. Para ello es importante que el motor no exceda las revoluciones máximas admisibles del husillo flexible. [. . . ] Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden. Zet de schakelaar in de positie "UIT", voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Als het apparaat later weer op het net wordt aangesloten, wordt een ongewild starten van de machine voorkomen en wordt het gevaar voor ongevallen geringer. Niet gebruikte gereedschappen moeten veilig, in droge, afgesloten ruimten en onbereikbaar voor kinderen worden bewaard!Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. 70 Nederlands Voor het aanbrengen van aanduidingen op de machine mag niet in de behuizing worden geboord. Raak het beschadigde snoer niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als het snoer tijdens de werkzaamheden beschadigd is. Hoewel de bedieningshandleidingen bij onze elektrische gereedschappen voorschriften met betrekking tot veilig werken met elektrische apparaten bevatten, brengt ieder elektrisch gereedschap bepaalde restrisico's met zich mee die ook door beschermingsvoorzieningen niet geheel uit te sluiten zijn. Bedien het gereedschap daarom altijd met de noodzakelijke voorzichtigheid!Lees voor de inbedrijfstelling eerst alle veiligheidsvoorschriften en instructies. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en instructies niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het gereedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest. Voorgeschreven gebruik van het systeem De inbouw-frees- en slijpmotor is bestemd voor freeswerkzaamheden van hout en kunststoffen en voor het slijpen van hout, kunststof, staal en aluminium. Zonder geschikte freesadapters mag de motor niet met de hand worden geleid. Eisen die gesteld worden aan de gebruiker het apparaat mag uitsluitend door bevoegd , opgeleid personeel worden bediend , onderhouden en in stand worden gehouden. Dit personeel dient op de hoogte te worden gesteld over de risico's die kunnen optreden. Nederlands 71 Uw elektrische gereedschap is volgens EN 60745 dubbel geïsoleerd; een aardleiding is hierdoor overbodig. Het apparaat is niet storend voor radio- en televisieontvangst volgens EN 55014-1 en stoorvrij volgens EN 55014-2. Het A-beproefde geluidsniveau van het apparaat bedraagt typischerwijs: Geluidsdrukpiek (LpA) 78 dB(A) Geluidscapaciteitspiek (LwA) 89 dB(A) Meetonnauwkeurigheid K = 3 dB Het geluidsniveau bij het werken kan 85 dB(A) overschrijden. Trek voor alle werkzaamheden aan het elektrisch gereedschap eerst het snoer uit het stopcontact. Controleer voor inbedrijfstelling of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en netfrequentie overeenkomen met de gegevens van uw stroomnet. [. . . ] Alleen voor EU-landen Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. Trek voor alle werkzaamheden aan het elektrisch gereedschap eerst het snoer uit het stopcontact. Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen steeds schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRESS FME 1101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRESS FME 1101 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag