Gebruiksaanwijzing KRESS 850 SBLR-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRESS 850 SBLR-2. Wij hopen dat dit KRESS 850 SBLR-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRESS 850 SBLR-2 te teleladen.


KRESS 850 SBLR-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3468 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KRESS 850 SBLR-2 ANNEXE 754 (2509 ko)
   KRESS 850 SBLR-2 ANNEXE 949 (2509 ko)
   KRESS 850 SBLR-2 ANNEXE 657 (2509 ko)
   KRESS 850 SBLR-2 ANNEXE 118 (2509 ko)
   KRESS 850 SBLR-2 ANNEXE 393 (2509 ko)
   KRESS 850 SBLR-2 ANNEXE 375 (2509 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRESS 850 SBLR-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapdelen. [. . . ] d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt benvloed. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden. g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. 5) SERVICE a) Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. Teknisk dossier hos: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. N CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet 94 dB(A), lydstyrkenivet 105 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB) og vibrasjonsnivet m/s2 (hnd-arm metode). Tekniske underlag hos: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. FIN CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 98/37/EY (28. 12. 2009 asti), 2006/42/EY (29. 12. 2009 alkaen). MELU/TRIN Mitattuna EN 60 745 mukaan tykalun melutaso on 94 dB(A), yleens tykalun nen voimakkuus on 105 dB(A) (keskihajonta: 3 dB) ja trinn voimakkuus m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). Tekninen tiedosto kohdasta: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. E CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (hasta el 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir del 29. 12. 2009). RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 60 745 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 94 dB(A), el nivel de la potencia acstica 105 dB(A) (desviacin estndar: 3 dB) y la vibracin a m/s2 (mtodo brazo-mano). Expediente tcnico en: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 09 KRESS Europe BV A. Kloot 96 P CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (at 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir de 29. 12. 2009). RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 94 dB(A), o nvel de potncia acstica 105 dB(A) (espao de erro: 3 dB) e a vibrao m/s2 (mtodo brao-mo). Processo tcnico em: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (fino al 28. 12. 2009), 2006/42/EG (a partire dal 29. 12. 2009). RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 94 dB(A), il livello di potenza acustica 105 dB(A) (deviazione standard: 3 dB) e la vibrazione m/s2 (metodo mano-braccio). [. . . ] BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745 prag zvucnog tlaka ovog elektricnog alata iznosi 94 dB(A), jakost zvuka 105 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB) a vibracija m/s2 (postupkom na saci-ruci). Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornosu izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 94 dB(A), jacina zvuka 105 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB) a vibracija m/s2 (mereno metodom na saci-ruci). Tehnicka dokumentacija kod: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRESS 850 SBLR-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRESS 850 SBLR-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag