Gebruiksaanwijzing KRESS 800 PSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRESS 800 PSE. Wij hopen dat dit KRESS 800 PSE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRESS 800 PSE te teleladen.


KRESS 800 PSE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1864 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KRESS 800 PSE ANNEXE 91 (4187 ko)
   KRESS 800 PSE ANNEXE 23 (4341 ko)
   KRESS 800 PSE ANNEXE 847 (4187 ko)
   KRESS 800 PSE ANNEXE 110 (4187 ko)
   KRESS 800 PSE ANNEXE 361 (4187 ko)
   KRESS 800 PSE ANNEXE 267 (4187 ko)
   KRESS 800 PSE ANNEXE 578 (4187 ko)
   KRESS 800 PSE ANNEXE 495 (4341 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRESS 800 PSE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het toegestane toerental van het inzetgereedschap moet ten minste evenhoog zijn als het maximale toerental van de frees- en slijpmotor. Controleer of de maten van het slijpgereedschap bij die van de machine passen. slijpschijven moeten zorgvuldig en overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant worden bewaard en gebruikt. Controleer de slijpschijf voor ieder gebruik; geen gebroken, gesprongen of op andere wijze beschadigde producten gebruiken. [. . . ] Lees de bedieningshandleiding volledig door, voordat u de machine in gebruik neemt, en volg de daarin opgenomen veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op. Trek voor alle werkzaamheden aan de machine eerst de stekker uit het stopcontact. Trek de stekker direct uit het stopcontact indien het snoer tijdens de werkzaamheden beschadigd raakt. Trek voor een gereedschapswissel eerst de stekker uit het stopcontact!Draag bij langer voortdurende werkzaamheden een gehoorbescherming en mondmasker. Om een kenmerk op de machine aan te brengen, mag niet in de behuizing worden geboord, omdat daardoor de beschermende isolatie wordt overbrugd. Let er bij het neerleggen van de freesmotor op, dat het apparaat is uitgeschakeld. Span de freesmotor bij de spanhals en met een ronde flens over de hele omvang (Eurohals)op. Houd het apparaat zo, dat het slijpstof en de vonken van het lichaam af vliegen, echter geen brand of andere schade kunnen veroorzaken. Onze apparaten zijn voor de grootst mogelijke veiligheid van de gebruiker en in overeenstemming met de Europese richtlijnen (EN-normen) vervaardigd. De voorzien van het internationale teken machines mogen niet geaard zijn. WERKEN MET EEN BUIGZAME AS De frees- en slijpmotor is dankzij zijn hoge toerental ook zeer geschikt als aandrijving voor buigzame assen. Daarbij moet erop worden gelet, dat het maximale toerental van de buigzame as ten minste overeen moet komen met het toerental. Regelelektronica voor massieve assen (800 PSE/1050 FME) met elektronische motorbeveiliging (veiligheidselektronica). In deze elektronica voor massieve assen met ingebouwde tachogenerator zijn de onderstaande voordelen geïntegreerd: LANGZAME START De opstartstroombegrenzing reduceert de inschakelstroomsterkte. Alleen frees-, boor-, polijst- en slijpgereedschap gebruiken, dat is toegestaan voor gebruik op hoge toeren (30. SLIJPWERKZAAMHEDEN Bij het gebruik van de frees- en slijpmotor als slijpmachine in de handmatige modus moet erop worden gelet, dat de omvangssnelheid niet hoger dan 80 m/s mag zijn. Nadat het gereedschap is aangebracht, altijd eerst proefdraaien op het maximale toerental, waarbij erop moet worden gelet dat niemand zich binnen de reikwijdte van het roterende gereedschap bevindt. ELEKTRONISCHE OVERBELASTINGSBEVEILIGING Bij een krachtige, voor de motor gevaarlijke belasting wordt het toerental van de freesmotor door de geïntegreerde motorbewaking gereduceerd. De machine moet worden ontlast ­ het beste even kort van het werkstuk wegnemen ­ zodat u daarna weer over het volledige vermogen kunt beschikken. Elektronicaregeling met tachogenerator De regelelektronica voor massieve assen zorgt voor een groot regelbereik van 10. Met het stelwiel 7 voor de regelelektronica van massieve assen, kan zo onafhankelijk van · Verschillende hardheid van het te bewerken materiaal, freeskwaliteit, beweging enz. [. . . ] terugwinnen van grondstoffen in plaats van het weggooien van afval Machine, toebehoren en verpakking moeten op een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt. De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per soort te kunnen recyclen. Dit elektrisch werktuig werd met de grootste precizie vervaardigd en wordt in de fabriek aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Daarom garanderen wij de kosteloze herstelling van fabricage- of materiaalfouten die binnen 24 maanden vanaf de verkoopsdatum bij de eindverbruiker optreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRESS 800 PSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRESS 800 PSE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag