Gebruiksaanwijzing KRESS 800 PE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRESS 800 PE. Wij hopen dat dit KRESS 800 PE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRESS 800 PE te teleladen.


KRESS 800 PE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5300 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRESS 800 PE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik uitsluitend originele Kress-netkabelmodules en wel minstens een zware rubberslangleiding (codeaanduiding H07 RN-F). Bij werkzaamheden met diamantboorkronen en bij mengwerkzaamheden het slagmechanisme uitschakelen. Gebruik bij het hamerboren uitsluitend hardmetalen boren met SDS-Plus-schacht. Het gebruik van in de handel verkrijgbare steenboren met cilindrische schacht in combinatie met de adapter 13 en een gewone boorhouder met toepassing van het pneumatische hamermechanisme is niet mogelijk. [. . . ] tOERENTALBESTURING Met de aan/uit-schakelaar 6 kunt u het toerental traploos besturen. Bij lichte druk op de aan/uit-schakelaar 6 begint de machine langzaam te draaien, bij toenemende druk wordt het toerental hoger. DRAAIRICHTING OMSCHAKELEN Bedien de draairichtingomschakelaar 9 alleen wanneer de machine stilstaat. Druk de draairichtingomschakelaar 9 door tot aan de aanslag op het huis, dus tot de schakelaar merkbaar vastklikt. Controleer voor de ingebruikneming of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje van de machine. Om de aan/uit-schakelaar 6 weer los te maken, kort indrukken en loslaten. MECHANISCHE STANDENKEUZE Met de standen- en draaistopschakelaar 4 kunt u drie instellingen kiezen. De omschakeling kan het best worden uitgevoerd terwijl de machine stilstaat. Let erop dat de standen- en draaistopschakelaar 4 altijd maar één stand verder kan worden geschakeld. Na het bedienen van de aan/ uit-schakelaar 6 of bij het starten van de machine schakelt de transmissie in de vooraf gekozen instelling. Na intensief gebruik gedurende een lange periode moet de machine voor inspectie en grondige reiniging naar een Kress-servicewerkplaats worden gebracht of gestuurd. Kress neemt onbruikbaar geworden machines terug om deze te recyclen, zodat met grondstoffen zuinig wordt omgegaan. Door hun modulaire constructie kunnen machines van Kress zeer eenvoudig uit elkaar worden gehaald in materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Geef onbruikbaar geworden machines af bij de vakhandel of stuur deze rechtstreeks naar Kress. Boor niet in verborgen elektrische leidingen of in buizen voor gas of water. Onderzoek eerst het te bewerken oppervlak, bijvoorbeeld met een metaaldetector. Gebruik voor metaal alleen goed geslepen boren, voor steen en beton alleen hardmetalen steenboren. Voor nauwkeurige werkzaamheden in metaal en hout de machine in een boorstandaard (toebehoren) plaatsen. Kress se hace cargo de las máquinas desechadas para su reciclaje y conservación de las materias primas. Wij verklaren op eigen verantwoording, dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 50 144, HD 400, EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-2-3, EN 61 000-3-3 volgens de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 98/37/EG. [. . . ] Kress se hace cargo de las máquinas desechadas para su reciclaje y conservación de las materias primas. Wij verklaren op eigen verantwoording, dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 50 144, HD 400, EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-2-3, EN 61 000-3-3 volgens de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 98/37/EG. Dit elektrisch gereedschap is vervaardigd met grote nauwkeurigheid en is onderhevig aan strenge kwaliteitscontroles in de fabriek. Daarom garanderen wij het kosteloos verhelpen van fabricage- of materiaalfouten die binnen 24 maanden na de datum van de verkoop aan eindverbruiker optreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRESS 800 PE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRESS 800 PE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag