Gebruiksaanwijzing KRESS 505 TBS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRESS 505 TBS. Wij hopen dat dit KRESS 505 TBS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRESS 505 TBS te teleladen.


KRESS 505 TBS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1445 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KRESS 505 TBS ANNEXE 294 (1748 ko)
   KRESS 505 TBS ANNEXE 827 (1748 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRESS 505 TBS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schakelaar met vastzetknop voor continu gebruik Door indrukken van de schakelaar (4) in het handvat wordt de machine in werking gezet. Voor continu gebruik wordt bovendien de vastzetknop (7) aan de kant van de schakelaar ingedrukt. Uitschakelen van de continu schakeling: de schakelaar gewoon doordrukken, de vastzetknop springt automatisch weer terug. [. . . ] Let u erop dat de bit en de schroef in de grootte en in de vorm overeenkomen. Deze werk en alle verdere service-werkzaamheden voeren onze service-werkplaatsen snel en vakkundig uit. De instelling van de schroefdiepte vindt plaats met de instelring (3). Dat is dankzij de nieuwe netsnoermodule (6) op uiterst eenvoudige wijze mogelijk. Druk de vergrendeling (5) aan beide zijden in en trek de netsnoermodule uit de handgreep. Netsnoeren met verschillende lengte zijn als speciaal toebehoren verkrijgbaar. Gebruik de stroomkabelmodule alleen voor elektrisch gereedschap van Kress. Informatie over geluid en vibratie Geadviseerd wordt om voor het bepalen van de schroefdiepte te beginnen met een geringe inschroefdiepte en bij te stellen tot de definitieve diepte. Daarna kan het bit uit de bitopname worden getrokken en het bit opnieuw worden ingezet. De schroef kan terwijl de machine loopt op het stilstaande bit worden geplaatst. Wanneer de diepteaanslag de ondergrond raakt, wordt de koppeling gescheiden. Terugwinnen van grondstoffen in plaats van het weggooien van afval Machine, toebehoren en verpakking moeten op een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt. deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van chloorvrij gebleekt kringlooppapier. De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per soort te kunnen recyclen. De motor van de machine werd in de fabriek gesmeerd en behoeft geen speciaal onderhoud. Indien u gedurende een lange periode met de machine zeer zware arbeid verricht, raden wij u aan deze af en toe voor reinigingen en inspektie naar onze serviceafdeling te sturen. [. . . ] Gelieve in geval van storing de machine met ingevulde garantie-bon en een korte beschrijving van de schade aan ons of aan een bevoegde service-dienst in te sturen. Door de door ons opgenomen garantieverplichtingen zijn alle verdere aanspraken van de koper ­ met name het recht op koopvernietiging, prijsreductie of het eisen van schadevergoeding ­ uitgesloten. De koper heeft echter naar keuze het recht op prijsreductie (vermindering van de aankoopprijs) of op koopvernietiging (annuleren van het koopcontract), indien wij er niet in slagen, eventueel opgetreden defecten binnen een redelijke termijn te herstellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRESS 505 TBS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRESS 505 TBS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag