Gebruiksaanwijzing KRESS 108 AS 1.3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRESS 108 AS 1.3. Wij hopen dat dit KRESS 108 AS 1.3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRESS 108 AS 1.3 te teleladen.


KRESS 108 AS 1.3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3169 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KRESS 108 AS 1.3 ANNEXE 38 (4379 ko)
   KRESS 108 AS 1.3 ANNEXE 433 (4379 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRESS 108 AS 1.3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik De boormachine is universeel bruikbaar voor het klopboren in gesteente, voor het boren en schroeven in hout, metaal en kunststof en voor het draadsnijden. De machine is niet geschikt voor zware roerwerkzaamheden en boren met grote diameters. Veiligheidsrichtlijnen en ongevallenpreventie Lees voor u de machine in bedrijf stelt de gebruiksaanwijzing helemaal door. Neem de veiligheidsrichtlijnen in deze gebruiksaanwijzing in acht alsook de algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrisch gereedschap in het hierbij ingesloten boekje. [. . . ] Stopcontacten in open lucht moeten door een verliesstroomschakelaar (Fi-)beveiligd zijn. Dubbele isolatie Onze machines zijn in het belang van een zo groot mogelijke veiligheid in overeenstemming met de Europese voorschriften (EN-normen) geconstrueerd. Inbedrijfstelling Controleer voor de inbedrijfstelling of de netspanning met de gegevens op het typeplaatje van de machine overeenstemt. De elektronische besturing is zeer gevoelig en dient dienovereenkomstig te worden bediend om het afbreken van de draadtap ­ vooral bij het draadsnijden in voorgeboorde gaten ­ te vermijden. boorhouder De boorhouder is aangedraaid met een aandraaimoment van 30 Nm. Alleen zo wordt gegarandeerd dat de boorhouder bij het linksom draaien niet ongewild van de boorspil schiet. Mocht de boorhouder om een boorspil te vervangen worden losgedraaid, dient de boorhouder alvorens de machine opnieuw te gebruiken minstens met een aandraaimoment van 30 Nm worden aangedraaid. Voor de montage van een nieuwe boorhouder dienen de eindvlakken van de boorhouder en de boorspil te worden gereinigd. Voor de demontage en de montage van de boorhouder steeds de stekker uit de wand-kontaktdoos of de aansluitkabel (5) door indrukken van de vergrendelingen (6) uit de handgreep trekken. Het is niet volledig uit te sluiten dat de klembus zich in de linksloop van de boorspil lost. Dat is dankzij de nieuwe netkabel met gepatenteerde Quicksluiting (5) heel eenvoudig mogelijk. de beide vergrendelingstoetsen (6) indrukken en de netkabel (5) uit de handgreep trekken. Netkabel met verschillende lengten zijn als extra toebehoren verkrijgbaar. Netkabel met gepatenteerde Quick-sluiting alleen voor elektrisch gereedschap van KRESS gebruiken!Extra handvat (speciaal toebehoor) Het maakt een bijzonder zekere geleiding van de boor en gelijktijdig een exacte instelling van de boordiepte door de boordiepte aanslag mogelijk. Alleen op die manier kan verhinderd worden dat zich de extra handgreep op de spanhals verdraait of van de machine loskomt. Wijzigingen die te maken hebben met technische verbeteringen, zijn voorbehouden. Gegevens over lawaai/vibratie Meetwaarden overeenkomstig EN 50144 berekend Geluidsdrukniveau = 74+3 dB (A) Geluidsvermogenniveau = 87+3 dB (A) Emissiewaarde met betrekking tot de arbeidsplaats = 77+3 dB (A) Er zijn preventiemaatregelen nodig ter bescherming van het gehoor van de bediener. Milieubescherming Kress neemt uitgediende machines terug voor grondstofsparende recycling. Door de modulaire opbouw ervan, kan bij Kress-machines het opnieuw te gebruiken basismateriaal gemakkelijk worden afgezonderd. [. . . ] Geef uw uitgediende Kressmachine af bij uw dealer of stuur ze rechtstreeks naar Kress. La construcción modular de las máquinas Kress permite recuperar fácilmente las materias reciclables. Dit elektrisch werktuig werd met de grootste precizie vervaardigd en wordt in de fabriek aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Daarom garanderen wij de kosteloze herstelling van fabricage- of materiaalfouten die binnen 24 maanden vanaf de verkoopsdatum bij de eindverbruiker optreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRESS 108 AS 1.3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRESS 108 AS 1.3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag