Gebruiksaanwijzing KRESS 1050 FME

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRESS 1050 FME. Wij hopen dat dit KRESS 1050 FME handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRESS 1050 FME te teleladen.


KRESS 1050 FME : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1932 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KRESS 1050 FME ANNEXE 579 (10424 ko)
   KRESS 1050 FME BIEGSAME WELLE FLEXIBLE SHAFTS ARBRES FLEXIBLES (682 ko)
   KRESS 1050 FME ANNEXE 100 (10424 ko)
   KRESS 1050 FME BIEGSAME WELLE FLEXIBLE SHAFTS ARBRES FLEXIBLES (682 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRESS 1050 FME

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] dit apparaat mag alleen volgens de aangegeven voorschriften worden gebruikt. Zonder geschikte freesvoorzetelementen mag de motor niet met de hand worden geleid. Bot gereedschap leidt tot onnauwkeurig freeswerk en kan tot onnodige overbelasting van de motor leiden. Het gelijkmatig en niet te krachtig aanduwen verlengt de standtijd van de frees, voorkomt brandplekken op het hout en beschermt de motor tegen overbelasting. [. . . ] Gebruik de netsnoermodule alleen voor elektrische gereedschappen van Kress. Controleer voor de ingebruikname of de netspanning overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat. Bij het gebruik van een boorstandaard of een booren freesbank ­ evtl. In combinatie met een freestafel ­ moeten de aanwijzingen in de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen. Bovendien moet erop worden gelet, dat de aanslaglinealen zo dicht mogelijk naar de frees zijn geschoven, de handbescherming (zichtbescherming) zo dicht mogelijk boven het werkstukoppervlak wordt geplaatst en bij freeswerkzaamheden altijd die voorzieningen moeten worden gebruikt, die het veilig geleiden van het werkstuk garanderen, bijv. aanslaglineaal , hulpaanslag , aanvoerschuif of terugslagblok bij inzetfreeswerkzaamheden. De verplaatsingsrichting van het werkstuk moet altijd tegengesteld aan de omlooprichting van de frees worden gekozen (tegengesteld draaien): INSPANNEN VAN GEREEDSCHAP De spindel 4 van de frees- en slijpmotor is voorzien van een precisie-spantang 2 voor de bevestiging van gereedschap. een spindelvergrendelng vergemakkelijkt het aantrekken en losdraaien van de spanmoer 1. Voor het inspannen van gereedschap wordt de spindel 1 door het indrukken van de vergrendeltoets 5 vergrendeld. Bij het verwijderen van het gereedschap wordt de spindel 4 wederom geblokkeerd. Door krachtig aan de spantang 2 te trekken, komt deze los uit de spanmoer 1. Een nieuwe spantang krachtig in de spanmoer 1 drukken om deze te vergrendelen. Spanmoer ter bescherming van de schroefdraad op de spindel licht vastdraaien, echter niet te vast indien geen gereedschap is aangebracht. De frees- en slijpmotor is door zijn geringe afmetingen en het geringe gewicht ook zeer geschikt voor werkzaamheden waarbij u de handen vrij wilt houden. Als freesmotor mag het apparaat alleen met de bijbehorende voorzetelementen worden gebruikt (bovenfreeskorf, kantfreeselement of stationair). Er moet op worden gelet, dat · De gebruikte slijpelementen met keramiek of kunsthars gebonden zijn. De slijpelementen zo worden bewaard, dat ze niet beschadigd raken (scheuren in de slijpelementen, beschadigde gereedschapsschacht enz. Voor het gebruik van nieuwe slijpelementen eerst ten minste 5 minuten onbelast wordt proefgedraaid. [. . . ] Wij hebben het recht defecte onderdelen te herstellen of door nieuwe te vervangen. Ondeskundig gebruik of verkeerde behandeling alsook het openen van de machine door niet-geautoriseerde hersteldiensten doen de garantie vervallen. Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn van de garantieprestaties uitgesloten. Er kan slechts aanspraak op garantie verleend worden als de schade onverwijld gemeld werd (ook bij transportschade). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRESS 1050 FME

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRESS 1050 FME zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag