Gebruiksaanwijzing KONICA MINOLTA DIMAGE X31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KONICA MINOLTA DIMAGE X31. Wij hopen dat dit KONICA MINOLTA DIMAGE X31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KONICA MINOLTA DIMAGE X31 te teleladen.


KONICA MINOLTA DIMAGE X31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3193 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KONICA MINOLTA DIMAGE X31 (3192 ko)
   KONICA MINOLTA DIMAGE X31 (3158 ko)
   KONICA MINOLTA DIMAGE X31 (3157 ko)
   KONICA MINOLTA DIMAGE X31 Instruction Manual (3434 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KONICA MINOLTA DIMAGE X31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL GEBRUIKSAANWIJZING 9222-2742-15 NI-A404/0404/109678 VOORDAT U BEGINT Gefeliciteerd met uw aanschaf van dit Minolta product. Neem de tijd deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen, zodat u alle mogelijkheden van uw nieuwe digitale camera ten volle kunt benutten. Konica Minolta DiMAGE X31 digitale camera AA-formaat alkalinebatterijen Polsriem HS-DG 120 SD geheugenkaart USB-kabel USB-500 DiMAGE Viewer CD-ROM DiMAGE Viewer gebruiksaanwijzing Cameragebruiksaanwijzing Garantiekaart Alles wat redelijkerwijs mogelijk is werd gedaan om de juistheid van de gegeven informatie te verwezenlijken; Konica Minolta ervaart geen aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de gebruiksaanwijzing. Konica Minolta is een handelsmerk van Konica Minolta Holdings, Inc. Apple, het Apple logo, Macintosh, Power Macintosh, Mac OS en het Mac OS logo zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer Inc. [. . . ] Staat de bestandsnummerfunctie uit, dan wordt na het aanmaken van een nieuwe map begonnen met bestandsnummering vanaf 0001. Is het geheugen voor bestandsnummers uitgeschakeld, dan is het serienummer van het beeldbestand 1 groter dan het laatst opgenomen beeldbestand. Kijk voor meer informatie over mapstructuur en bestandsnamen op blz 94. 58 OPNAME - GEAVANCEERDE HANDELINGEN DIRECT TERUGZIEN U kunt foto's direct na de opname bekijken. Houd na het maken van de foto de ontspanknop ingedrukt en de gemaakte foto verschijnt op de monitor. De weergave stopt als u de ontspanknop los laat. 59 FILMOPNAME Deze camera kan digitale video zonder geluid opnemen. De totale opnameduur varieert met de beeldgrootte en de capaciteit van de geheugenkaart; kijk voor meer informatie bij Navigeren door het hoofd-filmopnamemenu, blz. Bij filmopnamen kunnen bepaalde functies worden ingesteld, sommige zijn vast, andere zijn uitgeschakeld; zie hiervoor de opmerkingen op blz. 62. 1 Schuif de schakelaar opnamestand in de stand voor filmopname. 2 Beeldgrootte Voor het opnemen geeft de opnameteller de maximale tijd in seconden aan die beschikbaar is voor de volgende filmopname. Richt het scherpstelkader op het onderwerp en druk de ontspanknop half in om de scherpstelling te vergrendelen (1). Druk om de opname te starten de ontspanknop geheel in en laat hem los (2). De camera gaat door met opnemen totdat de opnameduur is verstreken of de ontspanknop opnieuw wordt ingedrukt. Tijdens het opnamen is de scherpstelling vergrendeld en is de optische zoom uitgeschakeld. Het is echter wel mogelijk een traploze digitale 4x zoom te gebruiken, via de stuurtoets. Opnametijd Resterende tijd Opname-aanduiding 60 FILMOPNAME NAVIGEREN DOOR HET HOOFD-FILMOPNAMEMENU Drukt u op de menutoets, dan verschijnt het hoofd-filmmenu op de LCD-monitor. 1. Beeldgrootte (320X240 / 160X120) 2. Belichtingscorrectie 3. Witbalans 4. Kleurinstelling Door de setup-icoon in het midden te kiezen opent u het setup-menu. 4 3 2 1 Beeldgrootte heeft twee instellingen, 320 x 240 en 160 x 120. De beeldgrootte heeft niet alleen betrekking op het filmbeeld, het het heeft ook te maken met de maximale duur van de filmclip. Een film van 320 x 240 wordt opgenomen met ongeveer 340 KB/seconde, ongeveer 85 KB/seconde voor een 160 x 120 film. De opnameduur wordt uitsluitende beperkt door de capaciteit van de geheugenkaart. Een 16 MB geheugenkaart kan ongeveer 47 seconden digitale video bevatten, opgenomen met 320 x 240, of 189 seconden op 160 x 120. Op de beeldgrootte na werken hier gemaakte veranderingen door in de gewone opnamestand. 61 Druk op de menutoets om het hoofd-filmopnamemenu te activeren. Markeer met de stuurtoets de gewenste menu-optie. Druk op de stuurtoets om de instellingen van de optie te laten verschijnen. 320x240 160x120 Selecteer met de stuurtoets de gewenste instelling. Druk op de stuurtoets om de instelling in te laten gaan. OPMERKINGEN OVER FILMOPNAMEN Bij het opnemen van films kunt u bepaalde functies wel gebruiken, andere staan op een vaste instelling, andere zijn niet te gebruiken. Belichting, beeldgrootte, witbalans en kleurinstelling en de kleinstelling kunnen in het filmmenu worden geselecteerd: de soft-focus optie is niet beschikbaar. Door ingedrukt houden van de stuurtoets wisselt u tussen complete weergave en alleen live-beeld. Films kunnen niet worden opgenomen wanneer de rode batterijwaarschuwing te zien is. [. . . ] Keert de camera elke keer na uitschakeling terug naar de fabrieksinstellingen, dan is de batterij leeg. Hij dient te worden verwisseld door de Technische Dienst van Konica Minolta. Zijn de contacten vuil, veeg ze dan schoon met een katoenen doek. Voor belangrijke evenementen en reizen · Controleer de werking van de camera, maak testopnamen en koop reservebatterijen. · Konica Minolta draagt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies als gevolg van een defect aan de apparatuur. 108 APPENDIX Bedrijfstemperatuur en -omstandigheden · Deze camera is ontworpen voor gebruik in temperaturen van 0°C tot 40°C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KONICA MINOLTA DIMAGE X31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KONICA MINOLTA DIMAGE X31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag