Gebruiksaanwijzing KONICA MINOLTA BIZHUB 20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KONICA MINOLTA BIZHUB 20. Wij hopen dat dit KONICA MINOLTA BIZHUB 20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KONICA MINOLTA BIZHUB 20 te teleladen.


KONICA MINOLTA BIZHUB 20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8744 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KONICA MINOLTA BIZHUB 20 INSTALLATION (4232 ko)
   KONICA MINOLTA BIZHUB 20 SAFETY INFORMATION GUIDE (16982 ko)
   KONICA MINOLTA BIZHUB 20 SAFETY INFORMATION GUIDE (16982 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KONICA MINOLTA BIZHUB 20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING A32R-9561-01Q Informatie over goedkeuring en mededeling aangaande samenstelling en publicatie DEZE APPARATUUR IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER, VOORZIEN VAN DE PASSENDE CONNECTOR. INFORMATIE OVER GOEDKEURING KONICA MINOLTA wijst erop dat dit product mogelijk niet goed functioneert in een ander land dan dat waarin het oorspronkelijk werd aangekocht, en biedt geen garantie indien dit product wordt gebruikt op openbare telecommunicatielijnen in andere landen. Samenstelling en publicatie Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding verwerkt. De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. KONICA MINOLTA behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. [. . . ] Als de melding Geheugen vol wordt weergegeven tijdens het scannen van een volgende pagina, krijgt u de mogelijkheid om op Start te drukken om de reeds gescande pagina's te kopiëren, of om op Stop/Eindigen te drukken om de handeling te annuleren. Om meer geheugen vrij te maken, kunt u het volgende doen. 12 De faxen printen die in het geheugen zijn opgeslagen. (Zie Een fax uit het geheugen afdrukken op pagina 46. ) U kunt Fax opslaan uitschakelen. (Zie Opties voor afstandsbediening uitschakelen op pagina 62. ) Opmerking Wanneer de melding Geheugen vol verschijnt, kunt u kopieën maken door eerst de in het geheugen opgeslagen ontvangen faxberichten af te drukken en het geheugen voor 100% beschikbaar te maken. 80 Paragraaf IV Rechtstreeks afdrukken Gegevens afdrukken vanaf een USBflashgeheugen of vanaf een digitale camera die massaopslag ondersteunt IV 82 13 Gegevens afdrukken vanaf een USBflashgeheugen of vanaf een digitale camera die massaopslag ondersteunt 13 Met de functie Direct Print hebt u geen computer nodig om gegevens af te drukken. U kunt afdrukken door eenvoudig een USBflashgeheugen in de USB-poort van de machine te plaatsen. U kunt ook een camera aansluiten en rechtstreeks vanaf de camera afdrukken als deze is ingesteld op USB Mass Storage. Een PRN of PostScript® 3TM-bestand aanmaken voor rechtstreeks afdrukken Opmerking De schermen in dit onderdeel variëren afhankelijk van het programma en het besturingssysteem. 13 Opmerking · Bepaalde USB-flashgeheugens werken mogelijk niet op deze machine. · Als uw camera in de stand PictBridge staat, kunt u geen gegevens afdrukken. Raadpleeg de handleiding van uw camera om over te schakelen van de stand PictBridge naar de stand Mass Storage. a b Klik in de menubalk van een programma op Bestand en daarna op Afdrukken. Selecteer KONICA MINOLTA bizhub 20 (1) en vink het vakje Naar bestand aan (2). Klik op Afdrukken. 1 2 Ondersteunde bestandsformaten Direct Print ondersteunt de volgende bestandsformaten: PDF versie 1. 7 1 JPEG Exif + JPEG PRN (aangemaakt door de bizhub 20driver) TIFF (gescand door de bizhub 20) PostScript® 3TM (gemaakt door de BRScript3-printerdriver) XPS versie 1. 0 1 13 c PDF-bestanden die een JBIG2-beeldbestand, een JPEG2000-beeldbestand of transparante bestanden bevatten, worden niet ondersteund. Selecteer de map waar u het bestand wilt opslaan en voer de bestandsnaam in wanneer dit wordt gevraagd. Als u alleen om een bestandsnaam wordt gevraagd, kunt u ook de map waar u het bestand wilt opslaan specificeren door de mapnaam bij te voegen. Bijvoorbeeld: C:\Temp\Bestandsnaam. prn Als er een USB-flashgeheugen of een digitale camera aangesloten is op uw computer, kunt u het bestand rechtstreeks op het USB-flashgeheugen opslaan. 82 Gegevens afdrukken vanaf een USB-flashgeheugen of vanaf een digitale camera die massaopslag Gegevens rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashgeheugen of vanaf een digitale camera die massaopslag ondersteunt a Steek het USB-flashgeheugen of de digitale camera in de USB-poort (1) aan de voorkant van de machine. De machine schakelt automatisch over naar de stand Direct Print. Opmerking · Als de instelling Direct Print van Beveiligd functieslot 2. 0 voor alle gebruikers is ingesteld op "Deactiveren" (ook bij de instellingen voor de openbare modus), wordt "Niet beschikbaar" weergegeven op het LCD-scherm, waarna de machine terugkeert naar de stand Gereed. U kunt de functie Direct Print niet gebruiken. 13 · Als u een beperkte gebruikers-ID gebruikt zonder toegang tot de functie Direct Print bij Beveiligd functieslot 2. 0, maar andere beperkte gebruikers (waaronder gebruikers in de openbare modus) wel toegang hebben, wordt "ToegangGeweigerd" weergegeven op het LCD-scherm, waarna de machine uw naam vraagt. Als u een beperkte gebruiker bent met toegang tot Direct Print, drukt u op a of b om uw naam te selecteren. · Als uw beheerder een paginabeperking heeft ingesteld voor Direct Print en de machine het maximale aantal pagina's reeds heeft bereikt, wordt "Limiet bereikt" weergegeven op het LCD-scherm wanneer u een USBflashgeheugen of een digitale camera aansluit. 1 1 b Druk op a of b om de map- of bestandsnaam te selecteren die u wilt afdrukken. Als u de mapnaam hebt geselecteerd, drukt u op a of b om de bestandsnaam te selecteren die u wilt afdrukken. ab of OK Druk op OK. 13 83 Hoofdstuk 13 Opmerking · U moet uw camera overschakelen van de stand PictBridge naar de stand Mass Storage. · Als u een bestandenindex wilt afdrukken, selecteert u Index afdr. · Bestanden die opgeslagen zijn op het USB-flashgeheugen kunnen aan de hand van de volgende tekens worden weergegeven op het LCD-scherm: A B C DEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ0123456789$%'`-@{}~!#()&_^ Pdf-optie · Afhankelijk van het type bestand worden bepaalde instellingen mogelijk niet weergegeven. d e Druk op Start wanneer u klaar bent. kopieën: Druk op Start 1 f c Ga op een van de volgende manieren te werk: Druk op a of b om een instelling te selecteren die u wilt wijzigen en druk op OK. [. . . ] 51 telefoon aannemen vanaf een tweede toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Faxcodes code voor het aannemen van de telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 SO-DIMM toevoegen (optie) plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Glasplaat faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KONICA MINOLTA BIZHUB 20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KONICA MINOLTA BIZHUB 20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag