Gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH. Wij hopen dat dit KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH te teleladen.


KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (334 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH (346 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor schade die voortvloeit uit gebruik van het apparaat dat niet in overeenstemming is met de bestemming aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid!Laat kinderen niet zonder toezicht omgaan met het product - omdat zij niet altijd een juiste inschatting van de mogelijke gevaren kunnen maken. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van Een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. [. . . ] Kies een opzetborstel e uit, die geschikt lijkt voor de vervuiling die verwijderd moet worden en de positie, resp. expansie ervan: · Dat twee opzetborstels e met blauw/wit borstels zijn geschikt voor het verwijderen van hardnekkige vervuilingen, zoals bijv. Voor lichtere vervuilingen gebruikt u de opzetborstel e met wit borstels, omdat deze zachter zijn, bijv. Om chroom, leer en gladde oppervlakken schoon te maken zonder deze te verkrassen. Voor vervuilingen op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn gebruikt u de opzetborstel e met kegelvormige borstels, bijv. Zet de gewenste opzetborstel e zo op de flens q voor de opzetborstel, dat de groeven van de opzetborstel in de geleidingen op de flens q glijden. 45° met de wijzers van de klok mee, om deze op de flens te vergrendelen. Het pijlsymbool op de opzetborstel e moet dan naar de blauw punt op de flens q wijzen. Desnoods doet u een geschikt schoonmaakmiddel voor de reinigingsprocedure op de borstels en u zet dan het apparaat op de plaats die gereinigd moet worden. In geval van hardnekkige vervuilingen, vooral bij auto en motorfiets, is veelal een oplosmiddel nodig. Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril tijdens het gebruik van dit apparaat! als u op de aan/uit-knop w drukt , roteren de borstels zo lang de aan/uit-knop w ingedrukt blijft. Schuif de aan/uit-knop w in richting van de opzetborstel e om de borstels continu te laten roteren. In geval van moeilijke werksituaties of als het apparaat zou kunnen vallen op een plaats die moeilijk toegankelijk is, moet u met de werkhand door de draagriem u grijpen, voordat u het apparaat gebruikt. Schuif de aan/uit-knop w terug in zijn uitgangspositie om het roteren te stoppen. 45° tegen de wijzers van de klok in en dan haalt u de opzetborstel eraf. Als het prestatievermogen van het apparaat minder wordt, zijn de batterijen op. Na gebruik reinigt u de opzetborstels e met water en een mild schoonmaakmiddel. [. . . ] De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KOMPERNASS KH 4233 ELECTRIC CLEANING BRUSH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag