Gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS. Wij hopen dat dit KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS te teleladen.


KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (306 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS (308 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen ­ en geef deze mee wanneer u het apparaat overdoet aan iemand anders!Deze startkabel is uitsluitend bestemd voor privé gebruik en wordt gebruikt om lege en in de handel gebruikelijke startaccu's (loodaccu's voor motorvoertuigen) kortstondig te overbruggen met een netspanning van 12 V 24 V. [. . . ] Klem de zwarte kabel in geen geval direct vast op de minpool van de ontvangende accu, aangezien er anders bij het maken of verbreken van de verbinding eventueel brandbare gassen in brand kunnen geraken!Houd open lichtbronnen, vuurgloed, of elektrische vonken uit de buurt van de accu's. Let erop, dat u de startkabel zo legt, dat deze niet gegrepen kan worden door de roterende delen in de motorruimte. Wees voorzichtig bij het aanraken van de klemmen aangezien deze door de hoge stroom mogelijk heet zijn geworden. Verbind altijd eerst de rode kabel met de pluspool van de accu die ontvangt en daarna met de pluspool van de donoraccu. Klem eerst de rode kabel met de rode poolklem op de pluspool van de ontvangende batterij (1). Nadat beide pluspolen via de rode kabel met elkaar zijn verbonden, klemt u de zwarte kabel met de zwarte poolklem op de minpool van de donoraccu (3). Klem de zwarte kabel daarna direct vast op een massacontact van het ontvangende voertuig ver van de accu (bijv. Hierdoor wordt voorkomen dat eventueel ontstaan knalgas kan ontsteken. Laat de motor van het ontvangende voertuig nog ongeveer 2-3 minuten lopen nadat de start succesvol was totdat deze goed rondloopt. Maak altijd eerst de zwarte kabel (min) los van het massacontact, resp. Nooit eerst één van de klemmen op de accu's losmaken. Verwijder eerst de zwarte poolklem van het massacontact van het ontvangende voertuig (1). Verwijder daarna de zwarte poolklem van de minpool van de donoraccu (2). [. . . ] Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KOMPERNASS KH 4217 JUMP LEADS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag