Gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR. Wij hopen dat dit KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR te teleladen.


KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (384 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR (415 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat kinderen niet zonder toezicht omgaan met elektrische apparaten - omdat zij niet altijd een juiste inschat- Ting van de mogelijke gevaren kunnen batterijen vervolgens met een droge maken. U kunt het apparaat op batterijen gevinden zich geen bedieningselementen. Voor de omgang met batteIn dat geval is de veiligheid niet gegarijen neemt u a. [. . . ] Staan van een voor hun veiligheid Indien een batterij werd ingeslikt, moet verantwoordelijke persoon of van die er onmiddellijk medische hulp worden persoon aanwijzingen krijgen voor het gezocht. Trek in geval van lekkende batterijen is supervisie nodig om zeker te stellen, veiligheidshandschoenen aan. > Als het apparaat niet meer goed Hierdoor raakt het apparaat beschawerkt, raken de batterijen leeg en moet digd of ontstaat er kortsluiting. > Haal eerst alle delen van het apparaat u de batterijen vervangen voor nieuwe Schoonmaken van de behuizing: uit de verpakking en verwijder alle exemplaren van hetzelfde type. Maak de oppervlakken van de beDe wandhouder monteren huizing schoon met een licht vochtige Het apparaat werkt op batterijen. Gebruik nooit benzine, oplos> Draai de schroef van de klep van het > Wilt u het apparaat aan een wand of middelen of schoonmaakmiddelen die batterijvak t aan de achterzijde van een plafond bevestigen, dan plakt u kunststof aantasten!, , AAA/Micro/LR3" in het batterijvak Deponeer het apparaat in > Vervolgens trekt u de beschermingszoals weergegeven op de situatietekegeen geval bij het normale folie van het plakband af. Dit product is onder> Verzekert u zich ervan, dat de geworpen aan de Europese > Let op de juiste polariteit van de batwenste richtlijn 2002/96/EC. Terijen, anders zal het apparaat niet plaats het apparaat kan dragen en dat functioneren en kan het beschadigd het oppervlak ervan niet kan worden Apparaat raken. Voer het product of delen ervan af via > Na het plaatsen van de batterijen > Druk de wandhouder y met de plakeen erkend afvalverwerkingsbedrijf of branden de LED's q ca. Draai de schroef van de klep grepen van de wandhouder y, dat de twijfel contact op met uw gemeentevan het batterijvak t weer vast. Batterijen/accu's mogen niet met het > Als zich op een afstand van tot aan > Druk het apparaat nu opzij, zodat huishoudelijke afval worden afgevoerd. 3m voor de bewegingssensor w mende nokken van de grepen in de zijde- · Batterijen/accu's kunnen giftige stoffen sen of dieren in het donker bewegen, lingse openingen van de bevestigingsbevatten, die schadelijk zijn voor het gaan de LED's q een paar seconden openingen kunnen glijden. De lampfunctie aan- en uitzetten tegengestelde richting en haalt u het · ledere consument is wettelijk verplicht er af. Om batterijen/accu's in te leveren bij > Om het apparaat in te schakelen als een inzamelpunt in zijn/haar gemeencontinu verlichting, drukt u op de aan/ Reinigen en onderhouden te, stadsdeel of in de handel. Het indicatielampje e verplichting heeft tot doel batterijen/ brandt dan. [. . . ] Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht mäßem Gebrauch des Gerätes resultieren, die direkter Sonnenstrahlung oder starbenutzen, entnehmen Sie die Batterien. Beachten Sie die aktuell geltenden der Wandhalterung y, dass die Vorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KOMPERNASS KH 4213 LED NIGHT LIGHT WITH MOTION SENSOR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag