Gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4123

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4123. Wij hopen dat dit KOMPERNASS KH 4123 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4123 te teleladen.


KOMPERNASS KH 4123 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (221 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KOMPERNASS KH 4123

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www. kompernass. com Id-nr. : KH4123-06/07-V1 Vlaggenmast KH 4123 Bedieningshandleiding q w a e o i u r t y Inhoudsopgave Gebruik in overeenstemming met bestemming Veiligheidsvoorschriften Inhoud van het pakket Technische gegevens Benodigd montagegereedschap Apparaatbeschrijving Storten van de betonsokkel Mast assembleren Monteren van de sierknop Monteren van de kikker Monteren van de mast Bevestigen van de vlag Pagina 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 Plaatsen van de mast in de bodemhuls De vlag hijsen en strijken Reiniging en onderhoud Afvoeren Importeur/service 6 6 6 7 7 Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee. -3- Vlaggenmast KH 4123 Gebruik in overeenstemming met bestemming De vlaggenmast is uitsluitend bedoeld voor het hijsen van vaandels en vlaggen. [. . . ] · Beëindig het gebruik van beschadigde of geknikte mastdelen. Gevaar voor ongelukken!· Controleer voordat u het gat voor de sokkel graaft of er ter plekke geen elektrische leidingen of andere leidingen door de grond lopen. De vlag en de mast kunnen anders beschadigd raken. Inhoud van het pakket 4 mastdelen Bodemhuls Hijstouw Vlag Sierknop Kikker Mastkap met katrol 2 vlagbevestigingshaken Montagemateriaal Bedieningshandleiding -4- Technische gegevens Hoogte vlaggenmast: ong. Controleer of er zich in een cirkel met een straal van 20 meter geen elektrische leidingen of andere leidingen bevinden. Plaats de bodemhuls y midden in het gat en zet hem recht met behulp van een waterpas. Opmerking: De bodemhuls y moet ongeveer 5 centimeter boven de betonsokkel uitsteken. Dat voorkomt dat stenen, grond en regenwater in de bodemhuls y terechtkomen. Daarna kunt u de vlaggenmast in de bodemhuls y plaatsen. Benodigd montagegereedschap Kruiskopschroevendraaier Steeksleutel 19 Apparaatbeschrijving q Sierknop w Moer e Mastdeel 4 r Mastdeel 3 t Kikker y Bodemhuls u Mastdeel 1 i Boorgaten voor kikker o Mastdeel 2 a Mastkap met katrol Storten van de betonsokkel Opmerking: Het in beton verankeren van de vlaggenmast mag uitsluitend worden uitgevoerd door een geregistreerd bedrijf en gekwalificeerd vakpersoneel. Controleer voordat u het gat voor de sokkel graaft of er ter plekke geen elektrische leidingen of andere leidingen door de grond lopen. Gevaar van een elektrische schok! Mast assembleren Monteren van de sierknop 1. Om de sierknop q vast te zetten, trekt u de moer w nu aan met de steeksleutel. De schroef van de mastkap a moet voor het boorgat in mastdeel 4 e liggen. [. . . ] Schuif de lussen van de vlag in de bevestigingshaken. -6- Afvoeren Lever de vlaggenmast in bij een daartoe aangewezen milieudienst of het gemeentelijk vuilinzamelstation. Voer alle verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af. Importeur/service KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www. kompernass. com -7- [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KOMPERNASS KH 4123

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KOMPERNASS KH 4123 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag