Gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT. Wij hopen dat dit KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT te teleladen.


KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (138 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT (135 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De mat is niet bestemd voor gebruik in medische/therapeutische of bedrijfsmatige omgevingen. Veiligheidsvoorschriften · Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische apparaten omgaan: zij kunnen mogelijk letselgevaar niet altijd juist inschatten. · Haal telkens na gebruik en vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact om onbedoeld aanzetten te voorkomen. · Inspecteer het apparaat en alle onderdelen op zichtbare beschadigingen. [. . . ] Laat het apparaat nakijken en zo nodig repareren door deskundig personeel. · Bedien de massagemat in de auto uitsluitend als het voertuig stilstaat. Aansluiten Wanneer u de massagemat in de auto wilt gebruiken. . . · steekt u eerst de kleine stekker van de 12 V-sigarettenaanstekeraansluiting in de daarvoor bestemde stekkeraansluiting van de afstandsbediening ». . . · en daarna de grote stekker in de sigarettenaansteker van uw auto. · steekt u eerst de kleine stekker van de 230 V-netvoedingsadapter ´ in de daarvoor bestemde stekkeraansluiting van de afstandsbediening ». . . · en daarna de netstekker in het stopcontact. Bediening Met de toetsen van de afstandsbediening kunt u de verschillende functies van de massagemat eenvoudig instellen. MASSAGE ON/OFF MASSAGEMODE. . . Body Massage Zones PROGRAM. . . AUTO/SELECT SELECT INTENSITY. . . SPEED. . . · één keer op deze toets om de massagemat in te schakelen, · nogmaals op deze toets om de massagemat uit te schakelen. De massagemat wordt automatisch uitgeschakeld na 15 minuten te hebben gewerkt. Om de massagemat weer in te schakelen, · drukt u opnieuw op de toets MASSAGE ON / OFF. · één keer voor een klopmassage, · twee keer voor een kneedmassage, · drie keer voor een golfvormige massage. PROGRAM Met deze toets kunt u de volgorde van de massagezones instellen. U kunt ook meerdere zones tegelijk activeren. 1 2 De actieve zone(s) worden aangegeven door groen brandende LED's aan de rechterkant van de afstandsbediening. Daarbij staat de bovenste diode voor zone 1, de tweede voor zone 2, enz. Wanneer u de massagemat inschakelt, is de standaardvolgorde: 1 2 3 4 5 5 4 3 . . . · één keer voor de volgorde: 1 + 2 + 3 4 + 5 1 +2 + 3 . . . · drie keer voor de volgorde: 3 2 + 4 1 + 5 1 + 5 2 + 4 . . . AUTO/SELECT Met deze toets kunt u gericht een of meer massagezones kiezen. · Druk tijdens de massage op de toets AUTO/SELECT om de op dat moment actieve zone te behouden. [. . . ] Opmerking: De automatische uitschakeling na 15 minuten geldt voor beide bedrijfsstanden (massage/verwarming) en gaat uit van de functie die het eerst is ingeschakeld. Voorbeeld: als de verwarmingsfunctie 5 minuten na de massagefunctie ook wordt ingeschakeld, is de verwarmingsfunctie alleen voor de resterende tijd (10 minuten) beschikbaar. Schoonmaken · Haal eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u de massagemat schoonmaakt. · Dompel de massagemat nooit onder in water of andere vloeistoffen om de mat schoon te maken. · Vlekken kunt u behandelen met een licht bevochtigde doek. Milieurichtlijnen Voer het apparaat af via een bevoegd afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KOMPERNASS KH 4061 CAR MASSAGE MAT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag