Gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE. Wij hopen dat dit KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE te teleladen.


KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (236 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE (199 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefahr durch reflektierendes Licht. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das Maßband mit Markierungslaser dient der Längenmessung. Zusätzlich kann eine horizontale oder eine vertikale Linie projiziert werden. Das Maßband mit Markierungslaser ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt, nutzen Sie es nicht gewerblich. -5- D Lieferumfang Maßband mit Markierungslaser 3 Knopfzellen LR44 Bedienungsanleitung Gerätebeschreibung Hosenclip Feststeller Maßband Fußschraube vertikale Libelle horizontale Libelle Fußschrauben Stativgewinde Laserdiode mit Abdeckkappe µ Batteriefach ¸ An-/Ausschalter D -6- Technische Daten Messgenauigkeit: horizontal vertikal Laserklasse: Wellenlänge: Batterien: Maßband: 0, 5 mm / m 2 mm / 3 m II 650 nm 3x LR44 Knopfzelle 7, 5 m Batterien einlegen · Öffnen Sie das Batteriefach µ. [. . . ] · Drehen Sie die Abdeckkappe bis zum Anschlag nach rechts oder links, je nachdem, ob Sie eine vertikale oder horizontale Linie projizieren wollen. - 11 - D · Richten Sie die Laserlinie auf die gewünschte Wand. Wenn Sie den Laser in horizontaler Einstellung auf eine Ecke richten, zeigt die Laserlinie auf beiden Wänden und der Ecke den gleichen Abstand zum Boden an (siehe Abb. 2: 3-Punkt-Abmessung). Abb. 1: Horizontale Abmessung D - 12 - Abb. 2: 3-Punkt-Abmessung Abb. 3: Vertikale Abmessung Laser ohne Stativ benutzen · Stellen Sie das Maßband mit Laser auf einen möglichst ebenen Untergrund. 1m 1m - 13 - 1m D · Drücken Sie den An-/Ausschalter ¸ um den Laser einzuschalten. · Stellen Sie das Maßband mit Laser mit Hilfe der Fußschrauben / so ein, dass die Blasen in den Libellen und mittig zwischen den Markierungen liegen. Wenn Sie die Fußschrauben weit herausdrehen, können Sie die Laserlinie etwas höher projizieren. · Drehen Sie die Abdeckkappe bis zum Anschlag nach rechts oder links, je nachdem, ob Sie eine vertikale oder horizontale Linie projizieren wollen. D - 14 - Reinigung und Pflege · Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. · Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen. Entsorgung Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. - 15 - D Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien / Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. D - 16 - Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. Service D Schraven Service- und Dienstleistungs GmbH Gewerbering 14 D-47623 Kevelaer Tel. : (+49) 01805-008107 (0, 14 EUR/min Stand 01/2007)) Fax: (+49) 02832/3532 e-mail: support. de@kompernass. com - 17 - D Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www. kompernass. com D - 18 - Meetlint met markeringslaser Veiligheidsvoorschriften Gebruik in overeenstemming met bestemming Inhoud van het pakket Apparaatbeschrijving Technische gegevens Batterijen plaatsen Meetlint gebruiken Laser gebruiken Reiniging en onderhoud Milieurichtlijnen Service Importeur 20 21 22 22 23 23 24 26 31 31 33 34 - 19 - Meetlint met markeringslaser KH3229 Veiligheidsvoorschriften Letselgevaar!· Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het meetlint spelen. De laser kan oogschade veroorzaken. - 20 - · Richt de laserstraal niet op sterk reflecterende materialen. Gevaar door reflecterend licht. Gebruik in overeenstemming met bestemming Het meetlint met markeringslaser dient voor de lengtemeting. Aanvullend kan een horizontale of een verticale lijn worden geprojecteerd. Het meetlint met markeringslaser is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. - 21 - Inhoud van het pakket Meetlint met markeringslaser 3 Knoopbatterijen LR44 Gebruiksaanwijzing Apparaatbeschrijving Broekclip Vergrendeling Meetlint Stelschroef Verticale luchtbelwaterpas Horizontale luchtbelwaterpas Stelschroeven Schroefdraad statief Laserdiode met afdekklep µ Batterijvak ¸ Aan-/uitschakelaar - 22 - Technische gegevens Meetnauwkeurigheid : horizontaal verticaal Laserklasse: Golflengte: Batterijen: Meetlint: 0, 5 mm / m 2 mm / 3 m II 650 nm 3x LR44 knoopbatterijen 7, 5 m Batterijen plaatsen · Open het batterijvak µ. · Let op dat de band voor het eruit halen van de batterijen onder de batterijen is geplaatst. - 23 - · Plaats de knoopbatterijen, zoals op de klep van het batterijvak is aangegeven, in het batterijvak µ. · Sluit de klep van het batterijvak. Meetlint gebruiken Op het meetlint kunt u de lengte aflezen in metrische of Engelse/Amerikaanse eenheden. De bovenste schaalverdeling geeft de lengte in inch en feet weer en de onderste schaalverdeling in centimeter en meter. · Trek het meetlint op de gewenste lengte eruit. - 24 - · Zet het meetlint vast, door de vergrendeling naar onder te drukken. · als u het meetlint weer wilt intrekken, dient u het uiteinde vast te houden en de vergrendeling naar boven te schuiven. [. . . ] · Draai de afdekklep , al naar gelang u een verticale of horizontale lijn wilt projecteren, tot de aanslag naar rechts of naar links. - 30 - Reiniging en onderhoud · Reinig het apparaat met een licht vochtige doek. · Laat geen vloeistoffen in het apparaat lopen. Milieurichtlijnen Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. - 31 - Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Iedere verbruiker is wettelijk verplicht batterijen en accu's bij een inzamelpunt van de gemeente of op een andere hiervoor aangewezen plek in te leveren. - 32 - Deze verplichting dient om batterijen op een milieuvriendelijke manier tot afval te kunnen verwerken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KOMPERNASS KH 3229 MEASURING TAPE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag