Gebruiksaanwijzing KERO 360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KERO 360. Wij hopen dat dit KERO 360 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KERO 360 te teleladen.


KERO 360 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4662 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KERO 360

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om de kachel gebruiksklaar te maken gaat u ais volgt te werk: Neem de kachel uit de kartonnen doos. Maak de kleefstrip rond het veiligheidsrooster los en maak het open zoals hieronder beschreven. Verwijder het rooster door het naar boven te duwen, daama door de onderkant naar voor te laten glijden en het naar beneden te trekken. [. . . ] Breng de vloeibare brandstof voor mobiel verwarmingstoestel in de tank met een pomp. Vul bij tot de vloeibare brandstof voor mobiel verwarmingstoestel het midden van de peilmeter bereikt. Door de aanwezigheid van gezuiverde vloeibare brandstof voor mobiel verwarmingstoestel wordt de meter zwart. Hou op met bijvullen wanneer de vloeibare Brandstof voor mobiel verwarmingstoestel het midden van de meter bereikt. Mobiel verwarmingsloeslel is nog niet le zien op demeler Draai de vultank om (zodat de inlaatzijde zich onderaan bevindt) en plaats hem langzaam in de juiste stand. Hoe bekomt men de juiste hoeveelheid vloeibare brandstof voor mobiel verwarmingstoestel?Wanneer het peil in de tank daalt, zal dat te merken zijn op de peilmeter. Wanneer de peilmeter halverwege staat is er nog voor 3 uur vloeibare brandstof voor mobiel verwarmingstoestel in de tank. Wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt of na vervanging van de wiek laat u de wiek eerst een uur in de brandstof drenken. Gebruik alleen goed gezuiverde en ontgeurde vloeibare brandstof voor mobiel verwarmingstoestel met een verbrandingspunt van meer dan 61 om de levensduur van de wiek te verhogen. De wiek een abnormale verdikking vertoont, of aIs hij geblokkeerd raakt en het verbrandingsproces abnormaal verloopt, laat dan de wiek door een deskundig persoon, bijvoorbeeld de verkoper, nakliken. Voor u de kachel aansteekt dient u het volgende te controleren: De brander moet correct zijn aangebracht. Beweeg de knop van de verbrandingscilinder heen enveer en controleer of hij in de goede positie staat. Wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt, kan er na het aansteken een lichte geur waargenomen worden. Dat is volkomen normaal en wordt veroorzaakt doordat de bescherrnolie en het smeersel eerst moeten opbranden. Blijf het hendeltje naar beneden duwen De wiek richt zich op en de kachel zal automatisch ontsteken. [. . . ] Batlerijen leeg of te zwak Ontstekingsdraad geplooid of gebroken Wiek te laag of slecht geplaatst Brander niet goed gemonteerd Gebruik de wiekregelknop voor een betere blootstelling. Draai de brander van links naar rechts om hem in de juiste positie te brengen. Gezuiverde vloeibare brandstof voor mobiel verwarmingstoestel is van slechte kwaliteit of bevat water Wiek vuil Wiekgeleider beschadigd Maak de wiek schoon en vervang hem indien nodig Ga na of de wiekgeleider zich in de juiste positie bevindt en vervang hem ais hij te erg beschadigd is Plaats de wiek behoorlijk in de wiekgefeider [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KERO 360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KERO 360 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag