Gebruiksaanwijzing KENWOOD XR900-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD XR900-5. Wij hopen dat dit KENWOOD XR900-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD XR900-5 te teleladen.


Mode d'emploi KENWOOD XR900-5
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD XR900-5 (1102 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD XR900-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Schakel de spanning direkt uit en raadpleeg uw Kenwood handelaar indien er rook of een vreemde geur uit het toestel komt. € Raak het toestel tijdens gebruik niet aan. Het toestel wordt namelijk heet en kan brandwonden veroorzaken indien u het aanraakt. LET OP Voorkom beschadiging van het toestel en let derhalve op de volgende voorzorgen: • Kontroleer dat het toestel is aangesloten op een 12V gelijkstroombron met negatieve aarding. [. . . ] Handelingen voor het installeren Er zijn verschillende instellingen en verbindingen mogelijk al naar gelang uw opstelling en het gebruik. Lees derhalve de gebruiksaanwijzing door om de juiste methode te kiezen voor het instellen en verbinden. Haal de contactsleutel uit het slot en ontkoppel de negatieve pool · Stel het toestel voor gebruik in. WAARSCHUWING Haal de kontaksleutel uit het slot en ontkoppel de negatieve pool · 5 mm) ACHTUNG • Nicht an folgenden Stellen installieren; (nicht stabile Stellen; Stellen, die beim Fahren stören; an einer Stelle, die nass werden kann; an einer staubigen Stelle; an einem Platz, der heiß werden kann; an einem Platz, der dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist; an einer Stelle, an der heiße Luft einströmt) • Das Gerät nicht unter dem Teppich einbauen, weil sich sonst die Wärme stauen kann, wodurch Schaden am Gerät verursacht werden kann. 141 mm 169 mm • Monteer de eenheid niet op de volgende locaties: (op een instabiele plaats; op een plaats die het sturen bemoeilijkt; op een vochtige plaats; op een stoffige plaats; op een plaats die warm wordt; in direct zonlicht; op een plaats waar warme lucht stroomt) • Installeer het toestel niet onder een mat of dergelijke. Opgewekte warmte kan anders niet ontsnappen met beschadiging van het toestel tot gevolg. € Installeer het toestel zodanig dat de ventilatie van het toestel niet wordt gehinderd. Plaats geen voorwerpen boven op het toestel. € De behuizing van de versterker wordt tijdens gebruik warm. Daarom dient de versterker zodanig geïnstalleerd te worden, dat er geen mensen, kunststoffen of voorwerpen die gevoelig zijn voor warmte mee in aanraking kunnen komen. € Dit toestel heeft een koelventilator die de inwendige temperatuur verlaagt. Installeer het toestel niet op een plaats waar de koelventilator en de luchtkanalen van het toestel worden belemmerd. Wanneer de openingen zijn afgesloten kan het toestel namelijk niet worden gekoeld, wat storingen tot gevolg heeft. € Wanneer er onder de zitting of in de kofferbak gaten in de carrosserie moeten worden aangebracht, dient u eerst te controleren of er geen gevaar bestaat dat de benzinetank, remleidingen of kabelbomen doorboord kunnen worden. voorkom bovendien dat u krassen of andere beschadigingen veroorzaakt. € Installeer de versterker niet in het dashboard, op de hoedenplank of op plaatsen waar de airbags worden belemmerd. € Installeer de versterker zodanig, dat het besturen van het voertuig niet wordt belemmerd. als de versterker door schokken of trillingen losraakt , kan een ongeval worden veroorzaakt. € Controleer na het installeren van het toestel dat de diverse elektrische functies van het toestel, zoals de remlichten, richtingaanwijzers en ruitenwissers, normaal functioneren. Fare attenzione in particolare a che i contatti elettrici presso i terminali di uscita dell'amplificatore e dei • Wenn keine normale Klangwiedergabe erfolgt, sofort die Stromversorgung ausschalten und die Anschlüsse überprüfen. € Wenn die Sicherung anspricht, überprüfen Sie die Kabel potenza che l'amplificatore è in grado di produrre. Das Anschließen • Verificate che nessun cavo o connettore non der Lautsprecher-Minuspole an die Karrosserie kann zu collegato è appoggiato contro lo chassis dell’auBetriebsstörungen führen oder die Elektronik beschädigen. [. . . ] Deze op alle systemen wordt aange7 LINE IN-aansluiting (A. Ch) Stel deze regelaar in overeenkomstig het voorversterkingsniveau van het cen• Stereo-aansluitingen: trale apparaat dat met deze versterker is Als u de eenheid als een stereo-ververbonden. sterker wilt gebruiken , dienen stereoaansluitingen te worden gebruikt. De OPMERKING aan te sluiten luidsprekers dienen een Stel deze regelaar in overeenkomstig het voorversterkingsniveau van het centrale apparaat dat met deze versterker is verbonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD XR900-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD XR900-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag