Gebruiksaanwijzing KENWOOD TS-990S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD TS-990S. Wij hopen dat dit KENWOOD TS-990S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD TS-990S te teleladen.


KENWOOD TS-990S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (64660 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD TS-990S (64741 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD TS-990S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Menu 7-16/ 7-17/ 7-18 zijn toegevoegd aan de menulijst. Menu 7-16: “USB: Audio Output Configuration” Menu 7-18: “Optical: Audio Output Configuration” Ontvangen audio van de hoofdband Ontvangen audio van de Reversed subband Gemengde audio van de Mixed ontvangen signalen van de hoofdband en subband Normal Keuzes Audio van de Linkerkanaal Ontvangen audio van de hoofdband Ontvangen audio van de subband Gemengde audio van de ontvangen signalen van de hoofdband en subband Audio van de Rechterkanaal Menu 7-17: “ACC 2: Audio Output Configuration” Ontvangen audio van de Normal hoofdband Ontvangen audio van de Reversed subband Gemengde audio van de Mixed ontvangen signalen van de hoofdband en subband Keuzes Audio van MANO Ontvangen audio van de hoofdband Ontvangen audio van de subband Gemengde audio van de ontvangen signalen van de hoofdband en subband Audio van SANO Wij danken u voor uw aanschaf van deze TS-990S zendontvanger. Dit hoofdstuk, Voor uw eerste QSO, geeft een overzicht van het product, de voorwaarden waaronder het gebruikt dient te worden, in deze handleiding gebruikte notaties en veiligheidsvoorzorgen. Lees voor uw eerste QSO, eerst de volgende voorzorgsmaatregelen zodat u bekend raakt met de veiligheidsvoorzorgen die van toepassing zijn op deze zendontvanger. [. . . ] als Noise Reduction 1 of Noise Reduction 2 ingeschakeld is , verschijnt "NR1" of "NR2" in de linkerbovenhoek van het hoofdscherm. € De toets opnieuw indrukken om de ruisonderdrukking uit te schakelen voor de subband. —◆ Zowel Noise Reduction 1 als Noise Reduction 2 kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld voor zowel de hoofdband als subband. Opmerking: Inhoud Index 6-13 6 INTERFERENTIE VERWERPEN ■  anpassen van de Noise Reduction Levels voor de A hoofdband 1 Draai aan de NR1 of NR2-instellingen om het effectniveau aan te passen voor de Noise Reduction 1 of de tijdconstante voor Noise Reduction 2. Draaien aan de NR1- of NR2-instellingen met de klok mee onderdrukt ruis. BEAT CANCELER (SSB, AM EN FM) De beat canceler voert digitale verwerking in de AF-fase uit, waardoor het mogelijk wordt gemaakt een aantal periodieke interferentiesignalen (beatsignalen) in de ontvangen bandbreedte te onderdrukken. U kunt de beat canceler gebruiken voor SSB-, AM- en FM-modi. € Elke keer dat u op de toets drukt, doorloopt de beat canceler voor de geselecteerde band de volgende instellingen: Uit > BC1 > BC2 > Uit. Noise Reduction 2 2 Druk op [-] (F4) of [+] (F5) of draai aan de MULTI/CHinstelling om het effectniveau aan te passen voor de Noise Reduction 1 of de tijdconstante voor Noise Reduction 2. € Ruis is beter onderdrukt als een grotere waarde is geconfigureerd. Het ingedrukt houden van [NR1/SEL] of [NR2/SEL] sluit ook het Noise Reduction 1 (Sub)-scherm of Noise Reduction 2 (Sub)scherm. Opmerking: ◆◆ De Beat Canceler kan een algemeen hoorbare beat of puls onderdrukken, maar de gain of versterking van het doelsignaal kan niet worden hersteld met de AGC-functie. Als het beat- of pulssignaal groter is dan het doelsignaal, kan gebruik van het handmatige of automatische band-stop (Notch) filter, of van het band-eliminatiefilter de AGC-functie in werking stellen waardoor het doelsignaal duidelijker kan worden. 6-14 Index Inhoud INTERFERENTIE VERWERPEN 6 DSP MONITOR De DSP-monitor is een functie die tijdelijk de doorlaatbandbreedte vergroot van IF-filter en AF-filter door middel van het DSP-filter waardoor u tijdelijk de golfstatus van de golfvorm kunt onderscheiden, terwijl de zendontvanger de bepaalde frequentie ontvangt, bijvoorbeeld tijdens de contest, met behulp van het smalle doorlaatbandbreedtefilter. Terwijl u de PF-toets indrukt die is toegewezen als de DSPmonitor, kan de doorlaatbandbreedte worden uitgebreid. De doorlaatbandbreedte van het filter uitbreiden met behulp van de DSP-monitor 1 ruk op de PF-toets die is toegewezen als de DSP-monitor. d Terwijl u de toets indrukt , vergroot de doorlaatbandbreedte van het filter. Inhoud Index 6-15 BANDSCOPE 7 BANDSCOPE De Bandscope toont de signaalsterkte langs de verticale as en de frequentie langs de horizontale as, zodat u de status van de ontvangen frequentie kunt observeren. Er zijn twee modi beschikbaar: Centermodus, het plaatsen van de ontvangstfrequentie in het midden van de horizontale as en Fixed-modus, de bovenste en onderste frequentielimiet en bovengrensfrequentie voor de weergegeven band worden vastgesteld. Weergeven van de waterval onder de bandscope geeft u de mogelijkheid de overgang van de signaalsterkte in aanvulling op de stand van de ontvangst en de aangrenzende frequenties te observeren. In de watervalweergave geeft de verticale as het tijdsverloop weer en de horizontale as de frequentie. De signaalsterkte, onderscheiden door wit (sterk), rood naar geel (medium) en groen naar blauw (zwak), wordt aangeduid op het display. [. . . ] Draai de [AF] (M) instelling met de klok mee om in te stellen. Draai de [AF] (S) instelling met de klok mee om in te stellen. De samplingfrequentie voor het ingevoerde signaal is 44. 1 kHz en 48 kHz , het aantal bits is 24 of 16. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD TS-990S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD TS-990S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag