Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V6080D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V6080D. Wij hopen dat dit KENWOOD KRF-V6080D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V6080D te teleladen.


KENWOOD KRF-V6080D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1683 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRF-V6080D (1639 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRF-V6080D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AUDIO-VIDEO SURROUND RECEIVER KRF-V6080D GEBRUIKSAANWIJZING KENWOOD CORPORATION Meer over de bijgeleverde afstandsbediening Deze afstandsbediening heeft in vergelijking met andere standaard afstandsbedieningen meerdere verschillende bedieningsfuncties. U kunt met deze afstandsbediening andere audio- en videocomponenten bedienen. Lees voor een optimaal gebruik van deze afstandsbediening de aanwijzingen even door zodat u de werking van de afstandsbediening en bijvoorbeeld het omschakelen van de bedieningsfuncties goed begrijpt. Gebruik van de afstandsbediening zonder de juiste kennis omtrent de werking resulteert mogelijk in verkeerde bediening van de diverse toestellen. NEDERLANDS *5440/01-06/NE 1 04. 1. 26, 2:02 PM Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. [. . . ] 1 Druk op de SPEAKERS ON/OFF toets zodat de luidsprekerindicator dooft. Controleer of de SP-indicator utigeget. Versterken van de lage tonen door één toets in te drukken (BASS BOOST) (alleen afstandsbediening) U kunt de geluidskwaliteit regelen met de dit model in de PCM stereo en analoge stereo stand. • Druk de toets eenmaal in om de maximale versterking (+10) van de lage tonen te kiezen. • Deze toets werkt niet wanneer de dit model in de stand voor het instellen van de geluids- of akoestiekeffecten staat. ¢~ª • Als u in de surroundstand alle luidsprekers uitschakelt, wordt de surroundfunctie geannuleerd en overgeschakeld naar stereo weergave. 2 Sluit de hoofdtelefoon aan op PHONES. PHONES Om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling Druk nogmaals op de BASS BOOST toets. 3 Regel het volume met de VOLUME CONTROL knop of de toetsen VOL +/–. 19 NE *5440/15-23/NE 19 27/1/04, 9:46 AM Opname Geluid opnemen (analoge bronnen) 3 Hou de DIMMER toets langer dan 2 seconden ingedrukt om de A REC-modi of M REC-modi te kiezen. 1 REC-modi uit 2 A REC-modi : De digitale ingangsopnamestand staat af. : De digitale ingangssignalen (DTS, Dolby Digital of PCM) worden automatisch herkend en omgevormd tot stereo signalen die klaar zijn voor opname. : Het ingangssignaaltype op het mo ment dat deze stand wordt gekozen, blijft in deze stand behouden. 3 M REC-modi INPUT SELECTOR Een muziekbron opnemen 1 Kies de bron (niet “MD/TAPE”) die u wilt opnemen met behulp van de INPUT SELECTOR knop. 2 Zet de MD- of TAPE-recorder in de opnamestand. 3 Start de weergave en vervolgens de opname. • Wanneer de modus M-REC wordt geselecteerd, wordt het digitale ingangssignaal omgezet naar stereosignalen (het aantal kanalen wordt gereduceerd naar 2). Wanneer echter het digitale signaal verandert naar een ander signaal, is er geen uitgangssignaal. Wanneer de modus A-REC wordt geselecteerd, wordt het digitale ingangssignaal ook omgezet naar stereosignalen als het digitale signaal verandert. Voor de A REC-modi : Video-opname 1 Kies de videobron (niet “VIDEO1”) die u wilt opnemen met behulp van de INPUT SELECTOR knop. 2 Maak het videodeck dat is aangesloten op VIDEO 1 klaar voor opname. • Kies de REC MODE om op te nemen van een digitale ingangsbron. 3 Start de weergave en vervolgens de opname. • Sommige video software kan niet worden opgenomen. Dat is te wijten aan de kopieerbeveiliging. ° Voor de M REC-modi : NEDERLANDS Geluid opnemen (digitale bronnen) Kies de REC-modi om op te nemen van een digitale bron. Neem audiobronnen normaal op in de A REC-modi. Wanneer de digitale stand tijdens het opnemen overschakelt naar A REC-modi, kan het geluid tijdelijk worden onderbroken. 4 Start de weergave en vervolgens de opname. [. . . ] ±0, 32 Vp-p / 75 Ω FM tunergedeelte Afstembereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 5 MHz ~ 108, 0 MHz Bruikbare gevoeligheid (DIN bij 75 Ω) MONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3 µV / 13, 2 dBf (40 kHz DEV. , S/N 26 dB) STEREO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 µV / 42, 1 dBf (46 kHz DEV. , S/N 46 dB) Totale harmonische vervorming (DIN bij 1 kHz) MONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRF-V6080D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRF-V6080D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag