Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V6080D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V6080D. Wij hopen dat dit KENWOOD KRF-V6080D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V6080D te teleladen.


KENWOOD KRF-V6080D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1683 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRF-V6080D (1639 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRF-V6080D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AUDIO-VIDEO SURROUND RECEIVER KRF-V6080D GEBRUIKSAANWIJZING KENWOOD CORPORATION Meer over de bijgeleverde afstandsbediening Deze afstandsbediening heeft in vergelijking met andere standaard afstandsbedieningen meerdere verschillende bedieningsfuncties. U kunt met deze afstandsbediening andere audio- en videocomponenten bedienen. Lees voor een optimaal gebruik van deze afstandsbediening de aanwijzingen even door zodat u de werking van de afstandsbediening en bijvoorbeeld het omschakelen van de bedieningsfuncties goed begrijpt. Gebruik van de afstandsbediening zonder de juiste kennis omtrent de werking resulteert mogelijk in verkeerde bediening van de diverse toestellen. NEDERLANDS *5440/01-06/NE 1 04. 1. 26, 2:02 PM Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. [. . . ] Radiozenders kunnen worden onderverdeeld in RDS (Radio Data System) zenders en andere zenders. Zie “Gebruik van RDS” voor het vastleggen en beluisteren van RDS zenders. Gebruik van RDS (Radio Data System) RDS is een systeem dat nuttige informatie (in digitale vorm) samen met het signaal van FM-uitzendingen meestuurt. Tuners en receivers die compatibel zijn met RDS ontvangst kunnen deze informatie dan gebruiken voor diverse functies, zoals bijvoorbeeld de automatische weergave van de zendernaam. Afstemmen op (niet-RDS) zenders MULTI CONTROL RDS functies: PTY (Program TYpe Identification) zoeken £ Het toestel stemt automatisch af op zenders die op dat moment uitzendingen van het gekozen type (genre) verzorgen. PS (Program Service Name) weergave Het toestel toont automatisch de zendernaam die door de RDS zender wordt meegestuurd. BAND AUTO INPUT SELECTOR TUNER RDS AUTO MEMORY functie £ Maximaal 40 RDS zenders worden automatisch gekozen en opgeslagen in het voorinstelgeheugen. Wanneer er minder dan 40 RDS zenders in het voorinstelgeheugen zijn opgeslagen, worden gewone FM zenders opgeslagen onder de vrije posities. Radio Text functie Toont de radio text-gegevens die door sommige RDS zenders worden meegestuurd wanneer u op RDS Disp. “NO RT” verschijnt in het display wanneer geen tekstgegevens werden meegestuurd. De “RDS” indicator licht op bij ontvangst van een RDS uitzending (signaal). Multi % / fi ¢ + + 4 Band Tune – 1 / + ¡ Auto + 1 Kies de tuner met de INPUT SELECTOR knop of TUNER toets. 2 Kies de gewenste golfband met de BAND toets. Bij elke druk op de toets verandert de band als volgt: 1 FM 2 AM “AM” of “FM” indicatoren verschijnt in het display. NEDERLANDS Opmerking Bepaalde functies zijn afhankelijk van het model of het land mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam. 3 Kies de gewenste afstemmethode met de AUTO toets. Bij elke druk op de toets verandert de afstemmethode als volgt: 1 AUTO lit opgelicht 2 AUTO not lit niet opgelicht De “AUTO” indicator licht op in het display. Alvorens gebruik te maken van RDS moeten RDS zenders worden vastgelegd zoals beschreven onder “Voorinstellen van RDS zenders (RDS AUTO MEMORY)”. £ Handmatig voorinstellen van radiozenders Met de functie voor het automatisch memoriseren van RDS zenders, worden aan RDS zenders voorinstelnummers toegekend vanaf “1”. Memoriseer dan ook eerst automatisch RDS zenders alvorens de volgende procedure te volgen om AM zenders en andere FM zenders manueel vast te leggen. £ • Normaal instellen op “AUTO” (automatisch afstemmen). (Bij handmatig afstemmen worden stereo uitzendingen in mono ontvangen. ) 4 Use the MULTI CONTROL knob or Multi %/ fi keys, or Tune – 1 / + ¡ keys to select the station. “ST. ” licht bij ontvangst van een uitzending in stereo. Display voor frequentie MEMORY “TUNED” verschijnt wanneer een zender wordt ontvangen. Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen : Er wordt automatisch op de volgende zender afgestemd. : Draai aan de knop (of druk op de toets) om de gewenste zender te kiezen. MULTI CONTROL 1 Stem af op de zender die u wilt vastleggen. Vervolg op de volgende bladzijde 21 NE *5440/15-23/NE 21 27/1/04, 9:46 AM Beluisteren van radio-uitzendingen 2 Druk op de MEMORY toets wanneer de zender wordt ontvangen. Knippert gedurende 20 seconden 2 Gebruik om de P. Call @¥# richting aan te passen en het gewenste station te selection. • Elke keer dat u op de toets drukt, wordt een andere preset zender ontvangen, in de opgegeven volgorde. Wanneer u de naar P. Call # drukt, gebeurt er het volgende: Ga binnen de 20 seconden naar stap 3 (Druk weer op de MEMORY toets wanneer er meer dan 20 seconden verstrijken. ) Wanneer u de naar P. Call @ drukt, gebeurt er het volgende: 3 Kies een voorkeuzezender (1–40) met de MULTI CONTROL knop of de Multi %/ fi . 4 Druk nogmaals op de toets MEMORY om de instelling te bevestigen. • Herhaal stap 1, 2, 3, en 4 voor het vastleggen van de overige zenders. • Indien u een zender vastlegt onder een nummer waaronder al een zender is vastgelegd, wordt de “oude” zender vervangen door de “nieuwe”. Door de P. Call in de richting # of @ te houden, gaat u door de vooraf ingestelde zenders met tussenpozen van telkens 0, 5 seconden. Met de RDS DISP (Uitleesvenster) toets Voorinstelzenders ontvangen TUNER Numeric keys RDS Disp. ¢ + + 4 + ¢ + + 4 + NEDERLANDS 1 Druk op de TUNER toets om de tuner als bron te kiezen. 2 Voer het nummer van de voorinstelzender in die u wilt ontvangen (maximum “40”). Druk de cijfertoetsen in als volgt: Voor “15” drukt u op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 0, ) • Indien u een fout maakt bij het invoeren van een tweecijferig nummer, drukt u herhaaldelijk op de +10 toets om terug te keren naar de oorspronkelijke display en opnieuw te beginnen. Het display heeft diverse aanduidingsfuncties die kunnen worden gekozen door op RDS Disp te drukken. Bij elke druk op de toets verandert de displayfunctie als volgt: 1 PS (Program Service name) weergave 2 RT (Radio Text) weergave 3 Frequentieweergave 1 PS (Program Service Name) weergave: De naam van de ontvangen zender wordt automatisch getoond bij ontvangst van een RDS uitzending. Indien er geen PS gegevens worden meegestuurd, verschijnt “NO PS”. Voorinstelzenders ontvangen in volgorde (P. Call) TUNER 2 RT (Radio Text) weergave: Tekstgegevens die samen met de RDS uitzending worden verstuurd, rollen over het display. “NO RT” or “RT----” verschijnt als de huidige RDS zender geen RT gegevens meestuurt. P. Call @/# ¢ 3 Fequentieweergave: Toont de frequentie van de huidige zender. + + 4 + 1 Druk op de TUNER toets om de tuner als bron te kiezen. 22 NE *5440/15-23/NE 22 27/1/04, 9:47 AM Beluisteren van radio-uitzendingen Voorinstellen van RDS zenders (RDS AUTO MEMORY) Deze functie slaat automatisch tot 40 RDS-zenders op in het geheugen met voorinstellingen. [. . . ] 0, 286 Vp-p / 75 Ω COMPONENT VIDEO ingangen / uitgangen COMPONENT VIDEO (luminantiesignaal) . . . . . . . . . . . ±0, 32 Vp-p / 75 Ω FM tunergedeelte Afstembereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 5 MHz ~ 108, 0 MHz Bruikbare gevoeligheid (DIN bij 75 Ω) MONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3 µV / 13, 2 dBf (40 kHz DEV. , S/N 26 dB) STEREO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRF-V6080D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRF-V6080D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag