Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V5300D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V5300D. Wij hopen dat dit KENWOOD KRF-V5300D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V5300D te teleladen.


KENWOOD KRF-V5300D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1149 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRF-V5300D (1192 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRF-V5300D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AUDIO VIDEO CONTROL CENTER KRF-V5300D GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) Fabrikant: Kenwood Corporation 2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japan EU-vertegenwoordiger: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland B60-5739-00_00_03NL. indd 1 08. 4. 23 5:39:28 PM Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten Let op : Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen. De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alleen 230 V wisseletroom FM binnenantenne (1) AM ringantenne (1) Uitpakken Pak het apparaat zorgvuldig uit en controleer of geen van de accessoires ontbreekt. Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. [. . . ] • Wanneer de PURE AUDIO MODE wordt geannuleerd, zal de luisterstand op stereo blijven staan bij een digitaal ingangssignaal. ∑ Start de weergave met de gekozen bron. é Gebruik [VOLUME %/fi] om het volume te regelen. 20 KRF-V5300D B60-5739-00_00_03NL. indd 20 08. 4. 23 5:39:48 PM Regelen van het geluid Versterken van de lage tonen door één toets in te drukken (BASS BOOST) (alleen afstandsbediening) U kunt de geluidsweergave regelen met dit toestel in de PCM stereo en analoge stereo stand. Druk op [BASS BOOST]. MULTI CONTROL ACTIVE EQ ACTIVE EQ BASS BOOST TONE MULTI CONTROL / • Druk de toets eenmaal in om de maximale versterking (+10) van de lage tonen te kiezen. • Deze toets werkt niet wanneer dit toestel in de stand voor het instellen van de geluids- of akoestiekeffecten staat. • Wanneer de ACTIVE EQ functie AAN staat dient u deze UIT te zetten en vervolgens de BASS BOOST instelling te regelen. Annuleren Druk nog eens op [BASS BOOST]. MUTE Tijdelijk uitschakelen van de geluidsweergave (alleen met de afstandsbediening) Druk op [MUTE] om de geluidsweergave via de luidsprekers te dempen. De "MUTE" indicator gaat knipperen. Regelen van de toon (alleen afstandsbediening) U kunt de geluidskwaliteit regelen met dit toestel in de PCM stereo en analoge stereo stand. œ Druk op [TONE] om de in te stellen toon te kiezen. ∑ Gebruik [MULTI CONTROL 5/∞] om te kiezen tussen "TONE ON" of "TONE OFF". Annuleren Druk nogmaals op [MUTE] zodat de "MUTE" indicator dooft. • De MUTE functie kan ook worden uitgeschakeld door het volume bij te regelen. NEDERLANDS ACTIVE EQ modi é Wanneer u in de "TONE ON" selectie bent, drukt u op [TONE] voor de volgende schermen. Display "BASS" "TREB" Instelling Regelt de weergave van de lage tonen. Bereik -10 – +10 (in stappen van 2) -10 – +10 (in stappen van 2) Display "ACTIVE EQ MUSIC" "ACTIVE EQ CINEMA" "ACTIVE EQ GAME" "ACTIVE EQ OFF" Instelling Om naar muziek te luisteren. U kunt genieten van nog indrukwekkendere geluidseffecten als u ACTIVE EQ aanzet tijdens het afspelen met Dolby Digital en DTS playback, evenals in de PCM en analoge stereomodi. Druk op [ACTIVE EQ] voor de volgende keuzemogelijkheden; ® Gebruik [MULTI CONTROL 5/∞] om de geluidsweergave te regelen. • De ACTIVE EQ functie is niet beschikbaar als REC MODE, AUTO TUNING of PRESET MEMORY zijn ingeschakeld en tijdens het afspelen in 96kHz LPCM. De ACTIVE EQ indicator licht op. • Wanneer de ACTIVE EQ functie AAN staat dient u deze UIT te zetten en vervolgens de TONE instelling te regelen. † Druk op [TONE]. ACTIVE EQ Nederlands 21 B60-5739-00_00_03NL. indd 21 08. 4. 23 5:39:50 PM Geluidseffecten Surroundfuncties Dit toestel is voorzien van speciale luisterstanden die optimale akoestische effecten voor de weergave van diverse videobronnen produceren. Om een optimaal effect van de surroundfuncties te krijgen, moet u vooraf de juiste luidsprekerinstellingen uitvoeren. Zie <Luidsprekerinstellingen> %. Dolby Digital Dolby Digital is een zeer verfijnde en veelzijdige technologie voor het coderen/decoderen van geluidssignalen. Dolby Digital technologie is in staat mono, stereo (twee kanalen), of surroundweergave met maximaal 5. 1-kanalen (gescheiden* multikanaals audio) te reproduceren. Bij 5. 1-kanaals surroundweergave zorgen de drie voorkanalen (links/midden/rechts) voor een duidelijke weergave van de gesproken teksten en voor een duidelijke plaatsing van geluiden, terwijl de twee surroundkanalen (links surround/rechts surround) de toehoorders als het ware omhullen en midden in de actie plaatsen. Het LFE (Lage Frequentie Effecten) kanaal geeft explosies en andere effecten extra nadruk zodat u ze niet alleen hoort, maar vaak ook echt voelt. De superieure coderingsefficiëntie van Dolby Digital en de mogelijkheid multikanaals audio van hoge kwaliteit te reproduceren zonder daarbij de videokwaliteit aan te tasten hebben van Dolby Digital wereldwijd de feitelijke standaard voor DVD audio gemaakt. * De geluidsgegevens in elk van de zes beschikbare kanalen zijn strikt van elkaar gescheiden en volledig onafhankelijk. Deze zes kanalen worden omschreven als een systeem met "5. 1-kanalen", omdat er vijf kanalen zijn met de volledige bandbreedte (alle tonen) van 3 Hz t/m 20 kHz, namelijk de linker en rechter voorkanalen, het middenkanaal en de linker en rechter surroundkanalen, plus één LFE (Lage Frequentie Effecten) subwooferkanaal speciaal voor de lage tonen van 3 t/m 120 Hz. De onderstaande luidsprekeropstellingen gelden voor de volgende 5. 1-kanaals surroundsystemen: • • • • • Dolby Digital Dolby Pro Logic II DTS DSP stand 6-kanaal DVD TV / SCREEN L SW C R Dolby Pro Logic II SL NEDERLANDS SR L: SW : C: R: LS : RS : Voorluidspreker links Subwoofer Middenluidspreker Voorluidspreker rechts Surroundluidspreker links Surroundluidspreker rechts Dolby® Pro Logic® II technologie verwerkt elk hoge-kwaliteits stereo (twee kanalen) geluidssignaal voor film of muziek tot een surroundsignaal met vijf kanalen met de volledige bandbreedte (alle tonen). Dolby Pro Logic II is een zogenaamde matrix surroundtechnologie die de richtingsgevoelige elementen die van nature voorkomen in stereomateriaal detecteert en deze vervolgens gebruikt om een surroundweergave met vijf kanalen samen te stellen. Dolby Pro Logic II is volledig compatibel met alle Dolby Pro Logic technologieën. Deze functie biedt de optimale geluidsweergave in een 5. 1-kanaals huisbioscoopsysteem voor de duizenden videocassettes en TV programma's die zijn gecodeerd als vierkanaals Dolby Surround (de codering behorend bij de Dolby Pro Logic decoderingstechnologie). (Dolby Pro Logic II surround Movie stand) Dolby Pro Logic II maakt het ook mogelijk voor spelcomputers om vijfkanaals surroundgeluid te coderen in een stereosignaal dat bijna geen invloed heeft op de CPU van de spelcomputer, wat betekent al deze extra audio geen nadelige invloed heeft op de snelheid van het spel. (Dolby Pro Logic II surround Game stand) Dolby Pro Logic II kan uw CD collectie nieuw leven inblazen. Laat uw muziek weergeven via uw huisbioscoop en u zult een naadloze, natuurlijke weergave horen met een nieuwe diepte en meer details. Het is bijna of u een opnieuw gemasterde CD beluistert. [. . . ] bij 6 Ω één kanaal aangestuurd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W + 100 W (1 kHz, 10 % T. H. D. bij 6 Ω één kanaal aangestuurd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 W + 120 W Totale harmonische vervorming . . . . . . . . 0, 05 % (1 kHz, 50 W, 6 Ω) Frequentiebereik (IHF’66) CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Hz – 70 kHz, +0 dB – –3, 0 dB Signaal-/ruisverhouding (IHF’66) CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 dB Ingangsgevoeligheid / impedantie CD/DVD, AUX, MD/TAPE, VIDEO 1, VIDEO 2 . . . 550 mV / 40 kΩ AV AUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 mV / 50 kΩ DVD/6CH INPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 mV / 27 kΩ Uitgangsniveau / impedantie REC OUT (MD/TAPE, VIDEO 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 mV / 470 Ω PRE OUT (SUBWOOFER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 5 V / 1, 5 kΩ Toonregeling BASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRF-V5300D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRF-V5300D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag