Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-PS978R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-PS978R. Wij hopen dat dit KENWOOD KRC-PS978R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-PS978R te teleladen.


KENWOOD KRC-PS978R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2404 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRC-PS978R (876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRC-PS978R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mise sous/hors tension (ON/OFF): Quand vous mettez le contact de votre véhicule, l'appareil est aussi mis sous tension, et la façade se retourne pour montrer le panneau de commande. Lorsque l’on met le contact sur le véhicule, la façade se renverse pour cacher le panneau de commande pendant la période de temps que vous avez réglée par le menu "Réglage du temps de retrait de la façade". Pour cacher l'appareil quand le contact est mis (fermeture forcée): Maintenez pressé la touche SRC pendant au moins une seconde. Mise en/hors service du Dolby NR: Appuyez répétitivement sur la touche BC NR pour commuter la sélection du Dolby NR comme suit: ▼ Lire la face/Compteur de la cassette Date (KRC-PS978R/878R seulement) Lire la face Lire la face/Défilement de la cassette Dolby B NR en service ▼ ▼ Dolby C NR en service (KRC-PS978R seulement) hors service L'indicateur B NR s’allume quand le B NR est mis en service et l'indicateur C NR s'allume quant le C NR est mis en service. [. . . ] OPMERKING K2I ( Kenwood Intelligent Twin IF) Wanneer de frekwentie van een andere zender dermate dicht in de buurt is van de zender die u ontvangt en derhalve de ontvangst wordt gestoord, zal met deze functie het bereik van de ontvangstfrekwentie worden versmald zodat er geen sprake van interferentie is. € Zie de menu-instellingen voor het kiezen van de afstemfunctie (blz. € 107 — Functies van de tuner De display voor de tuner omschakelen De display kan gebruikt worden tijdens het luisteren naar de radio. De display omschakelen: Bij elke druk op de DISP-toets schakelt de display over naar een andere functie. S MENU AM Programma-servicenaam (tijdens ontvangst van een RBS-zender) Radiotekst Datum (uitsluitend de KRC-PS978R/878R) AUD DISC NF CLK #1 ~ 6 TI/VOL ADJ DISP AM KRC-PS978R/878R Golfbanddisplay Voorkeurzendernum-mer Nederlands Tonen van frekwenties: Druk tenminste één sekonde op de DISP toets. De frekwentie van de RDS zender wordt in plaats van de zendernaam ongeveer vijf sekonden op de uitlezing getoond. OPMERKING Als de RDS-zender waarop is heeft afgestemd geen radiotekst uitzendt wanneer de display op het weergeven van radiotekst wordt ingesteld, dan verschijnt de melding "NO TEXT" op de display. Terwijl op ontvangst wordt gewacht verschijnt de aanduiding "WAITING" op de display. 2WAARSCHUWING TI indicator ™ indicator KRC-778R/778RV PTY indicator Voorkom ongelukken en bekijk derhalve beslist niet het display wanneer u met de auto rijdt. „ indicator TI indicator — 108 — RDS (Radio Data System) RDS is een digitaal informatiesysteem waarbij u behalve de normale signalen voor radioprogramma’s tevens andere signalen van de zender ontvangt voor diverse extra functies. Wanneer u naar een RDS-zender luistert (oftewel een zender die RDS-signalen uitstuurt), zal de programmanaam van de zender die u ontvangt tezamen met de frekwentie worden getoond zodat u direkt weet welke zender u beluistert. rDS (Radio Data Systeem) zenders zenden tevens frekwentiedata uit voor andere zenders in het netwerk. Indien u bijvoorbeeld een lange rit maakt wordt met deze functie automatisch naar een frekwentie van een zender in hetzelfde netwerk geschakeld waarbij de ontvangst beter is. De data wordt automatisch vastgelegd zodat u snel naar andere RDS-zenders kunt schakelen die hetzelfde programma uitzenden maar waarbij de ontvangst beter is. Zenders die u vaak beluistert en in het geheugen zijn vastgelegd zijn hierbij inbegrepen. Instellen van het volume voor erkeersinformatie/nieuws Voor het bepalen van het volumeniveau dat wordt ingesteld bij de aanvang van verkeersinformatie en nieuwsuitzendingen. Verkeersinformatie en nieuws zal wanneer het aanvangt vervolgens met dit volumeniveau worden weergegeven. OPMERKING Enhanced Other Network Zenders die <Enhanced Other Network> gebruiken zenden tevens informatie over andere RDS-zenders die verkeersinformatie hebben. Wanneer u op een zender heeft afgestemd die geen verkeersinformatie heeft maar een andere RDS-zender echter verkeersinformatie start uit te zenden, zal de tuner automatisch naar de zender met verkeersinformatie overschakelen voor de periode dat er verkeersinformatie is. € Het volumeniveau kan tijdens ontvangst van een uitzending niet door deze functie worden verlaagd. Het volume wordt uitsluitend verandert indien het bepaalde niveau hoger is dan het volume waarbij u luistert voordat de informatie aanvangt. € U kunt een instelling maken voor het uitsluitend beluisteren op een vooraf bepaald volumeniveau van verkeersinformatie of nieuwsberichten wanneer u een van deze functies aktiveert terwijl het volume in de minimale stand is gesteld. [. . . ] Sluit de in- en uitgangskabels en/of bedradingsbundel opnieuw juist aan. De hiervoor geplaatste cassette is slecht indien het probleem is opgelost. Het contact is afgezet terwijl de cassette werd uitgeworpen of de cassette is uit het toestel getrokken tijdens het laden, waardoor de cassettestand is ingeschakeld, ook al steekt er geen cassette in. Een luidsprekerkabel wordt mogelijk afgekneld door een schroef in de auto. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRC-PS978R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRC-PS978R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag