Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-878R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-878R. Wij hopen dat dit KENWOOD KRC-878R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-878R te teleladen.


Mode d'emploi KENWOOD KRC-878R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRC-878R (876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRC-878R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mise sous/hors tension (ON/OFF): Quand vous mettez le contact de votre véhicule, l'appareil est aussi mis sous tension, et la façade se retourne pour montrer le panneau de commande. Lorsque l’on met le contact sur le véhicule, la façade se renverse pour cacher le panneau de commande pendant la période de temps que vous avez réglée par le menu "Réglage du temps de retrait de la façade". Pour cacher l'appareil quand le contact est mis (fermeture forcée): Maintenez pressé la touche SRC pendant au moins une seconde. Mise en/hors service du Dolby NR: Appuyez répétitivement sur la touche BC NR pour commuter la sélection du Dolby NR comme suit: ▼ Lire la face/Compteur de la cassette Date (KRC-PS978R/878R seulement) Lire la face Lire la face/Défilement de la cassette Dolby B NR en service ▼ ▼ Dolby C NR en service (KRC-PS978R seulement) hors service L'indicateur B NR s’allume quand le B NR est mis en service et l'indicateur C NR s'allume quant le C NR est mis en service. [. . . ] Instellen van het volume voor erkeersinformatie/nieuws Voor het bepalen van het volumeniveau dat wordt ingesteld bij de aanvang van verkeersinformatie en nieuwsuitzendingen. 1 Stem op de zender af waarvoor u het volume wilt instellen. Verkeersinformatie en nieuws zal wanneer het aanvangt vervolgens met dit volumeniveau worden weergegeven. OPMERKING Enhanced Other Network Zenders die <Enhanced Other Network> gebruiken zenden tevens informatie over andere RDS-zenders die verkeersinformatie hebben. Wanneer u op een zender heeft afgestemd die geen verkeersinformatie heeft maar een andere RDS-zender echter verkeersinformatie start uit te zenden, zal de tuner automatisch naar de zender met verkeersinformatie overschakelen voor de periode dat er verkeersinformatie is. € Het volumeniveau kan tijdens ontvangst van een uitzending niet door deze functie worden verlaagd. Het volume wordt uitsluitend verandert indien het bepaalde niveau hoger is dan het volume waarbij u luistert voordat de informatie aanvangt. € U kunt een instelling maken voor het uitsluitend beluisteren op een vooraf bepaald volumeniveau van verkeersinformatie of nieuwsberichten wanneer u een van deze functies aktiveert terwijl het volume in de minimale stand is gesteld. Alarm Alle huidige functies worden onderbroken wanneer een noodbericht wordt uitgezonden zodat u het noodbericht (bijvoorbeeld in geval van natuurrampen) kunt beluisteren. € 109 — RDS-functies Bladeren door radiotekst Met deze functie kunt u door de tekst bladeren, zodat de volledige tekst kan worden gelezen. De manier waarop wordt gebladerd hangt af van hoe het item bladeren van het menu is ingesteld. U heeft de keuze uit de volgende programmatypen: Programmatype KRC-PS978R/878R KRC-778R/778RV Lezingen (All Speech) (Speech) Muziek (All Music) (Music) 1. 10~15, 24~28) • U kunt het gewenste programmatype direkt kiezen door op de overeenkomende voorkeurtoets te drukken. In de fabriek zijn de volgende programmatypen op de volgende toetsen reeds 2 Wanneer de DISP-toets gedurende tenminste 1 seconde ingedrukt blijft, bladert het toestel de tekst door. Nederlands 2 Wanneer de DISP-toets gedurende tenminste 1 seconde ingedrukt blijft, bladert het toestel de tekst door. oPMERKING Zie de menu-instelling (blz. 128) voor details over het overschakelen tussen handmatig en automatisch bladeren. Programmatype (PTY) functie Voor het automatisch afstemmen op zenders die programma’s van het gekozen type uitzenden. Op de display verschijnt "PTY" en de selectiefunctie voor het programmatype (PTY) wordt ingeschakeld. De functie wordt automatisch uitgeschakeld indien u niet binnen 30 sekonden op een toets drukt. OPMERKING Deze functie is niet beschikbaar tijdens ontvangst van verkeersinformatie. OPMERKING De taal op de display veranderen in Frans, Duits of Zweeds Druk in de PTY functie op de DISP-toets in om te zien welke taal wordt gebruikt. [. . . ] (blz 102) Sluit de kabels juist aan de hand van het gedeelte "Verbinden van kabels met aansluitingen" aan. Zorg dat de telefoondempingkabel geen kontakt met een metalen deel maakt. cD/Externe disk functie PROBLEEM De diskwisselaarfunctie kan niet worden geaktiveerd. Niet de gekozen disk maar een andere wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRC-878R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRC-878R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag