Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-694

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-694. Wij hopen dat dit KENWOOD KRC-694 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-694 te teleladen.


KENWOOD KRC-694 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4452 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRC-694 (1270 ko)
   KENWOOD KRC-694 ANNEXE 747 (4718 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRC-694

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 17 Weergeven van externe disks Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting Fragmentzoeken Zoeken naar een disk Herhalen van een fragment/disk Weergave met aftasten Weergave in willekeurige volgorde Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde Vastleggen van disknamen (DNPS) Bladeren van tekst/titel Functies van de tuner . 10 Afstemmen Voorkeurzendergeheugen Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen Afstemmen op voorkeurzenders Veranderen van displaytype Instellen van het contrast Nieuwsbulletinfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode Lokaal zoeken Afstemfunctie Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen AF (Alternative Frequency) Beperken van de RDS-regio (Regionale functie) Automatische TP afstemfunctie Mono-ontvangst Bladeren van tekst Spanning uitschakelen na een bepaalde periode RDS-functies . 18 11:36 AM Page 3 Veiligheidsvoorschriften 2WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en let derhalve op de volgende voorzorgen: • Steek het toestel geheel in totdat het op zijn plaats vergrendelt. Het toestel schiet anders namelijk in geval van een botsing of schokken mogelijk van zijn plaats. [. . . ] Wanneer op de [¢] toets wordt gedrukt, wordt het volgende fragment weergegeven. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert de herhaalfunctie in onderstaande volgorde. Herhaalde weergave Display Herhalen van een fragment "(T-)Repeat ON"/ "(T-)REP ON" "D-Repeat ON"/ "D-REP ON" Herhalen van een disk (Functie van de diskwisselaar) UIT "Repeat OFF"/ "REP OFF" Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde (Functie van de diskwisselaar) In willekeurige volgorde weergeven van alle fragmenten op alle disks in de diskwisselaar. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de functie voor weergave in willekeurige volgorde van het magazijn aan- of uitgezet. Wanneer ingeschakeld, wordt "M-Random ON"/ "MRDM ON" getoond. Wanneer op de [¢] toets wordt gedrukt, wordt het volgende fragment weergegeven. Weergave met aftasten Weergeven van het eerste gedeelte van elk fragment op de huidige disk om snel het gewenste fragment op te zoeken. € De naam van een CD kan alleen worden veranderd door dezelfde procedure nogmaals uit te voeren. 1 Start de weergave van de disk waaraan u een naam wilt bevestigen • Er kunnen geen namen worden bevestigd aan MD's. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert het soort teken in onderstaande volgorde. soort teken Hoofdletters Kleine letters Cijfers en symbolen Speciale tekens (accenten) 5 Kies de tekens Druk op de [FM] of [AM] toets. € Wanneer er gedurende 10 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de tot op dat moment ingevoerde naam vastgelegd en wordt de functie voor het vastleggen van namen afgesloten. € Geluidsdragers waaraan u namen kunt bevestigen, zijn - Externe CD-wisselaar/speler: Afhankelijk van de CD-wisselaar/ speler. Na deze uitleg volgt een beschrijving van alle beschikbare functies en de daarbij behorende instellingen. Voorbeeld: Wanneer "Beep"/ "BEEP" is gekozen, wordt elke keer dat de toets wordt ingedrukt overgeschakeld tussen "Beep ON"/ "BEEP ON" en "Beep OFF"/ "BEEP OFF". nEWS indicator Menudisplay 4 Sluit de menufunctie af Druk op de [MENU] toets. De mogelijke instellingen van de functies die op de hierboven beschreven wijze worden bediend staan in onderstaande tabel. (In de meeste gevallen is de bovenste instelling in de tabel de oorspronkelijke instelling. ) Functies die op een andere wijze worden bediend (<Handmatig instellen van de klok> enz. 18 11:36 AM Page 21 Veiligheidscode <In stand-by (alleen verlichting)> Omdat authorisatie met behulp van de veileigheidscode vereist is wanneer deze uit het voertuig is genomen, kunt u diefstal helpen voorkomen. Wanneer de veiligheidscodefunctie eenmaal is geactiveerd, kan de functie niet meer gedeactiveerd worden. De veiligheidscode is het 4-cijferige getal dat in het "Car Audio Passport" van deze eenheid staat. [. . . ] 40 ☞ Sluit de kabel juist aan de hand van het gedeelte <Verbinden van kabels met aansluitingen> aan. overslaan van blanco gedeelten gebeurt midden in opgenomen gedeelten. 48 ✔ De opname is met een te laag niveau opgenomen en wordt als blanco gedeelte herkend. œ De spanning werd uitgeschakeld of er werd een bron gekozen of een andere bewerking uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRC-694

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRC-694 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag