Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-594

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-594. Wij hopen dat dit KENWOOD KRC-594 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-594 te teleladen.


Mode d'emploi KENWOOD KRC-594
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRC-594 (1270 ko)
   KENWOOD KRC-594 ANNEXE 666 (4718 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRC-594

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 17 Weergeven van externe disks Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting Fragmentzoeken Zoeken naar een disk Herhalen van een fragment/disk Weergave met aftasten Weergave in willekeurige volgorde Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde Vastleggen van disknamen (DNPS) Bladeren van tekst/titel Functies van de tuner . 10 Afstemmen Voorkeurzendergeheugen Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen Afstemmen op voorkeurzenders Veranderen van displaytype Instellen van het contrast Nieuwsbulletinfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode Lokaal zoeken Afstemfunctie Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen AF (Alternative Frequency) Beperken van de RDS-regio (Regionale functie) Automatische TP afstemfunctie Mono-ontvangst Bladeren van tekst Spanning uitschakelen na een bepaalde periode RDS-functies . 18 11:36 AM Page 3 Veiligheidsvoorschriften 2WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en let derhalve op de volgende voorzorgen: • Steek het toestel geheel in totdat het op zijn plaats vergrendelt. Het toestel schiet anders namelijk in geval van een botsing of schokken mogelijk van zijn plaats. [. . . ] Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de functie voor weergave in willekeurige volgorde van het magazijn aan- of uitgezet. Wanneer ingeschakeld, wordt "M-Random ON"/ "MRDM ON" getoond. Wanneer op de [¢] toets wordt gedrukt, wordt het volgende fragment weergegeven. Weergave met aftasten Weergeven van het eerste gedeelte van elk fragment op de huidige disk om snel het gewenste fragment op te zoeken. € De naam van een CD kan alleen worden veranderd door dezelfde procedure nogmaals uit te voeren. 1 Start de weergave van de disk waaraan u een naam wilt bevestigen • Er kunnen geen namen worden bevestigd aan MD's. Houd de [DISP] toets tenminste 1 seconde ingedrukt. 2 Activeer de functie voor het vastleggen van namen Houd de [NAME. S] toets tenminste 2 seconden ingedrukt. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert het soort teken in onderstaande volgorde. soort teken Hoofdletters Kleine letters Cijfers en symbolen Speciale tekens (accenten) 5 Kies de tekens Druk op de [FM] of [AM] toets. 6 Herhaal de stappen 3 t/m 5 om de naam in te voeren. € Wanneer er gedurende 10 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de tot op dat moment ingevoerde naam vastgelegd en wordt de functie voor het vastleggen van namen afgesloten. € Geluidsdragers waaraan u namen kunt bevestigen, zijn - Externe CD-wisselaar/speler: Afhankelijk van de CD-wisselaar/ speler. Na deze uitleg volgt een beschrijving van alle beschikbare functies en de daarbij behorende instellingen. Voorbeeld: Wanneer "Beep"/ "BEEP" is gekozen, wordt elke keer dat de toets wordt ingedrukt overgeschakeld tussen "Beep ON"/ "BEEP ON" en "Beep OFF"/ "BEEP OFF". U kunt andere functies instellen door terug te keren naar stap 2. nEWS indicator Menudisplay 4 Sluit de menufunctie af Druk op de [MENU] toets. De mogelijke instellingen van de functies die op de hierboven beschreven wijze worden bediend staan in onderstaande tabel. (In de meeste gevallen is de bovenste instelling in de tabel de oorspronkelijke instelling. ) Functies die op een andere wijze worden bediend (<Handmatig instellen van de klok> enz. 18 11:36 AM Page 21 Veiligheidscode <In stand-by (alleen verlichting)> Omdat authorisatie met behulp van de veileigheidscode vereist is wanneer deze uit het voertuig is genomen, kunt u diefstal helpen voorkomen. [. . . ] ˜ Houd tenminste 4 seconden tussen fragmenten aan. œ De blanco gedeelten tussen de fragmenten op de band bevatten te veel ruis en kunnen niet als zodanig worden herkend. Niet de gekozen disk maar een andere wordt weergegeven. œ De disk is in een andere lade geplaatst dan u heeft gekozen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRC-594

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRC-594 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag