Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-591

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-591. Wij hopen dat dit KENWOOD KRC-591 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-591 te teleladen.


KENWOOD KRC-591 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRC-591 (983 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRC-591

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 16 Weergeven van externe disks Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting Fragmentzoeken Albumzoeken Herhalen van een fragment/album Aftasten van fragment Weergave in willekeurige volgorde Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde Vastleggen van disknamen (DNPS) Bladeren van tekst/titel Instellen van de grafishe display Veranderen van displaytype Instellen van het contrast Dimmer Nieuwsbulletinfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode Lokaal zoeken Afstemfunctie Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen AF (Alternative Frequency) Beperken van de RDS-regio (Regionale functie) Automatische TP afstemfunctie Mono-ontvangst Bladeren van tekst Spanning uitschakelen na een bepaalde periode Functies van de tuner . 6 9:47 AM Page 3 Veiligheidsvoorschriften 2WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en let derhalve op de volgende voorzorgen: • Steek het toestel geheel in totdat het op zijn plaats vergrendelt. Het toestel schiet anders namelijk in geval van een botsing of schokken mogelijk van zijn plaats. € Bij het verlengen van de kabels voor het kontakt, de accu of aarde moet u kabels gebruiken die voor gebruik in auto’s zijn ontworpen of andere kabels met een doorsnede van tenminste 0, 75 mm2 (AWG18) zodat de kabels niet worden aangetast of de isolatie van de kabels wordt beschadigd. [. . . ] 6 9:47 AM Page 18 Nederlands Functies voor externe disk-bediening Aftasten van fragment Weergeven van het eerste gedeelte van elk fragment op de huidige disk om snel het gewenste fragment op te zoeken. Wanneer op de [¢] toets wordt gedrukt, wordt het volgende fragment weergegeven. 1 Start de weergave van de disk waaraan u een naam wilt bevestigen • Er kunnen geen namen worden bevestigd aan MD's. € Het is niet mogelijk om disks namen te geven terwijl CD-tekst of de klok op de display wordt getoond. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de functie voor weergave in willekeurige volgorde aan- of uitgezet. Wanneer op de [¢] toets wordt gedrukt, wordt het volgende fragment weergegeven. 2 Activeer de functie voor het vastleggen van namen Houd de [NAME] toets tenminste 2 seconden ingedrukt. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert het soort teken in onderstaande volgorde. Soort teken Hoofdletters Kleine letters Cijfers en symbolen Speciale tekens (accenten) Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde (Functie van de diskwisselaar) In willekeurige volgorde weergeven van alle fragmenten op alle disks in de diskwisselaar. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de functie voor weergave in willekeurige volgorde van het magazijn aan- of uitgezet. € Wanneer er gedurende 10 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de tot op dat moment ingevoerde naam vastgelegd en wordt de functie voor het vastleggen van namen afgesloten. € Geluidsdragers waaraan u namen kunt bevestigen, zijn - Externe CD-wisselaar/speler: Afhankelijk van de CD-wisselaar/ speler. € De naam van een CD kan alleen worden veranderd door dezelfde procedure nogmaals uit te voeren. Na deze uitleg volgt een beschrijving van alle beschikbare functies en de daarbij behorende instellingen. Veiligheidscode Omdat authorisatie met behulp van de veileigheidscode vereist is wanneer deze uit het voertuig is genomen, kunt u diefstal helpen voorkomen. Wanneer de veiligheidscodefunctie eenmaal is geactiveerd, kan de functie niet meer gedeactiveerd worden. De veiligheidscode is het 4-cijferige getal dat in het "Car Audio Passport" van deze eenheid staat. Wanneer "MENU" wordt getoond, wordt "Security"/ "SECURITY" getoond. Voorbeeld: Wanneer "Beep"/"BEEP" is gekozen, wordt elke keer dat de toets wordt ingedrukt overgeschakeld tussen "Beep ON"/"BEEP ON" en "Beep OFF"/"BEEP OFF". 3 Activeer de veiligheidscodefunctie Houd de [4] of [¢] toets tenminste 1 seconde ingedrukt. Wanneer "ENTER" wordt getoond, wordt "CODE" getoond. De mogelijke instellingen van de functies die op de hierboven beschreven wijze worden bediend staan in onderstaande tabel. [. . . ] ˜ U kunt de cassette alleen verwijderen binnen de 10 minuten nadat u het contactslot op OFF hebt gezet. Als u langer dan 10 minuten hebt gewacht, moet u het contactslot opnieuw op ON zetten en dan op de Uitwerptoets drukken. 45 ✔ De blanco gedeelten tussen de fragmenten op de band zijn te kort en kunnen niet als zodanig worden herkend. œ De blanco gedeelten tussen de fragmenten op de band bevatten te veel ruis en kunnen niet als zodanig worden herkend. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRC-591

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRC-591 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag