Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-591

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-591. Wij hopen dat dit KENWOOD KRC-591 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-591 te teleladen.


KENWOOD KRC-591 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRC-591 (983 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRC-591

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 16 Weergeven van externe disks Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting Fragmentzoeken Albumzoeken Herhalen van een fragment/album Aftasten van fragment Weergave in willekeurige volgorde Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde Vastleggen van disknamen (DNPS) Bladeren van tekst/titel Instellen van de grafishe display Veranderen van displaytype Instellen van het contrast Dimmer Nieuwsbulletinfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode Lokaal zoeken Afstemfunctie Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen AF (Alternative Frequency) Beperken van de RDS-regio (Regionale functie) Automatische TP afstemfunctie Mono-ontvangst Bladeren van tekst Spanning uitschakelen na een bepaalde periode Functies van de tuner . 6 9:47 AM Page 3 Veiligheidsvoorschriften 2WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en let derhalve op de volgende voorzorgen: • Steek het toestel geheel in totdat het op zijn plaats vergrendelt. Het toestel schiet anders namelijk in geval van een botsing of schokken mogelijk van zijn plaats. € Bij het verlengen van de kabels voor het kontakt, de accu of aarde moet u kabels gebruiken die voor gebruik in auto’s zijn ontworpen of andere kabels met een doorsnede van tenminste 0, 75 mm2 (AWG18) zodat de kabels niet worden aangetast of de isolatie van de kabels wordt beschadigd. [. . . ] 2 Activeer de functie voor het vastleggen van namen Houd de [NAME] toets tenminste 2 seconden ingedrukt. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert het soort teken in onderstaande volgorde. Soort teken Hoofdletters Kleine letters Cijfers en symbolen Speciale tekens (accenten) Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde (Functie van de diskwisselaar) In willekeurige volgorde weergeven van alle fragmenten op alle disks in de diskwisselaar. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de functie voor weergave in willekeurige volgorde van het magazijn aan- of uitgezet. 5 Kies de tekens Druk op de [FM] of [AM] toets. 6 Herhaal de stappen 3 t/m 5 om de naam in te voeren. € Wanneer er gedurende 10 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de tot op dat moment ingevoerde naam vastgelegd en wordt de functie voor het vastleggen van namen afgesloten. € Geluidsdragers waaraan u namen kunt bevestigen, zijn - Externe CD-wisselaar/speler: Afhankelijk van de CD-wisselaar/ speler. raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar/ speler. € De naam van een CD kan alleen worden veranderd door dezelfde procedure nogmaals uit te voeren. Houd de [DISP] toets tenminste 1 seconde ingedrukt. Na deze uitleg volgt een beschrijving van alle beschikbare functies en de daarbij behorende instellingen. Veiligheidscode Omdat authorisatie met behulp van de veileigheidscode vereist is wanneer deze uit het voertuig is genomen, kunt u diefstal helpen voorkomen. Wanneer de veiligheidscodefunctie eenmaal is geactiveerd, kan de functie niet meer gedeactiveerd worden. De veiligheidscode is het 4-cijferige getal dat in het "Car Audio Passport" van deze eenheid staat. Wanneer "MENU" wordt getoond, wordt "Security"/ "SECURITY" getoond. 3 Stel de functie in Druk op de [4] of [¢] toets. Voorbeeld: Wanneer "Beep"/"BEEP" is gekozen, wordt elke keer dat de toets wordt ingedrukt overgeschakeld tussen "Beep ON"/"BEEP ON" en "Beep OFF"/"BEEP OFF". U kunt andere functies instellen door terug te keren naar stap 2. 3 Activeer de veiligheidscodefunctie Houd de [4] of [¢] toets tenminste 1 seconde ingedrukt. Wanneer "ENTER" wordt getoond, wordt "CODE" getoond. De mogelijke instellingen van de functies die op de hierboven beschreven wijze worden bediend staan in onderstaande tabel. [. . . ] Fragment zoeken kan niet uitgevoerd worden. 66-2 ✔ Voor het eerste of laatste fragment van het album. ˜ Voor ieder album is van toepasssing dat het niet mogelijk is om de functie Fragment zoeken naar het eerste fragment in achterwaartse richting uit te voeren en evenmin is het mogelijk de functie Fragment zoeken naar het laatste fragment in voorwaarste richting uit te voeren. Neem in de volgende gevallen contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum: • Er kan niet worden overgeschakeld naar de diskwisselaar hoewel deze wel is aangesloten, en tijdens het veranderen van functie verschijnt "AUX" op de display. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRC-591

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRC-591 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag