Gebruiksaanwijzing KENWOOD KMR-M308BTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMR-M308BTE. Wij hopen dat dit KENWOOD KMR-M308BTE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMR-M308BTE te teleladen.


Mode d'emploi KENWOOD KMR-M308BTE
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KMR-M308BTE (1065 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KMR-M308BTE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] PHONE: Het toestel gebruikt de beltoon van de aangesloten telefoon ten teken dat een gesprek/ tekstbericht wordt ontvangen. (De aangesloten telefoon gaat over indien de telefoon niet voor deze functie geschikt is. ) ON: Het toestel geeft een beltoon en “SMS RECEIVED” verschijnt ten teken dat een tekstbericht wordt ontvangen. 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. Druk op om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren. 3 Houd Druk voor het direct invoeren van [PHONE BOOK] op . (  PHONE BOOK) Druk nogmaals op om tussen de telefoonboeken van de aangesloten telefoons te schakelen. cALL HISTORY 1 Druk op de volumeknop om een naam of telefoonnummer te kiezen. € “I” verwijst naar ontvangen gesprekken, “O” naar gebelde nummers en “M” naar gemiste gesprekken. Indd 10 26/12/2013 4:06:38 PM Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) BLUETOOTH® Kiezen van een contact met de naam • U kunt snel een contact in overeenstemming met de eerste letter (A tot Z), cijfer (0 tot 9) of symbool opzoeken. 2 Draai de volumeknop om [PHONE BOOK] te kiezen en druk vervolgens op de knop. Druk op / om naar het volgende menu (LMNOPQRSTUV of WXYZ1 ) te gaan. 4 Draai de volumeknop of druk op S / T om de eerste letter te kiezen en druk vervolgens op de knop. 5 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop. 6 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bellen. Druk op om naar de voorgaande laag terug te gaan. €NO MEMORY” verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen. Wissen van een contact Niet van toepassing op mobiele telefoons die PBAP ondersteunen. 1 Druk op om de Bluetooth functie te activeren. 2 Draai de volumeknop om [CALL HISTORY] of [PHONE BOOK] te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen. Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen. [. . . ] Raak de metalen onderdelen van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. metalen onderdelen zoals de warmteafvoer en behuizing worden heet. € Verbind de [ draden van de luidspreker niet met het autochassis, aardedraad (zwart) en sluit niet in serie aan. € Monteer het toestel met een kleinere hoek dan 30º. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KMR-M308BTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KMR-M308BTE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag