Gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-264

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-264. Wij hopen dat dit KENWOOD KMM-264 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-264 te teleladen.


KENWOOD KMM-264 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1866 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KMM-264 (1111 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KMM-264

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) Conformiteitsverklaring met betrekking tot de RoHS richtlijn van de Europese Unie (2011/65/EU) Fabrikant: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan EU-vertegenwoordiger: JVCKENWOOD NEDERLAND B. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift 2004/108/EC Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Vorschrift 2011/65/EU Hersteller: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan EU-Vertreter: JVCKENWOOD NEDERLAND B. Indd 2 9/12/2014 8:58:04 AM GRUNDLAGEN Frontblende Lautstärke-Regler (drehen/drücken) Displayfenster ERSTE SCHRITTE 1 Wählen Sie die Anzeigesprache und brechen Sie die Demonstration ab Abnehmen-Taste Anbringen Abnehmen Rücksetzen Ihre vorgegebenen Einstellungen werden ebenfalls gelöscht. [. . . ] € De gemaakte instellingen zijn alleen van toepassing op de gekozen bron/zender. Nadat u van bron/zender verandert, moet u de instellingen opnieuw maken. ON: Overschakelen naar een andere zender in een bepaalde regio met gebruik van “AF”. ON: Automatisch opzoeken van een andere zender die hetzelfde programma in hetzelfde Radio Data System netwerk uitzendt maar met een betere ontvangst indien de ontvangst van de huidige zender slecht is. Draai de volumeknop om de PTY-taal (ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN) te kiezen en druk vervolgens op de knop. Kiezen van het beschikbare programmatype (zie hieronder) en druk vervolgens op S / T om te starten. € Opslaan van een zender: Houd een van de cijfertoetsen (1 tot 6) even ingedrukt. € Kiezen van een opgeslagen zender: Druk op een van de cijfertoetsen (1 tot 6). MONO SET NEWS SET REGIONAL AF SET TI PTY SEARCH CLOCK TIME SYNC ON: Gelijkstellen van de klok van het toestel op basis van de tijd van de Radio Data System zender. 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd. 5%/ 1%/ 5%/ 10%: Bij het luisteren naar een iPod, ANDROID of KME Light/ KMC-bestand, kunt u de zoekratio voor het totaal aantal bestanden kiezen. * SKIP SEARCH • • • • • Druk op 5 om weer terug naar de basismap/het eerste bestand/het eerste menu te gaan. (  6) Voor ANDROID alleen van toepassing wanneer [BROWSE MODE] is gekozen. 2 Draai de volumeknop om [DISPLAY] te kiezen en druk vervolgens op de knop. starten van weergave 1 Verbind een draagbare audiospeler (los verkrijgbaar). Aux-ingangsaansluiting Draagbare audiospeler 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. LV1/ LV2 of LEVEL1/ LEVEL2: Selecteren van de gewenste lage en hoge frequenties voor een goed-gebalanceerd geluid bij een laag volumeniveau. ) SUB-W PHASE REVERSE (180°)/ NORMAL (0°): Kiezen van de fase van de subwoofer in overeenstemming met de luidsprekeruitgang voor een optimaal geluid. (Alleen kiesbaar indien een andere instelling dan [THROUGH] is gekozen voor [LPF SUBWOOFER]. Voor de AUX: –8 tot +8 (0) ; Voor overige bronnen: –8 tot 0: Vastleggen van de volume-aanpassing voor iedere bron. SOUND RECNSTR (Geluidreconstructie) ON: Er wordt een compensatie voor de hoge frequentiecomponenten gemaakt en de verhogingstijd van de golfvorming die met het comprimeren van audiodata verloren gaat wordt hersteld voor een realistisch geluid. [. . . ] “CALL” verdwijnt en de weergave van het audiosysteem wordt voortgezet. € Het verbinden met een kabel die langer dan 5 m is, kan abnormale weergave tot gevolg hebben. € Dit toestel herkent geen USB-apparaat dat een ander voltage dan 5 V heeft en 1 A overschrijdt. meer over KENWOOD Music Editor Light en KENWOOD Music Control • Dit toestel ondersteunt de KENWOOD Music Editor Light app voor pc en de Android™ app KENWOOD Music Control. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KMM-264

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KMM-264 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag