Gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-202. Wij hopen dat dit KENWOOD KMM-202 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-202 te teleladen.


KENWOOD KMM-202 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1748 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KMM-202

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] Weergave/pauze, verspringen, snel-voorwaarts of achterwaarts verplaatsen in bestanden is nog mogelijk met dit toestel. mODE OFF : Regel de iPod met dit toestel. Druk met ANDROID als bron gekozen herhaaldelijk op 5. BROWSE MODE : Bedien het Android apparaat met dit toestel via de KENWOOD MUSIC PLAY app die op het Android apparaat is geïnstalleerd. HAND MODE : Bedien het Android apparaat met het Android apparaat middels een andere mediaspeler-app die op het Android apparaat is geïnstalleerd. weergave/pauze en verspringen van bestanden kan nog wel worden uitgevoerd via dit toestel. 1 Druk op 2 Draai de volumeknop om een map/lijst te kiezen en druk vervolgens op de knop. Herhaal stappen 1 tot 3 om de volgende drives te kiezen. 5%/ 1%/ 5%/ 10%: Bij het luisteren naar een iPod of ANDROID, kunt u de zoekratio voor het totaal aantal bestanden kiezen. Instellen van de AUX-naam Tijdens het luisteren naar een draagbare audiospeler die met het toestel is verbonden. 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen. 2 Draai de volumeknop om [SYSTEM] te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om [AUX NAME SET] te kiezen en druk vervolgens op de knop. 4 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op de knop. aUX (basisinstelling)/ DVD/ PORTABLE/ GAME/ VIDEO/ TV 5 Houd even ingedrukt om te voltooien. Druk op om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. sKIP SEARCH NEDERLANDS JS_KWD_KMM_202_ENE2N_NL. Indd 9 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 9 18-Aug-15 2:01:15 PM AUDIO-INSTELLINGEN Tijdens het luisteren naar een bron. 1 Druk op AUD om [AUDIO CONTROL] direct te activeren. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd. Druk op om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. [. . . ] 48 kHz / 16 bit) 1 A Bedrijfsvoltage Maximaal stroomverbruik Bedrijfstemperatuur Installatie-afmetingen (B × H × D) Gewicht 14, 4 V (10, 5 V — 16 V toelaatbaar) 10 A –10°C — +60°C 182 mm × 53 mm × 107 mm 0, 6 kg Frequentieweergave (±3 dB) Maximale ingangsspanning Ingangsimpedantie 20 Hz — 20 kHz 1 000 mV 30 kΩ Preout-niveau/belasting (USB) Preout-impedantie Audio Maximaal uitgangsvermogen Volledig bandbreedte-vermogen Luidsprekerimpedantie Toonbereik 50 W × 4 22 W × 4 (met minder dan 1 % THV) 4 Ω — 8 Ω Lage tonen Middentonen Hoge tonen 2 500 mV/10 kΩ ≤ 600 Ω 100 Hz ±8 dB 1, 0 kHz ±8 dB 12, 5 kHz ±8 dB Zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. Indd 15 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 15 18-Aug-15 2:01:17 PM INSTALLEREN / VERBINDEN • Dit toestel kan uitsluitend worden gebruikt in een auto met 12 Volt gelijkstroom, negatieve • • • • aarding. ontkoppel de negatieve pool van de accu alvorens te verbinden en monteren. Voorkom kortsluiting en sluit derhalve het accudraad (geel) en ontstekingsdraad (rood) niet op het autochassis of de aardedraad (zwart) aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KMM-202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KMM-202 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag