Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-5234

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-5234. Wij hopen dat dit KENWOOD KDV-5234 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-5234 te teleladen.


KENWOOD KDV-5234 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8640 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDV-5234 (8534 ko)
   KENWOOD KDV-5234 KAC-X1R (8534 ko)
   KENWOOD KDV-5234 BROCHURE (8534 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDV-5234

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD-ONTVANGER KDV-5234 GEBRUIKSAANWIJZING © B64-3441-00/00 (EW) KDV-5234_E_NLD r2. indd 1 06. 5. 12 8:07:05 PM Inhoud Gebruiksaanwijzing voor deze handleiding Veiligheidsvoorschriften Opmerkingen Omgaan met media Basisbediening 4 6 7 10 Standaardfuncties DVD, VCD (Video CD) of videobestand (MPEG) bekijken Luisteren naar CD's en audiobestanden Afbeeldingsbestanden (JPEG) bekijken Naar de radio luisteren 12 12 14 16 18 19 DVD, VCD of videobestand bekijken 20 Beeld voor beeld weergeven Weergave herhalen Geluid wijzigen (alleen voor VCD) Taal voor soundtrack wijzigen (alleen voor DVD) Taal voor ondertiteling wijzigen (alleen voor DVD) Camerahoek wijzigen (alleen voor DVD) Inzoomen DVD-menu (alleen voor DVD) PBC instellen (alleen voor VCD) 20 20 21 21 21 21 22 22 23 Modus selecteren Modus selecteren Bestand selecteren Map selecteren 1 Map selecteren 2 32 32 32 33 33 Afbeeldingsbestand bekijken Weergave herhalen Aftastweergave Willekeurig afspelen Weergave stoppen Een afbeelding draaien ofspiegelen 34 34 34 35 35 35 DVD instellen Schermweergave instellen Audio instellen CD-speler instellen DVD-speler instellen Taal instellen Niveau van ouderlijk toezichtinstellen/ wijzigen 24 24 25 26 26 28 28 Naar de radio luisteren Automatisch in geheugen vastleggen Handmatig in geheugen vastleggen Afstemmingsmodus Monomodus (alleen bij ontvangst van FMuitzending) 36 36 36 37 37 Luisteren naar muziekdisks en audiobestanden Disk/map zoeken (alleen voor audiobestanden en diskwisselaars) Weergave herhalen Aftastweergave Willekeurig afspelen Inhoud diskwisselaar willekeurig afspelen (alleen voor diskwisselaar) Titels of tekst doorbladeren RDS-besturing 30 30 30 30 31 31 31 38 Verkeersinformatie 38 PTY (programmatype) 38 Programmatype vastleggen 39 Veranderen van de taal voor de PTY-functie 40 Rollen van radiotekst 40 TEL Mute-regeling TEL Mute 41 41 Audioregeling Gedetailleerde audioregeling Audio instellen Luidsprekers instellen System Q Regeling subwooferuitvoer 42 42 44 44 45 45 Displayregeling Display selecteren Informatie weergeven op schermen bestanden selecteren Bedieningspaneel verwijderen Bedieningspaneel plaatsen 46 46 48 49 49 2 KDV-5234 KDV-5234_E_NLD r2. indd 2 06. 5. 12 8:07:06 PM Menu Menu instellen Beveiligingscode instellen Beveiligingscode invoeren Demonstratie instellen De klok instellen AUX-naam selecteren LX-versterkerregeling Audio voorinstellen Waarden voor voorinstellen van audio oproepen Externe displayregeling 50 50 52 53 53 54 54 55 56 57 57 Gebruiksaanwijzing voor deze handleiding Veiligheidsvoorschriften Opmerkingen Omgaan met media Basisbediening DVD, VCD of videobestand bekijken DVD instellen Luisteren naar muziekdisks en audiobestanden Afstandsbediening Batterij plaatsen Overschakelen op de modus voor de afstandsbediening Algemene werking (AUD-modus) DVD/VCD/CD/audiobestand (DVD-modus) Radio (AUD-modus) 58 58 58 59 60 61 Modus selecteren Afbeeldingsbestand bekijken Naar de radio luisteren RDS-besturing Help?Bestand afspelen Audiobestanden Videobestanden Afbeeldingsbestanden 62 62 64 64 TEL Mute-regeling Audioregeling Displayregeling Menu Afstandsbediening Help? Help?Probleemoplossing Algemeen Disks afspelen Audiobestanden Menu 65 65 66 67 67 Help?Fout 72 DVD-taalcodes Accessoires/Installatieprocedure Aansluitingen Installatie Technische gegevens 73 75 76 78 80 DVD-taalcodes Accessoires Aansluitingen Installatie Nederlands 3 KDV-5234_E_NLD r2. indd 3 06. 5. 12 8:07:08 PM Gebruiksaanwijzing voor deze handleiding In deze handleiding worden illustraties gebruikt om de werking uit te leggen. Afstemmingsmodus De displays en schermen die in deze handleiding worden weergegeven, zijn voorbeelden die worden gebruikt ter illustratie van de werking van het apparaat. [. . . ] Afhankelijk van de disk kunt u de weergegven informatie omschakelen door op deze knop te drukken. Informatie weergeven op scherm en bestanden selecteren Hiermee wordt de informatie weergegeven op de disk die wordt afgespeeld en wordt een bestand geselecteerd om te worden afgespeeld. 1 Broninformatie weergeven Informatie over de bron wordt weergegeven op het scherm. De informatie blijft altijd op het scherm staan zolang geen afbeelding wordt weergegeven. U kunt informatie selecteren die moet worden getoond als "∞" en "5" worden weergegeven. !Media-informatie De afspeeltijd en tekstinformatie worden weergegeven. " Statusinformatie De instellingsstatus voor de afspeelfunctie wordt weergegeven. # Weergave broninformatie Ontvangstfrequentie, band en het aantal zenders, enz. De afspeeltijd, titel/track/hoofdstuknummer en instellingsstatus van elke functie, enz. worden weergegeven tijdens het afspelen van een DVD, enz. 2 Geef informatie op disk en in bestand weer 3 Toon de bestandenlijst Een audio-, film- of afbeeldingsbestand wordt weergegeven. 4 Selecteer een bestand dat u wilt afspelen in de lijst 48 KDV-5234 KDV-5234_E_NLD r2. indd 48 06. 5. 12 8:08:28 PM Bedieningspaneel plaatsen • De bestandenlijst wordt niet weergegeven als de disk die wordt afgespeeld geen audio-, film- of afbeeldingsbestand bevat. Hiermee plaatst u het bedieningspaneel. 1 Lijn het bedieningspaneel uit met de hoofdeenheid Bedieningspaneel verwijderen Hiermee verwijdert u het bedieningspaneel. 1 Open het bedieningspaneel 2 Verwijder het bedieningspaneel Waarschuwingslampje tegen diefstal Lijn de opening in het paneel uit met de schacht aan de rechterkant van het hoofdsysteem en duw het paneel naar binnen. 2 Plaats het bedieningspaneel • Als het paneel wordt verwijderd, wordt de stroom uitgeschakeld. • Aangezien het paneel een precisie-instrument is, kan het beschadigd raken door trillingen of een val. • Bewaar het verwijderde paneel niet op een van de volgende plekken. - Een plek die blootstaat aan direct zonlicht - Een plek waar een hoge luchtvochtigheidsgraad heerst - Een stoffige plek • In dit apparaat wordt een DSI-functie (beveiligingsindicator) gebruikt. Als de optie "DSI" is ingesteld op "ON" bij <Menu instellen> (pagina 50), knippert een waarschuwingslampje als het paneel is verwijderd, als beveiliging tegen diefstal. Duw de linkerkant van het paneel in de hoofdeenheid en vergrendel het paneel. Displayregeling Nederlands 49 06. 5. 15 8:12:55 PM KDV-5234_E_NLD r2. indd 49 Menu Hiermee stelt u verschillende functies in Menu instellen Hiermee stelt u verschillende functies in voor elke bron. 1 Schakel over op een andere bron Display Instelling "CODE SET" Raadpleeg pagina 52 "BEEP" ON*/OFF VOL AUD SETUP /PTY DISP Q MENU STOP M/S SCAN RDM REP F. SEL M. RDM AM SW SRC OFF 2 Stel de menumodus in VOL AUD SETUP /PTY DISP Q MENU STOP M/S SCAN RDM REP F. SEL M. RDM AM SW SRC OFF MENU 3 Selecteer de in te stellen opties Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van de bron. 4 Stel elke optie in • Raadpleeg de aangegeven pagina voor meer informatie over het instellen van opties waarbij een paginanummer wordt weergegeven. Overzicht van instelling Bron Hiermee wordt de beveiligingscode ingesteld. "CLK ADJ" Raadpleeg Hiermee wordt de klok pagina 54 ingesteld. "SYNC" ON*/OFF Hiermee wordt opgegeven of u de tijdsgegevens van RDSzenders wilt synchroniseren met de klok van deze eenheid. "DSI" ON*/OFF Hiermee stelt u de waarschuwings-LED ter voorkoming van diefstal in. "KEY" GRN/RED* Hiermee wordt de kleur voor de knopverlichting ingesteld. "DISP" ON*/OFF Hiermee schakelt u het display uit als dit niet wordt gebruikt. "DIM" ON*/OFF Hiermee past u de helderheid van het display aan op basis van de omgevingsverlichting. "SWPRE" R*/SW/AV Hiermee stelt u het uitvoersignaal PREOUT in. "AMP" ON*/OFF Hiermee geeft u op of de ingebouwde versterker moet worden in- of uitgeschakeld. "ZONE2" R*/F Hiermee stelt u de uitvoerbestemming van de subbron van de dubbelezonefunctie in. "BMS" FLT* De mate waarin het basbereik +6/+12/ van de versterker moet worden +18 versterkt als de BMS-functie is ingesteld. [. . . ] • Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander geschikt materiaal. Om kortsluitingen te voorkomen, mag u de kapjes aan het uiteinde van niet-aangesloten kabels of aansluitingen niet verwijderen. • Sluit de luidsprekerkabels juist met de overeenkomende aansluitingen aan. Het toestel wordt mogelijk beschadigd of functioneert niet als de - kabels gezamelijk worden aangesloten en/of gezamelijk op een metalen onderdeel van de auto worden geaard. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDV-5234

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDV-5234 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag