Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-X5000BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-X5000BT. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-X5000BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-X5000BT te teleladen.


KENWOOD KDC-X5000BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1910 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-X5000BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] pHONE BOOK • Dit toestel ondersteunt tevens de “intelligente persoonlijke assistentiefunctie” van iPhone. * Geheugeninstellingen Opslaan van een contact in het geheugen U kunt maximaal 6 nummers onder de cijfertoetsen (1 tot 6) vastleggen. 1 Druk op om de Bluetooth functie te activeren. 2 Draai de volumeknop om [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] of [NUMBER DIAL] te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een telefoonnummer in te voeren. Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen. 4 Houd een van de cijfertoetsen (1 tot 6) even ingedrukt. €STORED” verschijnt wanneer het contact is opgeslagen. Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [NUMBER DIAL] in stap 2 en sla een blanco nummer op. * • Het telefoonboek van de aangesloten telefoon wordt automatisch tijdens het koppelen naar het toestel gestuurd. € De contacten worden gegroepeerd als: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL • Dit toestel kan alleen letters zonder accenten tonen. (“Ú” verschijnt bijvoorbeeld als “U”. ) NUMBER DIAL 1 Draai de volumeknop om een nummer (0 tot 9) of teken ( , #, +) te kiezen. 2 Druk op S / T om de invoerpositie te verplaatsen. Herhaal stappen 1 en 2 totdat het gehele telefoonnummer is ingevoerd. VOICE Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven. €NO MEMORY” verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. Bluetooth testfunctie U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen het Bluetooth apparaat en het toestel controleren. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen/geactiveerd of volg de aanwijzingen voor het geselecteerde onderdeel. Druk op om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. 4 Houd *** Basisinstelling: XX BT MODE PHONE SELECT AUDIO SELECT DEVICE DELETE PIN CODE EDIT (0000) Kiezen van de telefoon of het audiotoestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen. [. . . ] (  25) Voorzorgen • Laat het monteren en verbinden voor de veiligheid door een vakman uitvoeren. Raak de metalen onderdelen • • • van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. metalen onderdelen zoals de warmteafvoer en behuizing worden heet. Verbind de [ draden van de luidspreker niet met het autochassis, aardedraad (zwart) en sluit niet in serie aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-X5000BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-X5000BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag